Силабуси - 201 Агрономія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)