Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

gerbnnift

Technologies of Livestock Production and Processing

Викладацький склад

 

Початок заснування кафедри датується 1919 роком, коли на сільськогосподарському факультеті при Кам’янець-Подільському державному українському університеті було створено відділ скотарства. У 1928 році відділ було реорганізовано в факультет при Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті (нині ЗВО «ПДУ»), а з часом у зоотехнічний інститут який було у 1933 році закрито у зв’язку з репресіями. В повоєнний період у відновленому в 1955 році КПСГІ було створено зоотехнічний факультет, який у 1976 році було перейменовано у зооінженерний факультет, а у 2004 реорганізовано у біотехнологічний, який у 2016 році було приєднано до факультету ветеринарної медицини.

За період з 1955 по 2016 р. на факультеті функціонували: кафедра хімії; анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин; розведення і годівлі сільськогосподарських тварин; зоогігієни і ветеринарії; спеціального тваринництва; загального тваринництва; птахівництва і свинарства; скотарства і вівчарства; годівлі тварин та технології кормів; годівлі, розведення  тварин і технології кормів; технології виробництва продукції тваринництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва та ін.  

Правонаступницею цих кафедр стала кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології, яка створена у 2020 році. Першого листопада кафедра перейменована в технології виробництва і переробки продукції тваринництва і ввійшла до складу навчально-наукового інституту харчових технологій.

Сьогодні кафедру очолює кандидат. с.-г. наук, доц. Віктор Вікторович ШУПЛИК

Кафедра є випусковою і метою діяльності є підготовка висококваліфікованих, високоосвічених, здатних до швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями фахівців європейського і світового рівня, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та здатні забезпечити ефективний розвиток аграрного сектору України. Якісну підготовку фахівців сьогодні на кафедрі здійснюють 7 кандидатів наук, з них: 6 доцентів і 1 старший лаборант.

teach staff

Наукову роботу співробітники кафедри проводять у тісній співпраці з провідними тваринницькими підприємствами регіону: СВК «Летава», ТОВ ім. Богдана Хмельницького, ТОВ «Бучачагрохлібпром», Філія «Птахофабрика «Авіс» ПрАТ «Агрохолдинг Авангард», «Козацька Долина 2006», «Аграрна компанія 2004»,  ТОВ «Верест» та ін.

Основними напрямками досліджень є аналіз та оптимізація годівлі тварин в різних типах господарств; технологічні аспекти виробництва продукції тваринництва та птахівництва; збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин. На кафедрі функціонують наукові гуртки для здобувачів вищої освіти. Результати роботи публікуються у фахових наукових виданнях України категорії Б та наукових виданнях, які індексуються у Scopus та Web оf Science.

3

Навчальний процес здійснюється для здобувачів вищої освіти наступних спеціальностей: 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин»  – найбільш актуальні на сьогодні для України як аграрної держави. Навчання традиційне (лекції, лабораторні, практичні), а також проводяться: поїздки у виробничі підприємства різних форм господарювання, майстер-класи, ділові ігри, запрошення на заняття фахівців та випускників минулих років, організація щорічних наукових конференцій з основних дисциплін. Також використовується дистанційна освіта в системі "MOODLE".

2 4 5

Співробітники кафедри сприяють та беруть участь в організації стажування в передових господарствах тваринницького напрямку як в Україні, так і за кордоном. НПП кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів та симпозіумів. Практичні заняття та виробнича практика здобувачів вищої освіти кафедри проходить у кращих господарствах України.

1 6

Науково-педагогічний колектив кафедри надає науково-консультаційні послуги та рекомендації щодо: розробки планів селекційно-племінної роботи із стадом, запровадження сучасних технологій в свинарстві, оцінки  молочної продуктивності корів у відповідності до вимог ICAR, проектування потреби в кормах та організація повноцінної кормової бази для різних типів господарств, організації повноцінної годівлі різних виробничих груп тварин, технології виробництва продукції птахівництва, кролівництва, звірівництва, аналізу технологій виробництва молока, підвищення рівня молочної продуктивності корів, підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва та технологічних аспектів виробництва продукції аквакультури.

 

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Генетика з біометрією
 2. Вступ до фаху
 3. Етологія та біоетика
 4. Годівля тварин і технологія кормів
 5. Генетика з біометрією
 6. Розведення тварин
 7. Біотехнологія
 8. Виробництво та оцінка якості кормів
 9. Годівля тварин і технологія кормів
 10. Технологія виробництва продукції птахівництва
 11. Технологія виробництва продукції бджільництва
 12. Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва
 13. Технологія виробництва продукції аквакультури
 14. Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
 15. Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва
 16. Конярство та кіннозаводство
 17. Технологія виробництва молока і яловичини
 18. Технологія виробництва продукції свинарства
 19. Професійна адаптація
 20. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин
 21. Наукові основи формування поживності кормів
 22. Селекція сільськогосподарських тварин
 23. Біотехнологічні процеси виробництва і використання кормів
 24. Генетика популяцій
 25. Системи нормування годівлі тварин
 26. Методика наукових досліджень
 27. Наукове обґрунтування технологій виробництва продукції тваринництва
 28. Системи годівлі жуйних тварин
 29. Системи годівлі моногастричних тварин
 30. Годівля несільськогосподарських тварин
 31. Інкубація яєць птиці
 32. Спеціальне собаківництво
 33. Генетика поведінки собак
 34. Службове собаківництво
 35. Системи живлення службових собак
 36. Племінна робота та відтворення собак
 37. Система технологій в галузі тваринництва
 38. Система технологій галузей в  сільському господарстві
 39. Годівля тварин
 40. Основи генетики і розведення тварин
 41. Генетика та розведення тварин
 42. Тваринництво
 43. Бджільництво
 44. Методика наукового дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи
 45. Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження
 46. Сучасні методики визначення хімічного складу кормів
 47. Живлення тварин
 48. Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві
 49. Сучасні методики розробки і використання ефективних технологій переробки продукції тваринництва
 50. Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві

  

Список монографій, навчальних посібників і підручників кафедри

1999 рік

 1. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / [ Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й. З. Сірацький, та ін.] – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с. (у співавторах А.А. Пахолок)
 2. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Кононенко В.К., Ібатулін І.І., Цвігун А.Т., Токаренко М.Д.]. – К.: Вища школа, 1999. – 144 с.

2000 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин / [Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000. – 75 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Формування відтворювальної здатності у м'ясної худоби / [Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький та ін.] – К.: Аграрна наука, 2000 – 248 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)

2001 рік

 1. Екстер'єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / [Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович – К.: Науковий світ, 2001. – 146 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Мінеральне живлення тварин / [Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Власенко та ін.] – К.: Світ, 2001. – 576 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2002 рік

 1. М'ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / [М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк та ін.] – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. – 44 с.
 2. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський та ін.] – К.: Науковий світ, 2002. – 204 с.

2003 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник зооветспеціаліста / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, М.Н. Бахмат та ін.] – Кам'янець–Подільський: Абетка, 2003. – 95 с. (у співавторах В.П. Саєнко, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець, О.А. Сердюк, О.В. Савчук, О.Д. Масловська, В.І. Бучковська, В.Г. Кураш)
 2. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія: Посібн. / [М.Ф. Кулик, Р.Й. Кравців, Ю.В. Обертюх та ін.]. – Вінниця: Тезис, 2003. – 334 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2005 рік

 1. Біотехнологічний факультет: історія і сьогодення / [М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець та ін.] – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2005. – 260 с. (у співавторах В.І. Бучковська, В.П. Саєнко)

2006 рік

 1. Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока / [М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, О.І. Скоромна та ін.] – Вінниця: Воєвода Тетяна Петрівна, 2006. – 543 с. (у співавторах М.Н. Бахмат)

2007 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник у таблицях / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін]; за ред. М.Г. Повознікова – Видання 2–е, доповнене і перероблене. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 100 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, В.П. Саєнко, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, С.В. Тимчак, І.М. Бідяк, В.Є Харкавлюк, Ю.М. Євстафієва)
 2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар. / За редакцією Р.Я. Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с. (в співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва / [Г.М. Калетнік, М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко та ін.]; за ред. Г.М. Калетніка, М.Ф. Кулика, В.Ф. Петриченка, В.Д. Хорішка. – Вінниця: Енозіс, 2007. – 584 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, С.М. Блюсюк)
 4. Повозніков М.Г. Системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід / М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 72 с.

