32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Cектор комплектування, організації каталогів та наукової обробки документів

 

Рудик Валентина Іванівна
провідний бібліотекар

 

Юрачковська Наталія Володимирівна
провідний бібліотекар

Наукова бібліотека

Відділи

 

 
Директор наукової бібліотеки
Михайлик Артур Олександрович
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (03849) 6-83-18

 

Наукова бібліотека ЗВО «Подільський державний університет» веде свій відлік з березня 1921 року, коли на базі сільськогосподарського факультету було створено Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Основою фонду бібліотеки були книги передані з Кам'янець-Подільського університету і бібліотеки духовної семінарії. Наукова бібліотека і сьогодні розташована в історичній будівлі, де колись була духовна семінарія.

Книгозбірня університету є головною бібліотекою методоб'єднання  Хмельницького територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

Бібліотечний фонд – 636 700 книг
Обслуговує 4 053 читача

Перелік журналів, що входить до наукометричних баз
Довідкова інформація
Бібліотека інформує
Книжкові виставки

Адреса бібліотеки:
Наукова бібліотека ЗВО «ПДУ»
вул. Шевченка, 12
м.Кам'янець-Подільський, 32316
тел. (03849) 6-83-18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти

Викладацький склад

 

 

Номер телефону: (03849) 6–83–63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри

У квітні 1919 року в складі Кам'янець-Подільського державного українського  університету був створений сільськогосподарський факультет. Викладання історії України, історії української культури зайняло вагоме місце серед спеціальних дисциплін. Історію України на факультеті викладав професор В.О. Біднов, який співпрацював із видатними   українськими істориками Д.І. Дорошенком  і  Д.І. Яворницьким.

У 20-ті роки ХХ ст. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті читались ідеологічні курси лекцій з історії класової боротьби, історії революційних рухів, пролетарської революції. Серед викладачів-суспільствознавців були відомі особи. Це поет І.Ю. Кулик - активний діяч Західноукраїнської революції 1918-1919 рр., а пізніше Р.Р. Заклинський - директор музею Т.Г. Шевченко в м. Києві.

Після відновлення діяльності Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту в січні 1955 року було створено кафедру марксизму-ленінізму. З 1955 по 1973 роки кафедру очолювали доценти  І.А. Забайрачний, І.А. Мотенко, П.М. Гаман та професор А.Г. Ткачук.

1978 р. став роком створення  кафедри марксистсько-ленінської філософії (завідувачі – канд. філос. наук, доценти О.П. Чуприна, О.В. Білецький, М.Д. Попович) та наукового комунізму і історії КПРС (завідувач – канд. іст. наук, доц.  В.М. Голєв).

В 1983 р. на базі кафедри наукового комунізму і історії КПРС створено дві кафедри: наукового комунізму (з 1990 р. – теорії соціалізму), якою завідували доценти В.М. Голєв і І.Ф. Поліщук, та історії КПРС (з 1990 р. – політичної історії), якою завідували доценти А.В. Ткачук  і  М.І. Алєщенко.

У січні 1991 р. вищеназвані кафедри об'єднали в кафедру історії, соціології і політології (з жовтня 1999 р. вона називалася кафедрою педагогіки і соціальних дисциплін), яку очолювали М.І. Алєщенко і О.С. Каденюк. У 2004 році кафедра знову стала називатися кафедрою історії, соціології і політології (завідувач – доктор історичних наук, професор О.С. Каденюк). Паралельно цьому, у 1991 р. кафедру марксистсько-ленінської філософії було перейменовано на кафедру філософії та культурології (завідувачі – доценти  І.В. Демчик і М.Д. Попович).

14 вересня 2010 року шляхом об'єднання кафедри історії, соціології і політології з кафедрою філософії і культурології було створено нову кафедру – кафедру історії і філософії. Завідувачем кафедри був призначений док.  істор. наук, проф. О.С. Каденюк. З 27 жовтня 2011 року кафедрою завідував канд. філос. наук, доц. М.Д. Попович.

У різні часи на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори В.С. Горський, К.К. Жоль, О.Я. Лисенко,  А.М. Лой, Ю.В. Кушаков, В.П. Ключніков, доктор педагогічних наук, професор В.П. Струманський, доктор історичних наук, професор А.Г. Ткачук, кандидати наук, доценти М.І. Алєщенко, О.В. Білецький, Л.В. Білецька, С.О. Борисевич (нині доктор історичних наук, професор), Л.А. Гвоздєва, І.К. Довганюк, В.Г. Дубіцька, І.В. Демчик, В.М. Євтушенко, Г.М. Казієва, О.П. Ляска, А.М. Мамалига, Н.І. Маркус, В.П. Ланєвський, Є.С. Латер, Р.П. Ростикус, О.Ф. Осєтров, В.С. Рєзник (нині доктор соціологічних наук, професор), С.А. Руденко, А.Ю. Скрипник, Ю.Н. Скрипник, В.Г. Романюк, Л.В. Романюк (нині доктор психологічних наук), А.В. Ткачук, І.П. Торунцов, В.Г. Шилін, О.В. Шиліна, викладачі Г.І. Білозьорова, П.І. Діляновський, М.М. Пантилей, В.С. Конфітовський, А.С. Корженівський, А.В. Ляпота,  В.В. Гула., К.І. Демчик , Я.Г. Козаченко, Й.О. Ляхнович, В.І. Смолінський, О.М. Палилюлько.

Важливо відмітити, що правничі дисципліни почали викладатися в інституті з кінця 1960-х років на кафедрах експлуатації та охорони праці (1970-1979 рр.), охорони праці та радянського права (1979-1995 рр.).

У квітні 1977 р. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті була створена кафедра політекономії, на базі якої  у червні 1995 р., внаслідок реорганізації була  створена кафедра економічної теорії, бізнесу і права. За кількістю викладачів і учбовим навантаженням (більше 20 000 годин на рік) кафедра була однією з найбільших в академії.

З роками збільшувалася кількість дисциплін бізнесового і правничого напрямків, тому назріла необхідність виділити їх в склад самостійних кафедр. Рішенням ради на той час Подільської державної аграрно-технічної академії в серпні 2002 р. була створена кафедра менеджменту і маркетингу та кафедра економічної теорії і права, яку очолив канд. економ. наук, доц.  О.В. Ковтун. З 2005 по 2015 роки кафедру очолювала  канд. екон. наук, доц.  Л.А. Загнітко.

Кафедра економічної теорії і права забезпечувала навчальний процес студентів всіх спеціальностей Подільського державного аграрно-технічного університету з вивчення як економічних, так і правничих дисциплін. В склад кафедри увійшли викладачі правничих дисциплін П.Т. Басюк, О.С. Бігун, А.В. Вдовичинський, Т.С. Подорожна,  Д.В. Кіріка, А.П. Кріль, Т.С. Цвігун, Л.С. Мельник, Ю.І. Ковальчук та ін., забезпечуючи  викладання  таких дисциплін як: правознавство, конституційне право, фінансове право, підприємницьке право, трудове право та законодавство, господарське право та законодавство, законодавство і право в АПК, правове забезпечення контрольно-ревізійної діяльності, транспортне право, аграрне право, екологічне право та ін.

7 травня 2015 р. на базі кафедри історії і філософії була створена кафедра історії, філософії та права, а 4 вересня 2017 р. шляхом об'єднання кафедри історії, філософії та права із кафедрою іноземних мов була створена кафедра соціально-гуманітарних дисциплін у складі навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки. Завідувачем кафедр залишався док. філос. наук, проф. М.Д. Попович.

З лютого 2019 р. створена і функціонує в складі навчально-наукового інституту дистанційної освіти кафедра теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін, яку очолила канд. юрид. наук, доц. Д.В. Кіріка.

Наразі на кафедрі викладаються: філософія, філософія науки, філософія та методологія науки, філософія науки і техніки,  історія України, історія української культури, аграрна історія України,  політологія, соціологія, етика і естетика, логіка, конфліктологія, політичні та соціальні студії, право, правознавство, основи конституційного права, аграрне право, фінансове право, договірне право, транспортне право, господарське і трудове право та законодавство, законодавство і право в АПК,  правове регулювання господарських відносин в АПК та ін.

Кафедра здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей та освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", наукового ступеня "доктор філософії" відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Концепції гуманітарної освіти України", а також на основі принципів ЮНЕСКО, згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою - це високоосвічена, культурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, котрий має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

Науково-дослідну роботу на кафедрі проводять 2 доктори наук,  5 кандидатів наук.  Викладачами кафедри опубліковано близько 30 навчальних посібників, 100 методичних рекомендацій щодо вивчення правничих та соціально-гуманітарних дисциплін. За 2000-2018 рр. викладачами кафедри опубліковано близько 20 монографій та понад 500 статей в іноземних наукових виданнях, виданнях України що включені до міжнародних наукометричних баз та наукових фахових виданнях України.

