Силабуси - 141.05 Енергетичний менеджмент - ОС «магістр» (1 рік 4 місяці)