2008 рік

 1. Цвігун А.Т. Виготовлення національних м'ясних продуктів у домашніх умовах: посібник / А.Т. Цвігун, Т.М. Приліпко, М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори 2006», 2008. – 80 с.
 2. Свеженцов А.И. Комбикорма, премиксы, БМВД для животных и птицы / [А.И. Свеженцов, С.А. Горлач, С.В. Мартыняк и др.]. – Днепропетровск: АРТ–ПРЕСС, 2008. – 412 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)
 3. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – Кам'янець–Подільський, 2008. – 216 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є Харкавлюк, О. І. Любинський)
 4. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – 2–ге вид., виправлене і доповнене. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2008. – 256 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є. Харкавлюк, П.М. Васильчук, В.П. Саєнко, С.В. Єрмаков)

2009 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка та ін.].– К.: Вища освіта, 2009. – 280 с. (у співавторах О.І. Любинський, В.О. Кадиш)
 2. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: керівництво-посібник / за ред В. М. Кандиби. – Х., 2009. – 1067 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Організація нормованої годівлі худоби у м'ясному скотарстві: практичн. посібник / [Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Білозерський О.Л.]. – Кам'янець–Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 200 с.

2010 рік

 1. Рецепти та технологія приготування шашликів із різних видів м'яса: Практичний посібник. / [Т.М. Приліпко, О.М. Булатович, А.Т. Цвігун]. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», 2010. – 63 с.

2011 рік

 1. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Р.В. Каспров та ін.] – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 432 с. (у співавторах О.І. Любинський)
 2. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності / [Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Скоромна О.І. та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с. (у співавторах С.М. Блюсюк)

2012 рік

 1. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [Монографія] / [Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, І.І. Ібатуллін та ін.]; за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Ж., 2012. – 860 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 2. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довідник-посібник / за наук. Ред.. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. – К.: Аграрна наука, 2012. – 296 с. (у співавторах М.Г. Повозников, А.Т. Цвігун)
 3. Виробництво молока на Хмельниччині: науково-практичне керівництво [посібник] / [М.Г. Повозніков, А.Т. Цвігун, С.М. Блюсюк, В.В. Шуплик та ін.]; за ред. М.Г. Повознікова. – Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 124 с. (у співавторах В.Є. Харкавлюк, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, І.М. Бідяк)
 4. Селекционно-генетическая и эколого-технологическая валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию / [Е.А. Лебедько, Л.Н. Никифорова, С.А. Козлов и др.]; Под общей ред. Е.Я. Лебедько. – Брянск: БГСХА, 2012. – 276 с. (в соавторстве С.Н. Блюсюк)

2013 рік

 1. Генофонд порід сільськогосподарських тварин України: навчальний посібник / [В.В, Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гудзєв та ін.]. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 352 с.
 2. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [посібник]; за ред.. І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка / [Г.О. Богданов, І.І. Ібатуллін, В.І. Костенко та ін.]. – Житомир: ПП «Рута», 2013. – 516 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)

2014 рік

 1. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах / [В.С. Линник, Г.Н. Кузнецов, В.Г. Прудников и др.]. – Луганский национальный аграрный университет, 2014. – 260 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)

2016 рік

 1. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; За науковою ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – Київ: Аграрна наука. – 2016 – 336 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 2. Технологія виробництва продукції  свинарства  :  навчальний посібник  /  В.В.  Шуплик,  О.М.  Булатович,  Ю.М.  Євстафієва  [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 396 с.
 3. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин /за наук. ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського.(у співавторстві А.Т. Цвігун) – К.: Аграрна наука, 2016. – 336 с.
 4. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: навчальний посібник /за наук. ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. (у співавторстві А.Т. Цвігун) – К.: Аграрна наука, 2016. – 328 с.
 5. Наука XXI ст.:  виклики  та  перспективи :  колективна  монографія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,    Т.2. Природничі науки. – 267 с.  (Комунікативна поведінка собак, особливості та форми (В. Шуплик, Н. Щербатюк, І. Казакова) С. 221. )

2022 рік

1. Продуктивне довголіття молочної худоби в Україні : Монографія / Є.І. Федорович, Н.П. Мазур, В.В. Федорович, В.В. Шуплик, П.В. Боднар. За редакцією Є.І. Федорович та В.В. Федоровича. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2022. – 240 с.

2. Птахівництво: навчальний посібник (частина 1). / Н.В. Пустова, З.В. Пустова – Кам’янець-Подільський : ЗВО ПДУ., 2022. – 228 с.