Силабуси - 181 Харчові технології - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Контроль якості та безпечності харчових продуктів
ОКФП 2 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 3 Харчова хімія
ОКФП 4 Основи технології виробництва та первинної переробки сільськогосподарської продукції
ОКФП 5 Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв
ОКФП 6 Холодильна технологія харчових продуктів
ОКФП 7 Пакування харчових продуктів
ОКФП 8 Оздоровчі та профілактичні продукти харчування
ОКФП 9 Мікробіологія харчових продуктів
ОКФП 10 Основи фізіології та гігієни харчування
ОКФП 11 Проектування переробних і харчових виробництв
ОКФП 12 Механізація НРТС робіт у харчовій галузі
ОКФП 13 Процеси і апарати харчових виробництв
ОКФП 14 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю харчової продукції
ОКФП 15 Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів
ОКФП 16 Теоретичні основи безпеки харчових продуктів
ОКФП 17 Харчові технології
ОКФП 18 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв
ОКФП 19 Наукові основи харчових технологій
ОКФП 20 Прикладна математика
ОКФП 21 Економіка і управління харчових виробництв
ОКФП 22 Потоково-технологічні лінії виробництва харчової продукції
ОКФП 23 Виробнича практика в переробних і харчових підприємствах