Силабуси - 203 Садівництво і виноградарство - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
ОКФП 3 Агрометеорологія
ОКФП 4 Ґрунтознавство з основами геології
ОКФП 5 Рослинництво
ОКФП 6 Агрохімія
ОКФП 7 Фітопатологія
ОКФП 8 Генетичні основи біотехнології
ОКФП 9 Ентомологія
ОКФП 10 Овочівництво відкритого грунту
ОКФП 11 Спеціальне плодівництво
ОКФП 12 Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної продукції
ОКФП 13 Виноградарство
ОКФП 14 Технологія зберігання та первинної обробки плодово-ягідної продукції
ОКФП 15 Проектування технологічних процесів в садівництві і виноградарстві
ОКФП 16 Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
ОКФП 17 Овочівництво закритого грунту
ОКФП 18 Селекція плодових, ягідних культур та винограду
ОКФП 19 Органічне овочівництво
ОКФП 20 Плодівництво
ОКФП 21 Овочівництво
ОКФП 22 Землеробство
ОКФП 23 Розсадництво
ОКФП 24 Радіобіологія
ОКФП 25 Помологія
ОКФП 26 Виробнича практика
ОКФП 27 Підготовка та проведення атестаційного екзамену