Силабуси - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Податкова система
ОКФП 2 Підприємницька діяльність
ОКФП 3 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 4 Стратегія і розвиток бізнесу
ОКФП 5 Інформаційні системи і технології на підприємстві
ОКФП 6 Основи економічної науки
ОКФП 7 Мікро і макроекономіка
ОКФП 8 Економіка торгівлі
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Облік і оподаткування
ОКФП 11 Фінанси підприємств
ОКФП 12 Гроші і кредит
ОКФП 13 Біржова діяльність
ОКФП 14 Регіональна економіка
ОКФП 15 Теорія економічного аналізу
ОКФП 16 Інноваційне підприємництво
ОКФП 17 Маркетинг
ОКФП 18 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 19 Логістика
ОКФП 20 Міжнародна економіка
ОКФП 21 Етика бізнесу
ОКФП 22 Національна економіка
ОКФП 23 Електронна комерція
ОКФП 24 Економічна теорія
ОКФП 25 Міжнародна торгівля
ОКФП 26 Соціальне підприємництво
ОКФП 27 Потенціал і розвиток підприємства
ОКФП 28 Управління бізнес-процесами підприємництва і торгівлі
ОКФП 29 Інфраструктура товарного ринку
ОКФП 30 Економічний аналіз
ОКФП 31 Організація торгівлі
ОКФП 32 Оцінка ефективності малого бізнесу
ОКФП 33 Виробнича практика