32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems

Викладацький склад

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-41
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є результатом тривалого розвитку економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Вона була створена 2002 року після відкриття нової спеціальності «Фінанси і кредит», шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і фінансів. Першими завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Краснолуцька Л.М. Протягом 2011-2015 рр. кафедру фінансів і кредиту очолював кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В.

У зв'язку із необхідністю переходу до нового переліку спеціальностей, 2016 року відбулась реорганізація кафедри. Після проведення реорганізації, кафедра отримала назву «Фінансів, банківської справи та страхування», а її завідувачам було призначено доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича. Заступником завідувача є вихованець кафедри – кандидат економічних наук Зеленський Андрій Вікторович. Відповідальними за наукову та виховну роботу по кафедрі є відповідно кандидати економічних наук Волощук Віталій Ростиславович та Дранус Валентин Вікторович.

Біля витоків кафедри стояли видатні вчені-економісти, доктори економічних наук, професори, академіки НААН України Дем'яненко М.Я. та Малік М.Й. Великий внесок у розвиток кафедри зробив кандидат економічних наук, доцент Бендера М.І. (21.05.1974 - 05.11.2010 рр.), який викладаючи дисципліни «Банківські операції», «Інвестування» та «Основи фінансової діяльності» сформував їх повноцінне навчально-методичне забезпечення та започаткував проведення на факультеті економічних турнірів серед студентської молоді західного регіону України, а також серед школярів м.Кам'янця-Подільського.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування має статус випускової кафедри економічного факультету та здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін при підготовці фахівців із таких спеціальностей економічного факультету як «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування беруть активну участь у роботі Інституту дистанційної освіти, Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також залучаються для викладання окремих дисциплін на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це високопрофесійний колектив, який на належному рівні забезпечує навчальний процес і веде актуальні наукові дослідження. Сьогодні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування працюють 13 співробітників, серед них: доктор економічних наук Рудик В.К., кандидати економічних наук Бабаніна Н.В., Будняк Л.М., Волощук В.Р., Гаврилюк В.М., Гайбура Ю.А., Дранус В.В., Зеленський А.В., Краснолуцька Л.М., Поляруш І.М., Савіцька С.І., Фугело П.М. та старший лаборант Бунда І.А.

Протягом останніх років кафедра стрімко розвивається і нарощує свій науково-педагогічний потенціал. Так, за останні п'ять років викладачами кафедри захищені одна докторська та чотири кандидатські дисертації:

 • Рудик В.К. Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.) – докторська дисертація;
 • Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.);
 • Волощук В.Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.);
 • Зеленський А.В. Фінансове регулювання аграрного сектору економіки України (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2016 р.);
 • Дранус В.В. Страхування як інструмент зниження виробничо-господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2018 р.).

Основними напрямками наукової роботи співробітників кафедри є дослідження фінансових відносин в агропромисловому комплексі, зокрема, проблеми мобілізації фінансових ресурсів, страхування, оподаткування. Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

З моменту заснування кафедри фінансів, банківської справи та страхування викладачами опубліковано понад 700 наукових праць, вони є учасниками численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами та організаціями міського, районного та обласного значення, що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

Сьогодні кафедра фінансів, банківської справи та страхування ПДАТУ – це згуртований творчий колектив, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Department of Economy, Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-70
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

 • Регіональна економіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Основи економічної науки
 • Державне регулювання економіки
 • Стратегія підприємств
 • Глобальна економіка
 • Економічна діагностика
 • Аграрний ринок України
 • Аграрна політика
 • Цінова політика
 • Управління потенціалом підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Статистика
 • Економіка праці соціально-трудові відносини
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Внутрішньо-економічний механізм підприємства
 • Економічний ризик та методи його вимірювання
 • Економіка та організація об'єднань діяльності підприємств
 • Економіка сільських територій
 • Управління проектами
 • Міжнародні економічні відносини
 • Трансформаційна економіка
 • Національна економіка
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Світове сільське господарство та ЗЕД
 • Економіка агропромислових формувань
 • Економіка і підприємництво
 • Основи економіки транспорту
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві
 • Основи економіки та менеджменту
 • Економічна теорія
 • Економіка природокористування
 • Економічна безпека
 • Внутрішньогосподарський механізм підприємства
 • Політекономія
 • Економіка аграрного виробництва
 • Економіка АПК
 • Управління витратами
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Комерційна таємниця
 • Інтелектуальна власність
 • Соціальна відповідальність
 • Економічний механізм управління підприємством
 • Економіка лісово-паркового господарства
 • Методика наукових досліджень
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Соціальна економіка
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Управління розвитком компанії
 • Механізм економічної політики
 • Глобальна економіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Історія економіки та економічних вчень
 • Сучасні економічні теорії
 • Конкурентоспроможність підприємств

Наукова робота кафедри

Тема науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: «Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі раціонального використання виробничого потенціалу і капітальних вкладень та розвитку сільських територій».

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

Department of Electrical Engineering, Electromechanics and Electrotechnology

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (067) 306 39 86
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Підготовка інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва на факультеті механізації сільського господарства Подільської аграрно-технічної академії розпочалася в 1998 році.

