Силабуси - 015 Професійна освіта - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Теоретична механіка
ОКФП 3 Теорія механізмів і машин
ОКФП 4 Механіка матеріалів і конструкцій
ОКФП 5 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
ОКФП 6 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ОКФП 7 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
ОКФП 8 Деталі машин
ОКФП 9 Теплотехніка
ОКФП 10 Гідравліка
ОКФП 11 Трактори і автомобілі
ОКФП 12 Професійна педагогіка
ОКФП 13 Сільськогосподарські машини
ОКФП 14 Вікова фізіологія і гігієна
ОКФП 15 Методика виробничого навчання
ОКФП 16 Методика виховної роботи
ОКФП 17 Методика викладання інженерних дисциплін
ОКФП 18 Методика викладання загальнотехнічних дисциплін
ОКФП 19 Ремонт машин і обладнання
ОКФП 20 Технологія виробництва і переробки с.г. продукції
ОКФП 21 Методика викладання спеціальних дисциплін
ОКФП 22 Управління освітнім процесом в закладах профтехосвіти
ОКФП 23 Експлуатація машин і обладнання
ОКФП 24 Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
ОКФП 25 Машини і обладнання в АПК
ОКФП 26 Вступ до фаху
ОКФП 27 Виробничо-педагогічна практика
ОКФП 28 Підготовка та проведення атестаційного екзамену