123

Косташ Володимир Борисович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: (067) 438 01 39
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2182-7723
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
5 липня 1979 року в с. Пригородок Хотинського району Чернівецької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Зооінженерія" та здобув кваліфікацію зооінженера.

Кандидатську дисертація на тему: «Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини» захистив у 2009 році.


Напрям наукового дослідження:
Продуктивні якості свиней різного рівня годівлі та їх вплив на якісні показники продукції забою», «Удосконалення технології переробки молока та оцінка якості і стандартизації молочної сировини і молочних продуктів», «Удосконалення технології виробництва, переробки і стандартизації продукції рибництва».


Викладає навчальні дисципліни:
Морфологія, фізіологія сільськогосподарських тварин і радіобіологія; Патологічна фізіологія; Цитологія, гістологія, ембріологія.


Діяльність:

 • З 2004 по 2007 роки – навчання в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН.
 • З 24. 12. 2007 р. по 01. 09. 2008 р. – науковий співробітник ПДАТУ.
 • З 01. 09. 2008 р. по 01. 09. 2011 р. – асистент кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 09. 2011 р. – 08. 05. 2015 р. – в. о. доцента кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 08. 05. 2015 р. – 01. 02. 2017 р. - в. о. доцента кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва і хімічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 02. 2017 р. – 01. 09. 2019 р. - асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 01. 09. 2019 р. - по теперішній час - асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології

Наукові статті:

 1. Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Богатко Н.М., Косташ В.Б. Ветеринарно-санітарний контроль та аналіз показників безпечності й якості яловичини залежно від технології первинної переробки ВРХ. Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів. Науково-практична конференція. Вінницький НАУ. – 2013. С. 48-51
 2. Приліпко Т.М., Булатович О.М., Косташ В.Б. Вплив технологічного обладнання доїння корів на якісні показники молока. Інститут біології тварин НААН – Львів, 2015. №3. 236 с.
 3. Косташ В.Б., Гончар В.І. Ріст і розвиток молодняка великої рогатої худоби буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018. С. 40-43;
 4. Косташ В.Б., Гончар В.І. Продуктивні та забійні показники відгодівельного молодняку свиней за згодовування в раціоні кормової добавки «Мінактивіт» Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції.  Частина ISBN 978-617-692-514-9. 2019.-С.207-209.
 5. Prylipko T., Kostash V., Kuznjak G. Quality management of raw materials and dairy products. The potential of modern scienct. London 2019 - volume 1. p.p.60-71

 
Монографії:

 1. Косташ В.Б., Приліпко Т.М. Селекційні та біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. - 405 с.
 2. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. Продуктивність і фізіолого-біохімічний стан великої рогатої худоби за різних рівнів селену в раціоні. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. - 420 с.

Навчальні посібники:

 1. Товарознавство переробки продукції тваринництва / Приліпко Т. М., Сірацький Й. З., Федорович Є. І., Кадиш В. О., Назаренко І. В., Букалова Н. В., Булатович О. М., Пустова Н. В., Косташ В. Б. – Абетка. – 2011. – 365 с.
 2. Приліпко Т. М., Гончар В. І., Булатович О. М., Косташ В. Б. Технохіманаліз з основами технології переробки і стандартизації продукції тваринництва / Навчальний посібник. – 2016. – 400 с.
 3. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Гончар В.І.Технологія молока і молочних продуктів Навчальний посібник – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.-  676 с.
 4. Приліпко Т.М., Косташ В.Б. Технологія забою, переробки і стандартизації птиці Навчальний посібник – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.-  215 с.
 5. Приліпко Т.М., Косташ В.Б. Технологія м’яса і м’ясних продуктів (лабораторний практикум) Навчальний посібник – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.- 180 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Морфологія, фізіологія сільськогосподарських тварин і радіобіологія» для здобувачів вищої освіти факультету ВМТТ Спеціальності: 204 – технології виробництва і переробки продукції тваринництва: / Подільський державний аграрно-технічний університет Косташ В.Б. -Кам’янець-Подільський, 2020 – 102 с.
 2. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Морфологія, фізіологія сільськогосподарських тварин і радіобіологія» для здобувачів вищої освіти факультету ВМТТ Спеціальності: 204 – технології  виробництва і переробки продукції тваринництва: / Подільський державний аграрно-технічний університет Косташ В.Б. -  Кам’янець-Подільський, 2020 – 44 с.
 3. Тестові завдання з дисципліни «Морфологія, фізіологія сільськогосподарських тварин і радіобіологія» для здобувачів вищої освіти факультету ВМТТ Спеціальності: 204 – технології виробництва і переробки продукції тваринництва: / Подільський державний аграрно-технічний університет Косташ В.Б. -  Кам’янець-Подільський, 2020 – 26 с.