27 серпня 2002 року на базі кафедри "Фізики та електрифікації сільського господарства" (завідувач к.ф-м.н., доцент Чіркін М.М.) створено кафедру "Енергетика сільськогосподарського виробництва". В 2008 році кафедру перейменовано в кафедру енергетики та електротехнічних систем в АПК (завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.). В 2019 році кафедру реорганізовано у кафедру «Електротехніки, електромеханіки і електротехнологій».

Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та кандидатів наук (докторів філософії).

Денна та заочна форми навчання.

На базі середньої освіти – прийом на 1-й курс денної та заочної форми навчання.

На базі кваліфікації молодшого спеціаліста – прийом за результатами іспитів на 2-й курс денної та 3-й курс заочної форм навчання.

При здобутті другої вищої освіти – прийом на 2-3 курс заочної форми навчання.

Наукова робота

Науковий потенціал кафедри зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах агропромислового комплексу. На кафедрі функціонує 7 навчальних лабораторій

Кафедра має високий науковий потенціал – 1 доктор наук, 2 професори, 6 кандидатів наук, 3 доценти. Весь період навчання студенти разом з викладачами займаються науковими розробками, виконують реальні технічні проекти, за результатами чого публікуються наукові роботи. Це дозволяє отримати практичні навики та продемонструвати свої можливості потенційним працедавцям.

Основні напрямки наукової роботи

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • розробка методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розробка систем контролю параметрів технологічних процесів;
 • розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Практична підготовка

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки.

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях, лабораторіях та філіях кафедри, де є необхідні умови для її проведення.

Кожного року студенти проходять виробничу практику на підприємствах енергетичного профілю. Кафедра має договори з ведучими підприємствами та організаціями Хмельницької області та м.Кам'янець-Подільський про проходження практики. Кафедра регулярно проводить екскурсії та виїздні заняття на підприємствах для знайомства з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Наші студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватись на підприємствах відомих компаній, з якими укладено договори.

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу.

Кафедрою населенню, організаціям та підприємствам надаються послуги з проведення електротехнічних вимірювань в електроустановках та електрообладнанні до 1000 в при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі студентами в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри. Підготовка, організація та проведення загальнокафедральних свят сприяє становленню кафедральних традицій, створюються умови для повноцінного розкриття творчих здібностей та таланту студентів.

Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з кращими науковими школами визначних вчених та виробничників і найбільшими аграрними ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка та ін. Студенти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Кафедра також має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам'янець-Подільський міський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець-Подільський
 • Кам'янець-Подільський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Кам'янець-Подільська філія ПАТ «Хмельницькгаз»
 • Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки», м. Кам'янець-Подільський

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Department of Accounting, Taxation and E-business Technology

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-19
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія створення кафедри сягає 1974 року, коли в складі економічного факультету Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було сформовано Кафедру бухгалтерського обліку і статистики.

Біля витоків створення кафедри та формування її кадрів стояли:

Ректор К-ПСГІ
професор С.С. Сербін
Декан економічного факультету
доцент І.І. Лотоцький
Декан економічного факультету
доцент В.В. Бабанін

В процесі свого розвитку кафедра 5 разів реформувалась, змінюючи при цьому свою назву:

 • Кафедра бухгалтерського обліку і статистики;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і фінансів;
 • Кафедра фінансів і фінансового обліку;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і фінансів;
 • Кафедра бухгалтерського обліку.
 • Кафедра обліку і аудиту;
 • Кафедра обліку і оподаткування

За весь період функціонування кафедри її очолювали:

Доцент – О.Р.Авраменко (1974, 1977, 1978 рр.);

Доцент – Б.С.Кругляк (1975, 1977);

Доцент – Н.П.Заворуєва (1978, 1983);

Ст.викладач – Є.Ф.Остафійчук (1983-1989);

Доцент – В.Д.Слободян (1989 - 2013);

Доцент  – Н.А. Мазур (2013-2016)

Доцент – О.В.Мельничук (2016 – по теп. час)

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра обліку і оподаткування

 • Облік і аудит
 • Основи аграрного консалтингу
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Фінансовий облік І
 • Управлінський облік
 • Облік в банках
 • Звітність підприємств
 • Облік сільськогосподарської діяльності
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу аграрного сектору
 • Управлінський облік
 • Внутрішньогосподарський контроль в підприємствах АПК
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу аграрного сектору
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік сільськогосподарської діяльності
 • Організація обліку
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Методологія наукових досліджень
 • Сучасні облікові теорії і системи
 • Управлінський контроль
 • Консолідація фінансової звітності
 • Державний фінансовий контроль
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Навчальна практика з бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік ІІ
 • Виробнича практика з первинного, аналітичного та синтетичного обліку
 • Аудит
 • Облік в бюджетних установах
 • Внутрішньогосподарський контроль в підприємствах АПК
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік в галузях економіки
 • Облікова політика підприємств АПК
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Звітність підприємств
 • Облік в галузях економіки
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у бюджетних установах
 • Облікова політика підприємств АПК
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародні і національні нормативи аудиту
 • Консолідація фінансової звітності
 • Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах
 • Виробнича практика
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегічний управлінський облік
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Облік в банках і бюджетних установах
 • Організація і методика аудиту в с-г підприємствах
 • Управлінський облік Контролінг
 • Облік і аудит

Наукова робота кафедри

Наукові дослідження кафедри впродовж 2016-2020 рр. проводяться за темою: «Організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації та міжнародної інтеграції»