Силабуси - 181 Харчові технології - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Інженерна та комп’ютерна графіка
ОКФП 3 Контроль якості та безпечності харчових продуктів
ОКФП 4 Харчова хімія
ОКФП 5 Основи технології виробництва та первинної переробки сільськогосподарської продукції
ОКФП 6 Технічне забезпечення зберігання харчової продукції
ОКФП 7 Холодильна технологія харчових продуктів
ОКФП 8 Пакування харчових продуктів
ОКФП 9 Холодильне устаткування переробних виробництв
ОКФП 10 Мікробіологія харчових продуктів
ОКФП 11 Машини, автомати та роботехнічні комплекси харчових виробництв
ОКФП 12 Проектування переробних і харчових виробництв
ОКФП 13 Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
ОКФП 14 Процеси і апарати харчових виробництв
ОКФП 15 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю харчової продукції
ОКФП 16 Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання
ОКФП 17 Теоретичні основи безпеки харчових продуктів
ОКФП 18 Харчові технології
ОКФП 19 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв
ОКФП 20 Наукові основи харчових технологій
ОКФП 21 Основи конструювання технологічного обладнання
ОКФП 22 Економіка і управління харчових виробництв
ОКФП 23 Потоково-технологічні лінії виробництва харчової продукції
ОКФП 24 Виробнича практика
ОКФП 25 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи