Силабуси - 211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі «бакалавр» (1 рік 4 місяці)