Силабуси - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Економіка торгівлі
ОКФП 2 Підприємницька діяльність
ОКФП 3 Стратегія і розвиток бізнесу
ОКФП 4 Фінанси підприємств
ОКФП 5 Національна економіка
ОКФП 6 Інноваційне підприємництво
ОКФП 7 Електронна комерція
ОКФП 8 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Міжнародна економіка
ОКФП 11 Міжнародна торгівля
ОКФП 12 Економічна теорія
ОКФП 13 Соціальне підприємництво
ОКФП 14 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 15 Основи економічної науки
ОКФП 16 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 17 Мікро і макроекономіка
ОКФП 18 Податкова система
ОКФП 19 Регіональна економіка
ОКФП 20 Основи обліку та оподаткування
ОКФП 21 Теорія економічного аналізу
ОКФП 22 Економічний аналіз
ОКФП 23 Управління бізнес-процесами підприємництва і торгівлі
ОКФП 24 Потенціал і розвиток підприємства
ОКФП 25 Маркетинг
ОКФП 26 Організація торгівлі
ОКФП 27 Інформаційні системи і технології на підприємстві
ОКФП 28 Інфраструктура товарного ринку
ОКФП 29 Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності
ОКФП 30 Товарознавство
ОКФП 31 Підприємницькі ризики
ОКФП 32 Планування бізнесу
ОКФП 33 Економіка підприємств
ОКФП 34 Вступ до фаху
ОКФП 35 Виробнича практика
ОКФП 36 Підготовка та проведення атестаційного екзамену