Викладачі кафедри активно проводять  культурно-виховну роботу у формах організації та проведення тематичних вечорів, бесід, науково-практичних конференцій, тематичних екскурсій, зустрічей з видатними особистостями, бійцями АТО, здійснюють волонтерство, патронаж тощо.

Робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

Тема НДР:  Трансформація суспільних відносин та суспільної свідомості в умовах демократизації суспільства та реформування економіки в Україні

Розділи теми НДР:

 • Соціально-економічні зміни в українському селі у XX – поч. ХХІ ст.
  Керівник – доктор історичних наук, професор Каденюк О.С.
 • Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури
  Керівник – доктор філософських наук, професор Попович М.Д.
 • Українська культура в контексті європейської культури: історія і сучасність.
  Керівник – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.
 • Політико-правові, історичні та соціокультурні проблеми організації і функціонування об'єднаних територіальних громад.
  Керівник – канд.юрид.наук, доц., зав. каф.  Кіріка Д.В.

Науково-дослідна робота НПП кафедри

 • Опублікування  статей за кордоном;
 • Опублікування монографій;
 • Опублікування статей у виданнях, що індексуються у міжнародних ауко метричних базах Scopus, Web of Science;
 • Опублікування статей у наукометричних  виданнях України ( Index Copernicus та інших);
 • Опублікування  статей у фахових  виданнях України;
 • Участь у наукових конференціях за кордоном з публікацією  5 тез доповідей;
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях;
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів з оприлюдненням та публікацією робіт;
 • Робота НПП кафедри в архівах та бібліотеках України.

 

Кафедра іноземних мов

Department of Foreign Languages

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-21
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Колектив кафедри
Кунцьо О.І., викладач німецької та латинської мов, Попель Н.А., викладач французької та англійської мов, Гуменюк І.І., канд.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов, Чайковська О.В., канд.філол.наук, викладач англійської мови, Роляк А.О., канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов, викладач англійської мови.

Завідувач кафедри – Ірина Іллівна Гуменюк.

У 2000р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» спеціальність 10.02.04 «Германські мови» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Іллівна працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права, старшим викладачем кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та викладачем Подільського державного аграрно-технічного університету до обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри іноземних мов у 2019р.

За ініціативи Гуменюк І.І. протягом 2018р. в університеті працювала волонтерка Корпусу Миру США в Україні – Клер Елізабет Маннінг, котра проводила практичні заняття з англійської мови у парі із викладачами кафедри за методикою "team-teaching" та брала активну участь у житті університету.
У 2018р. завідувач кафедри пройшла міжнародне науково-практичне стажування на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти» в Польщі. Фінальний англомовний проект на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти у Кам'янці-Подільському: досвід та проблематика» привселюдно представлено в Університеті Сівітас, м.Варшава.

Іноземні мови в університеті почали викладати з перших днів його функціонування. Кафедру іноземних мов засновано наприкінці 50-х рр.  З того часу кафедрою завідували: Ружицький А.А. (до 1974 р.) – старший викладач, орденоносець; Баран Я.Л. (1974-1975 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент, пізніше – доктор філологічних наук; Романишин Я.Д. (1975-1976 рр.) – старший викладач; Рабінович Г.Й. (1976-1980рр.) – викладач; Пономаренко Л.О. (1980-1982 рр.) – доктор філологічних наук, професор; Торжинська Г.Ф. (1982-1992 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент; Дорофєєва Ж.В. – старший викладач (1992-2008 рр.); Панчишина Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент (2008-2013рр.); Чухно Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (2013-2017рр.). У 2017р. в університеті утворено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін у результаті об'єднання кафедри іноземних мов із кафедрою історії, філософії та права. Однак у 2019р. знову створено кафедру іноземних мов та призначено на посаду завідувача Гуменюк І.І.

За період існування кафедри постійно оновлювалася матеріально-технічна й навчально-методична база та проводилася кадрова реорганізація.
Кафедра активізувала роботу по наданню допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам університету в перекладі наукових публікацій та у підготовці до здачі кандидатських іспитів з іноземної мови.

Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри іноземних мов відповідає сучасним вимогам, які стоять перед закладом вищої освіти та прикладними кафедрами зокрема, і здатний забезпечити викладання іноземних мов на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства. На кафедрі впроваджуються сучасні освітні технології, що враховують особливості практичної підготовки до фахового спілкування іноземною мовою.
На кафедрі працюють 4 кандидати наук (2 з них на посаді доцентів).
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської, німецької, французької мов (за професійним спрямуванням), ділової англійської, німецької, французької мов для студентів усіх інститутів та факультетів ПДАТУ та латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

Мета досліджень, що проводяться на кафедрі іноземних мов, та практичних упроваджень відповідає концепції модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо цілей та завдань вищої освіти.
Комплексна наукова тема кафедри «Проблеми викладання іноземної мови, як складової професійної підготовки фахівців для аграрної сфери в умовах інтернаціоналізації вищої освіти» реалізується за напрямами:

 • мовна діяльність як чинник професійної підготовки;
 • шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов;
 • сучасні технології в навчанні іноземних мов.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, розробляють рекомендації по впровадженню у практику своїх наукових досліджень, підвищують кваліфікацію, проходячи закордонні стажування.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри використовують новітні освітні методики, зокрема, інтерактивні методи навчання, комп'ютерні технології.

Кафедра іноземних мов щорічно проводить виховні заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості у вивченні іноземних мов, розвиток творчого потенціалу студентів та прагнення до застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Виховна робота на кафедрі ґрунтується на засадах концепції безперервної системи національного виховання і проводиться як під час навчального процесу за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і у позаурочний час.

Основними напрямами виховної роботи у контексті вимог вищої школи ХХІ століття є: організаційні заходи; заходи, спрямовані на професіоналізацію виховної роботи; заходи, спрямовані на гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою інших країн, мови яких вивчаються, мистецтвом, природою; заходи, спрямовані на створення умов для вільного розвитку особистості студента; естетичне виховання студентів; формування громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки студентів; формування культури стосунків.

Кафедра математики, інформатики та академічного письма

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-23
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Як самостійний структурний підрозділ кафедра створена у травні 1975 року під назвою «Кафедра вищої математики». До її складу увійшли 9 викладачів та 1 старший лаборант, які до того часу працювали на кафедрі фізико-математичних дисциплін, очолюваній спочатку кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Маліщуком Іваном Яковичем, а на момент відокремлення – старшим викладачем Беземським Ігорем Казиміровичем. Очолив новоутворену кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Андрухов Олексій Михайлович.

У штаті кафедри на початку її створення були 3 старших викладачі (Дорохова Валентина Олександрівна, Лисак Микола Іванович, Тихий Володимир Григорович), 6 викладачів (Левчик Наталія Спиридонівна, Понеділок Володимир Францович, Вовк Людмила Дмитрівна, Андрєєв Олександр Анатолійович, Сєров Микола Іванович, Сєрова Марія Миколаївна) та 1 старший лаборант (Михайлова Людмила Миколаївна).

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечував викладання вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування і теоретичної механіки на чотирьох факультетах тодішнього сільськогосподарського інституту: механізації сільського господарства, економічному, агрономічному та зоотехнічному. Крім цього, викладачі Левчик Н.С. та Вовк Л.Д. проводили заняття з елементарної математики на підготовчому відділенні інституту. Кафедра брала участь у проведенні занять на підготовчих курсах, які організовувались перед вступними кампаніями, приймала вступні іспити з математики.

З грудня 1988 року до кінця серпня 2011 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрчик Анатолій Іванович. За час його керівництва збільшився кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, покращилась його якість. Станом на 1 вересня 2011 року на кафедрі працювали 14 викладачів, з-поміж яких 9 доцентів (8 кандидатів наук), 1 старший викладач, 4 асистенти. До штату кафедри входив також 1 старший лаборант. Згідно з наказом ректора у 2000 році кафедра змінила свою назву і стала називатись кафедрою математичних дисциплін.

З 1 вересня 2011 року кафедру, згідно з наказом ректора, перейменовано на «Кафедру математичних дисциплін і моделювання». Очолив її кандидат фізико-математичних наук, доцент Лучик Василь Єфремович.

7 травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної «Кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін» інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З 4 вересня 2017 року, згідно з наказом ректора, кафедру було відновлено як самостійний структурний підрозділ «Кафедра математичних дисциплін і моделювання». Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Громика Андрія Петровича.