Силабуси - 211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі повної загальної середньої освіти (5 років 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Фізіологія тварин
ОКФП 2 Основи біобезпеки, біоетики та екології у ветеринарній медицині
ОКФП 3 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія
ОКФП 4 Ветеринарна мікробіологія
ОКФП 5 Ветеринарна імунологія
ОКФП 6 Ветеринарна вірусологія
ОКФП 7 Біотехнологія у ветеринарній медицині
ОКФП 8 Патологічна фізіологія
ОКФП 9 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
ОКФП 10 Ветеринарно-санітарна експертиза
ОКФП 11 Епізоотологія та інфекційні хвороби
ОКФП 12 Загальна і спеціальна хірургія
ОКФП 13 Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією
ОКФП 14 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
ОКФП 15 Патологічна морфологія
ОКФП 16 Внутрішні хвороби тварин
ОКФП 17 Ветеринарна фармакологія
ОКФП 18 Ветеринарна клінічна біохімія
ОКФП 19 Клінічна діагностика хвороб тварин
ОКФП 20 Організація ветеринарної справи
ОКФП 21 Національне і міжнародне ветеринарне право
ОКФП 22 Ветеринарна токсикологія
ОКФП 23 Годівля тварин
ОКФП 24 Основи генетики і розведення тварин
ОКФП 25 Анатомічні особливості свійських тварин
ОКФП 26 Ветеринарна епідеміологія
ОКФП 27 Молекулярні методи біології у діагностиці хвороб тварин
ОКФП 28 Ветеринарна радіобіологія
ОКФП 29 Фітотерапія тварин
ОКФП 30 Благополуччя тварин
ОКФП 31 Цифрові технології у діагностиці хвороб тварин
ОКФП 32 Виробнича практика