Силабуси - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Теоретичні основи електротехніки
ОКФП 2 Електричні машини
ОКФП 3 Електрифіковані машини та обладнання агропромислового комплексу
ОКФП 4 Електроніка та мікросхемотехніка
ОКФП 5 Теплотехніка і теплоенергетичні установки
ОКФП 6 Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі
ОКФП 7 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
ОКФП 8 Основи електроприводу
ОКФП 9 Електротехнології та електроосвітлення
ОКФП 10 Основи електропостачання
ОКФП 11 Монтаж електрообладнання і систем керування
ОКФП 12 Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування
ОКФП 13 Основи проектування енергетичних об'єктів у агропромисловому комплексі
ОКФП 14 Теоретичні основи автоматики
ОКФП 15 Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
ОКФП 16 САПР
ОКФП 17 Електротехнічні матеріали
ОКФП 18 Безпека праці в електроустановках
ОКФП 19 Виробнича електромонтажна практика
ОКФП 20 Виробнича експлуатаційна практика