Силабуси - 193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Топографія
ОКФП 3 Виробнича практика з топографії
ОКФП 4 Геологія, геоморфологія з основами ґрунтознавства
ОКФП 5 Електронні геодезичні прилади
ОКФП 6 Геодезія
ОКФП 7 Виробнича практика з геодезії
ОКФП 8 Картографія
ОКФП 9 Земельне право
ОКФП 10 Інформаційні технології в геодезії і землеустрої
ОКФП 11 Фотограмметрія та дистанційне зондування
ОКФП 12 Виробнича практика з фотограмметрії
ОКФП 13 Вища геодезія
ОКФП 14 ГІС і бази даних
ОКФП 15 Державний земельний кадастр
ОКФП 16 Землеустрій
ОКФП 17 Оцінка землі та нерухомого майна
ОКФП 18 Землевпорядне проектування
ОКФП 19 Менеджмент геодезичних і землевпорядних робіт
ОКФП 20 Математична обробка геодезичних вимірів
ОКФП 21 Супутникова геодезія та сферична астрономія
ОКФП 22 Ландшафтний моніторинг та прогнозування
ОКФП 24 Державна реєстрація земельних ділянок та автоматизована реєстраційна система
ОКФП 25 Метрологія, стандартизація та сертифікація в геодезії та землеустрої
ОКФП 26 Територіально-просторове планування землекористування
ОКФП 27 Виробнича практика
ОКФП 28 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи