Силабуси - 208 Агроінженерія - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (2 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Матеріалознавство і ТКМ
ОКФП 3 Теоретична механіка
ОКФП 4 Механіка матеріалів і конструкцій
ОКФП 5 Теорія механізмів і машин
ОКФП 6 Деталі машин
ОКФП 7 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
ОКФП 8 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
ОКФП 9 Трактори і автомобілі
ОКФП 10 Сільськогосподарські машини
ОКФП 11 Гідравліка
ОКФП 12 Теплотехніка
ОКФП 13 Ремонт машин та обладнання
ОКФП 14 Експлуатація машин і обладнання
ОКФП 15 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
ОКФП 16 Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
ОКФП 17 Технічний сервіс в АПК
ОКФП 18 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ОКФП 19 Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів
ОКФП 20 Прикладна математика
ОКФП 21 Технологія виробництва та переробки с.г. продукції
ОКФП 22 Виробнича експлуатаційно-ремонтна практика