785

Косташ Володимир Борисович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: (067) 438 01 39
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2182-7723
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
5 липня 1979 року в с. Пригородок Хотинського району Чернівецької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Зооінженерія" та здобув кваліфікацію зооінженера. У 2020 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Ветеринарна медицина".

Кандидатську дисертація на тему: «Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини» захистив у 2009 році.


Напрям наукового дослідження:
«Продуктивні якості свиней різного рівня годівлі та їх вплив на якісні показники продукції забою», «Удосконалення технології переробки молока та оцінка якості і стандартизації молочної сировини і молочних продуктів», «Удосконалення технології виробництва, переробки і стандартизації продукції рибництва»


Викладає навчальні дисципліни:
Контроль якості та безпечності харчових продуктів; Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів; Моніторинг харчових виробничих процесів; Технологія переробки туш тварин; Технологічне забезпечення і оцінка придатності приміщень з виробництва і переробки продукції тваринництва; Технологія первинної переробки молока: Товарознавство, стандартизація. 


Діяльність:

 • З 2004 по 2007 роки – навчання в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН.
 • З 24. 12. 2007 р. по 01. 09. 2008 р. – науковий співробітник ПДАТУ.
 • З 01. 09. 2008 р. по 01. 09. 2011 р. – асистент кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 09. 2011 р. – 08. 05. 2015 р. – в. о. доцента кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 08. 05. 2015 р. – 01. 02. 2017 р. – в. о. доцента кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва і хімічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 02. 2017 р. – 01. 09. 2019 р. – асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 09. 2019 р. – 31. 08. 2020 р. – асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології. Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 09. 2020 р. – по теперішній час – асистент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції. Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate. Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html (Scopus)
 2. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
 3. Prуlipko T.M., KostashV.В., Fedoriv V.M. Technological and physicochemical parameters of semi-finished poultry meat depending on the method of manufacture MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien, Germany, Karlsruhe 2021, Part 2, no. 15, Р. 119-123 (Міжнародний науковий журнал)
 4. Prylipko T., Kostash V., Kuznjak G. Quality management of raw materials and dairy products. The potential of modern scienct. London 2019 - volume 1. p.p.60-71(Міжнародний науковий журнал)
 5. Prylipko T.M. Rheological indicators of the quality of fish minced meat made by different technologies/ Т.М.Prylipko, KostashV. В., Kuzminska І.М. // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online).    April 2021. Issue Nr. 16. Part 2. ‒ Karlsruhe, Germany 2021.  Р. 11-15. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-16-06-030. Міжнародний науковий журнал
 6. Приліпко Т.М., Коваль Т.В, Косташ В.Б. Продуктивність ставків та якість рибної продукції залежно від зміни кобальтових харчових ланцюгів Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,‒ 2021. ‒ Вип. 120. ‒ С.238-245 ( кат. Б)
 7. Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko1, Leonid M. Bogatko, Tetiana . Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices' determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1 MAIN WEB SITEISSUE // www.fbp.uniag.sk(Web of Science)
 8. V.P. Lyasota, T.I. Bakhur, M.V. Utechenko, M.M. Fedorchenko, I.O.Rublenko, N.V.Bukalova, N.M. Bogatko, A.A. Antipov, S.А. Tkachuk, T.M. Prilipko, N.I. Sakhniuk, A.F. Bogatko Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits' intestine. Ukrainian Journal of Ecology, 6-11, doi: 10.15421/2020_250 https://www.ujecology.com(Web of Science)
 9. Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate.Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html (Scopus)
 10. Prylipko T., Kostash V., Koval T., and ather. Modeling of microbiologicaln and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate. Independent journal of management & production. Vol. 12, Nr.(3),2021 р. 318-334. ISSN: 2236 -269X. // http://www.ijmp.jor.br. DOI:10/14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
 11. Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash,  Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk.Control and Identification of Food Products Under EC Regulations and Standards. International Journal of Agricultural Extension.- Special Issue (02) 2021. p.83-91. DOI:https://journals.esciencepress.net/index.php/IJAE/article/download/3964/1960 (Scopus)
 12. Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751 (Web of Science)
 13. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)

Монографії:

 1. Косташ В.Б., Приліпко Т.М. Селекційні та біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. - 405 с.
 2. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. Продуктивність і фізіолого-біохімічний стан великої рогатої худоби за різних рівнів селену в раціоні. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. - 420 с.

Навчальні посібники:

 1. Приліпко Т. М., Гончар В. І., Булатович О. М., Косташ В. Б. Технохіманаліз з основами технології переробки і стандартизації продукції тваринництва / Навчальний посібник. – 2016. – 400 с.
 2. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Гончар В.І.Технологія молока і молочних продуктів Навчальний посібник – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.-  676 с.
 3. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б. Технологія забою, переробки і стандартизації птиці- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-200с.
 4. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б Технологія м'яса і м'ясних продуктів- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-182с.
 5. Приліпко Т.М., Косташ В.Б Технологія, стандартизація товарної риби і рибних продуктів. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації //. – Кам'янець-Подільський, 2020. – 278 с.
 6. Словник-довідник з технології харчових продуктів із сировини тваринного походження //ПриліпкоТ.М., Коваль Т.В., Косташ В.Б.//  – Кам'янець-Подільський, 2021. –  379 с.

Методичні рекомендації:

 1. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія первинної переробки молока» здобувавачами першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності: 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет Приліпко Т.М., Косташ В.Б. - Кам'янець-Подільський, 2020 – 37с.
 2. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія виробництва харчових продуктів» здобувавачами першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності: 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет Приліпко Т.М., Косташ В.Б. - Кам'янець-Подільський, 2020 – 91с.
 3. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва харчових продуктів» здобувавачами першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності: 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет Приліпко Т.М., Косташ В.Б. - Кам'янець-Подільський, 2020 – 45с.
 4. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія м'яса і м'ясних продуктів» для здобувачів другого рівня (магістр) вищої освіти за спеціальністю: 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет Приліпко Т.М., Косташ В.Б. - Кам'янець-Подільський, 2020 – 77с.
 5. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія м'яса і м'ясних продуктів» для здобувачів другого рівня (магістр) вищої освіти за спеціальністю: 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет Приліпко Т.М., Косташ В.Б. - Кам'янець-Подільський, 2020 – 58с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічне забезпечення і оцінка придатності приміщень з виробництва і переробки продукції тваринництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 204-«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Косташ В.Б. – Кам'янець-Подільський – 2021 – 136с.
 7. Особливості виробництва аквакультури у різних кліматичних зонах України. / Косташ В.Б., Приліпко Т.М., Рекомендації виробництву.– Кам'янець-Подільський – 2021 – 132с.