Силабуси - 163 Біомедична інженерія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Основи теорії кіл та сигналів
ОКФП 2 Електричні машини та автоматизований електропривод в БМІ
ОКФП 3 Електроніка та мікросхемотехніка
ОКФП 4 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
ОКФП 5 Біосумісні матеріали
ОКФП 6 Цифрова схемотехніка
ОКФП 7 Біомедичні прилади, апарати і комплекси
ОКФП 8 Електротехнології в медико-біологічній інженерії
ОКФП 9 Основи конструювання біомедичного апарату
ОКФП 10 Освітлення та системи променевої терапії біооб’єктів
ОКФП 11 Мікропроцесорна техніка
ОКФП 12 Вступ до фаху
ОКФП 13 Гідравліка
ОКФП 14 Теоретичні основи автоматики та основи теорії керування
ОКФП 15 Енергобезпека в експлуатації БМА
ОКФП 16 Аналогова схемотехніка
ОКФП 17 Системи біомедичної візуалізації
ОКФП 18 Лабораторно-аналітична техніка
ОКФП 19 Основи нанотехнологій в біології та медицині
ОКФП 20 Основи проектування біомедичної апаратури
ОКФП 21 Основи анатомії, фізіології та патології людини
ОКФП 22 Основи анатомії, фізіології та патології тварин
ОКФП 23 Сертифікація, стандартизація та експлуатація БМА
ОКФП 24 Виробнича конструктивна практика
ОКФП 25 Виробнича технологічна практика
ОКФП 26 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи