Силабуси - 281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (1 рік 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Мікро і макроекономіка
ОКФП 2 Економіка підприємств
ОКФП 3 Облік і оподаткування
ОКФП 4 Менеджмент публічних установ і організацій
ОКФП 5 Державне та регіональне управління
ОКФП 6 Теорія економічного аналізу та аналіз господарської діяльності
ОКФП 7 Комунікативний менеджмент
ОКФП 8 Фінанси, гроші і кредит
ОКФП 9 Публічне управління*
ОКФП 10 Адміністративний менеджмент
ОКФП 11 Етика державних службовців
ОКФП 12 Маркетинг і логістика
ОКФП 13 Інформаційно-комунікаційні системи в публічному управлінні
ОКФП 14 Служба в органах місцевого самоврядування
ОКФП 15 Міжнародне публічне управління та безпека
ОКФП 16 Державна служба
ОКФП 17 Організація агробізнесу і підприємництва
ОКФП 18 Муніципальний менеджмент та планування розвитку територій
ОКФП 19 Податкова система
ОКФП 20 Виробнича практика