Силабуси - 211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр»

Обов'язкові компоненти загальної підготовки

ОКЗП 1 Правознавство
ОКЗП 2 Охорона праці і безпека життєдіяльності
ОКЗП 3 Україна і глобальний світ
ОКЗП 4 Академічне письмо та доброчесність
ОКЗП 5 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОКЗП 6 Історія та культура України
ОКЗП 7 Українська мова за професійним спрямуванням
ОКЗП 8 Ділова іноземна мова
ОКЗП 9 Методика наукових досліджень
ОКЗП 10 Педагогіка вищої школи
ОКЗП 11 Охорона праці в галузі і цивільний захист
ОКЗП 12 Методологія викладання профільних дисциплін
ОКЗП 13 Латинська мова (за професійним спрямуванням)
ОКЗП 14 Анатомія свійських тварин
ОКЗП 15 Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії
ОКЗП 16 Цитологія, гістологія, ембріологія
ОКЗП 17 Органічна хімія
ОКЗП 18 Біонеорганічна хімія
ОКЗП 19 Біофізика
ОКЗП 20 Зоологія
ОКЗП 21 Вступ до фаху
ОКЗП 22 Філософія та методологія науки

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Фізіологія тварин
ОКФП 2 Основи біобезпеки, біоетики та екології у ветеринарній медицині
ОКФП 3 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія
ОКФП 4 Ветеринарна мікробіологія
ОКФП 5 Ветеринарна імунологія
ОКФП 6 Ветеринарна вірусологія
ОКФП 7 Біотехнологія у ветеринарній медицині
ОКФП 8 Патологічна фізіологія
ОКФП 9 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
ОКФП 10 Ветеринарно-санітарна експертиза
ОКФП 11 Епізоотологія та інфекційні хвороби
ОКФП 12 Загальна і спеціальна хірургія
ОКФП 13 Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією
ОКФП 14 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
ОКФП 15 Патологічна морфологія
ОКФП 16 Внутрішні хвороби тварин
ОКФП 17 Ветеринарна фармакологія
ОКФП 18 Ветеринарна клінічна біохімія
ОКФП 19 Клінічна діагностика хвороб тварин
ОКФП 20 Організація ветеринарної справи
ОКФП 21 Національне і міжнародне ветеринарне право
ОКФП 22 Ветеринарна токсикологія
ОКФП 23 Годівля тварин
ОКФП 24 Основи генетики і розведення тварин
ОКФП 25 Анатомічні особливості свійських тварин
ОКФП 26 Ветеринарна епідеміологія
ОКФП 27 Ветеринарна радіобіологія
ОКФП 28 Благополуччя тварин
ОКФП 29 Лабораторні методи діагностики хвороб тварин
ОКФП 30 Військово-польова хірургія
ОКФП 31 Виробнича практика