Силабуси - 053 Психологія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Історія психології
ОКФП 2 Загальна психологія
ОКФП 3 Вступ до фаху
ОКФП 4 Анатомія та фізіологія центральної нервової системи
ОКФП 5 Психофізіологія
ОКФП 6 Вікова психологія
ОКФП 7 Зоопсихологія і порівняльна психологія з основами анімалогії
ОКФП 8 Педагогічна психологія
ОКФП 9 Персонологія
ОКФП 10 Соціальна психологія
ОКФП 11 Диференціальна психологія
ОКФП 12 Психодіагностика
ОКФП 13 Методи математичної статистики у психології
ОКФП 14 Психогігієна та психопрофілактика
ОКФП 15 Експериментальна психологія
ОКФП 16 Психологія мотивації поведінки та діяльності
ОКФП 17 Психологічне консультування
ОКФП 18 Реабілітаційна психологія
ОКФП 19 Основи психотерапії і психокорекції
ОКФП 20 Психологія емоційних станів
ОКФП 21 Патопсихологія
ОКФП 22 Психологія аномального розвитку
ОКФП 23 Психологія сім’ї та сімейних відносин
ОКФП 24 Основи психологічного тренінгу
ОКФП 25 Психологія кризових та екстремальних ситуацій
ОКФП 26 Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях
ОКФП 27 Психологія загального здоров’я
ОКФП 28 Мотиваційний тренінг
ОКФП 29 Виробнича практика в різних галузях
ОКФП 30 Практика реабілітаційної роботи (виробнича)
ОКФП 31 Тренінг комунікації
ОКФП 32 Тренінг профілактики емоційного вигорання
ОКФП 33 Тренінг психологічної реабілітації
ОКФП 34 Тренінг роботи з травмою
ОКФП 35 Підготовка та проведення атестаційного екзамену
ОКФП 36 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи