32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Department of Accounting, Taxation and E-business Technology

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-19
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія створення кафедри сягає 1974 року, коли в складі економічного факультету Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було сформовано Кафедру бухгалтерського обліку і статистики.

Біля витоків створення кафедри та формування її кадрів стояли:

Ректор К-ПСГІ
професор С.С. Сербін
Декан економічного факультету
доцент І.І. Лотоцький
Декан економічного факультету
доцент В.В. Бабанін

В процесі свого розвитку кафедра 5 разів реформувалась, змінюючи при цьому свою назву:

 • Кафедра бухгалтерського обліку і статистики;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і фінансів;
 • Кафедра фінансів і фінансового обліку;
 • Кафедра бухгалтерського обліку і фінансів;
 • Кафедра бухгалтерського обліку.
 • Кафедра обліку і аудиту;
 • Кафедра обліку і оподаткування

За весь період функціонування кафедри її очолювали:

Доцент – О.Р.Авраменко (1974, 1977, 1978 рр.);

Доцент – Б.С.Кругляк (1975, 1977);

Доцент – Н.П.Заворуєва (1978, 1983);

Ст.викладач – Є.Ф.Остафійчук (1983-1989);

Доцент – В.Д.Слободян (1989 - 2013);

Доцент  – Н.А. Мазур (2013-2016)

Доцент – О.В.Мельничук (2016 – по теп. час)

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра обліку і оподаткування

 • Облік і аудит
 • Основи аграрного консалтингу
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Фінансовий облік І
 • Управлінський облік
 • Облік в банках
 • Звітність підприємств
 • Облік сільськогосподарської діяльності
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу аграрного сектору
 • Управлінський облік
 • Внутрішньогосподарський контроль в підприємствах АПК
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу аграрного сектору
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік сільськогосподарської діяльності
 • Організація обліку
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Методологія наукових досліджень
 • Сучасні облікові теорії і системи
 • Управлінський контроль
 • Консолідація фінансової звітності
 • Державний фінансовий контроль
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Навчальна практика з бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік ІІ
 • Виробнича практика з первинного, аналітичного та синтетичного обліку
 • Аудит
 • Облік в бюджетних установах
 • Внутрішньогосподарський контроль в підприємствах АПК
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік в галузях економіки
 • Облікова політика підприємств АПК
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Звітність підприємств
 • Облік в галузях економіки
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у бюджетних установах
 • Облікова політика підприємств АПК
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародні і національні нормативи аудиту
 • Консолідація фінансової звітності
 • Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах
 • Виробнича практика
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегічний управлінський облік
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Облік в банках і бюджетних установах
 • Організація і методика аудиту в с-г підприємствах
 • Управлінський облік Контролінг
 • Облік і аудит

Наукова робота кафедри

Наукові дослідження кафедри впродовж 2016-2020 рр. проводяться за темою: «Організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації та міжнародної інтеграції»

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

Department of Management and Public Administration

Викладацький склад

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-09
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування:

 • Менеджмент та адміністрування
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Організація біржової діяльності
 • Ділове адміністрування
 • Інтелектуальна власність
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Менеджмент персоналу підприємства
 • Основи ділової комунікації
 • Організація агробізнесу і підприємництва
 • Організація праці менеджера
 • Державне та регіональне управління
 • Організація діяльності с.-г. Підприємства
 • Основи наукових досліджень
 • Комунікативний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Публічне адміністрування
 • Аграрний менеджмент
 • Менеджмент
 • Підприємництво в аграрних формуваннях
 • Біржовий ринок
 • Менеджмент і маркетинг в насінництві
 • Економіка і організація аграрного сервісу
 • Агробізнес і маркетинг в садівництві, овочівництві і виноградарстві
 • Біржова справа
 • Менеджмент і маркетинг у тваринництві
 • Організація бізнесу у годівлі тварин та технології кормів
 • Організація аграрного бізнесу
 • Бізнес планування в підприємствах АПК
 • Міжнародний менеджмент
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Організація виробництва
 • Організація і планування в агропромислових формуваннях
 • Методологія бізнес-планування
 • Біржовий ринок
 • Менеджмент і маркетинг
 • Основи економіки та менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту
 • Основи менеджменту і підприємництва.

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється на тему: «Удосконалення системи менеджменту структур агробізнесу в умовах глобалізації».

 

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Department of the Tractors, Cars and Power Tools

Викладацький склад
Лаборанти

 Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (початкова назва «Трактори і автомобілі») була організована 1966 року, яка об'єднувала курси дисциплін - конструкції тракторів і автомобілів, основ теорії та розрахунку тракторних і автомобільних двигунів, основ теорії та розрахунку тракторів і автомобілів, теплотехніки та застосування теплоти у сільському господарстві, правил дорожнього руху.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук. Від 1977 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Ю.А. Бобильов. З 1987 року до 2021 року посаду завідувача кафедри обіймав доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти І.І. Водяник. З вересня 2021 року завідувачем кафедри став доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, заслужений працівник освіти професор В.І. Дуганець.

У різні роки на кафедрі працювали А.А. Більневіч, Є.П. Коваленко, А.А. Кірічек, І.П. Олійник, Б.Г. Койфман, В.С. Таралевич, М.М. Баюк, Г.Н. Кучеров, Й.К. Шевчук, В.М. Воскресенський, В.Д. Близнець, А.С. Бурко, В.В. Смільський, О.І. Брензей, М.М. Клєвцов, А.М. Божок, В.О. Прокопчук, М.І. Кизима, В.В. Чекменьов, В.В.Майсус.

За останні роки викладачі кафедри захистили три дисертації:

 • Василь ЧЕКМЕНЬОВ(2007) – на тему: «Безступінчасте регулювання потужності дизеля при виконанні сільськогосподарських робіт застосуванням універсального регулятора», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук;
 • Віктор ДУГАНЕЦЬ(2016) – на тему: «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук;
 • Віталій ПУКАС (2020) – на тему: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук.

За час існування кафедри було створено й обладнано сучасним устаткуванням вісім лабораторій загальною площею понад 1000 м2. Це три лабораторії конструкцій тракторів і автомобілів; лабораторія енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; лабораторія випробувань тракторів і автомобілів; лабораторія теплотехніки; лабораторія випробувань двигунів внутрішнього згоряння; лабораторія гідравліки; лабораторія газопостачання АПК.

Окрім того, було створено автотракторний полігон, клас автотренажерів та спеціалізований клас технічних засобів навчання з вивчення конструкцій тракторів і автомобілів. Усі лабораторії обладнані необхідним сучасним устаткуванням і методичними матеріалами.

Сьогодні навчальний процес забезпечують дев'ять співробітників кафедри: два доктори наук (професори), три кандидати наук (два доценти і один асистент), один асистент, а також старший лаборант і технік, які здійснюють навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету та навчально-наукового інституту енергетики денної та заочної форм навчання.

Кафедра має в своєму розпорядженні наступні лабораторії:

 • конструкції тракторів і автомобілів – 3;
 • енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;
 • випробування тракторів і автомобілів;
 • теплотехніки та теплопостачання;
 • випробування двигунів внутрішнього згоряння;
 • гідравліки та водопостачання;
 • газопостачання АПК.

На кафедрі читаються наступні дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Трактори і автомобілі». «Альтернативні енергоустановки», «Газопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи», «Експлуатаційні матеріали», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Комп'ютерна діагностика автомобілів», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Методика викладання інженерних дисциплін», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Методика наукових досліджень», «Моделювання технологічних процесів», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Нові енергетичні засоби», «Основи діагностики і  технічної сертифікації автомобілів», «Основи наукових досліджень», «Основи технології та організації наукових досліджень», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Прикладні комп'ютерні технології», «Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів», «Тепловодопостачання в АПК», «Теплотехніка», «Теплотехніка і гідравліка», «Теплотехніка і теплоенергетичні установки», «Технічна експлуатація автомобілів», «Технічна естетика», «Технічна творчість і технологія наукових досліджень», «Технічні засоби навчання», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів».

Напрями наукових розробок кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

1 Удосконалення педагогічних технологій навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей - Віктор ДУГАНЕЦЬ
2 Розробка перспективних технологічних схем і систем водопостачання та водовідведення - Віктор ДУГАНЕЦЬ
3 Скорочення витрат енергоносіїв при виробництві, зберіганні та переробці продукції тваринництва - Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ
4 Активізація здібностей до науково-технічної творчості у студентів інженерних спеціальностей - Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ
5 Удосконалення ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки - Іван ВОДЯНИК
- Сергій ОЛЕКСІЙКО
- Віталій ПУКАС

 

6 Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна - Олександр РОЛЯК
- Сергій ОЛЕКСІЙКО
- Віталій ПУКАС
7 Дослідження основних параметрів транспортних складових технологічних систем збирання сільськогосподарських культур - Віталій ПУКАС

 

Контакти

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 
вул. Шевченка, 12, корпус 7, 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
32316, Україна

Тел.: (03849) 6-83-46
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра транспортних технологій та засобів АПК

Department of Transport Technologies and Means of Agro-Industrial Complex

Викладацький склад

 

Контакти

Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
вул. проспект Грушевського, 2/8
Телефон: (096) 458-94-47
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Враховуючи перспективу розвитку підготовки фахівців з транспортного напряму, яка виражається випуском та акредитацією бакалаврів у 2006-2007 навчальному році та забезпеченні умов ліцензування з метою продовження навчання, ґрунтуючись на законі України «Про вищу освіту» та рішенні Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету створено кафедру «Транспортних технологій» (наказ № 7к від 23 січня 2007 року).

Кафедра створена у складі інституту механізації і електрифікації сільського господарства (сьогодні інженерно-технічний факультет) з 01.02.2007 р.

Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Дуганець Віктор Іванович. Він очолював кафедру до 2014 року. З 2014 року і по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Комарніцький Сергій Петрович.

На теперішній час на кафедрі працює 1 професор, 4 доценти, 3 асистенти, 1 старший лаборант, 1 технік, 1 завідувач навчально-практичною майстернею.

Освітня діяльність кафедри.
Кафедра є випусковою для спеціальності 275 «Транспортні технології» (ОС «Бакалавр» та «Магістр»).

 •   Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: магістр)

Кваліфікація – магістр з транспортних технологій.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, начальник автопарку, начальник відділу експедиції, керівник транспортного відділу, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень.

Можливе місце роботи:  національна поліція; служба безпеки руху транспортних підприємств; науково-дослідні і проектні інститути; органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті; спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху; підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів; логістичні підприємства; підприємства, які займаються перевезенням пасажирів і вантажів як у міському, міжміському, так і міжнародному сполученні.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

За роки існування кафедри підготовлено більш як 500 бакалаврів, 450 спеціалістів, 60 магістрів.

Тематика дипломного проектування охоплює питання удосконалення пасажирських, вантажних та міжнародних перевезень, а також логістики агропромислового комплексу. Студенти кафедри постійно беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології», спеціалізацій «Організація та регулювання дорожнього руху», «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Наукова робота кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних схем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації дорожнього руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв

Кафедра професійної освіти

Department of Vocational Education

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-74
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету створена у вересні 2004 року (наказ № 109-К).

Кафедра професійної освіти – базовий структурний підрозділ ПДАТУ, що проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність напряму «Професійна освіта» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, україномовних і психологічних дисциплін для усіх інших напрямів підготовки фахівців у ПДАТУ. Здійснює наукову, науково-дослідну та практично-зорієнтовану діяльність за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

Кредо кафедри: щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому.

Місія кафедри – підготовка розвинених компетентних фахівців, які мають лідерські якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному і суспільному середовищі й володіють соціальною мобільністю.

Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ЗВО; співробітництві між науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти.

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • поглиблення знань інноваційного характеру в галузі професійної педагогіки, педагогічної психології, креативних технологій навчання, теорії і методики педагогічної діяльності, оволодіння засобами впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • поглиблення спеціальних знань в галузі конструювання змісту та дидактичного проектування спеціальних навчальних дисциплін;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів аналізу, вибору і моделювання оптимальних інженерно-педагогічних та організаційних рішень;
 • вироблення у студентів здатності до виконання науково-дослідницької роботи за професійно-педагогічним спрямуванням;
 • розвиток спеціальних умінь продукування нових знань щодо технології ефективного навчально-виховного процесу.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах, в освітніх установах та організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей здобувачів вищої освіти;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та обладнання;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів;
 • допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проведення наукових досліджень з наукових проблем за профілем кафедри;
 •  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з них:
- докторів наук, професорів – 1;
- кандидатів наук, доцентів – 3;
- кандидатів наук, асистентів – 1;
- асистентів – 1.
Викладачі кафедри забезпечують підготовку майбутніх фахівців-аграріїв на усіх факультетах. Кафедра є випусковою для спеціальності «Професійна освіта».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Освітній ступінь  «бакалавр»

 • Психологія;
 • Професійна педагогіка;
 • Методика виховної роботи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Технічні засоби навчання;
 • Організація виховної роботи;
 • Основи транспортної психології;
 • Професійне діловодство;
 • Психологія управління;
 • Методика контролю знань;
 • Методика викладання загально-технічних дисциплін;
 • Управління освітнім процесом у ЗВО;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін;
 • Методика виробничого навчання;
 • Культура ділового спілкування;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Культура наукової мови;
 • Виробничо-педагогічна практика.

Освітній ступінь «магістр»

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Організація і планування навчального процесу у ПТНЗ;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ПТНЗ;
 • Організація і планування навчального процесу у ЗВО;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО;
 • Організація методичної роботи у ЗВО;
 • Методика викладання інженерних дисциплін;
 • Соціально-педагогічна психологія;
 • Сучасні педагогічні технології;
 • Організація виховної роботи у ЗВО;
 • Ділова українська мова;
 • Інженерна психологія;
 • Переддипломна практика.

Освітньо-науковий ступінь "доктор філософії"

 • Управління науковими проектами;
 • Інноваційність в освіті;
 • Педагогічна риторика та іміджеологія;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи;
 • Теорія і практика педагогічного експерименту / Математичні методи в педагогіці;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Асистентська педагогічна практика.

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та здобувачів вищої освіти з досліджень проблем компетентнісно-особистісного підходу у підготовці фахівців-аграріїв, здійснюється дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми. Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій фахових видань, членами методичної ради МОН України, експертної комісії України. Науковці кафедри є авторами наукових статей, монографій, навчальних посібників та підручників, які активно використовують у навчальному процесі вищих аграрних навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта» та іншими агроінженерними спрямуваннями. За останні 5 років науковці кафедри прийняли участь у 12 міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували 47 наукових статей та тез доповідей.

Бази педагогічної практики (спеціальність „Професійна освіта”)

Освітній ступінь „бакалавр”
Вид практики – виробничо-педагогічна
Місце проведення:

 • професійні аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • вихователь гуртожитку;
 • майстер виробничого навчання професійно-технічного закладу освіти.

Базові навчальні заклади:

 • Кутківецький професійний аграрний ліцей;
 • Говорський професійний аграрний ліцей;
 • Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей;
 • Полянський професійний аграрний ліцей;
 • Балинське ВПУ № 36;
 • Дзеленецький професійний аграрний ліцей;
 • Грицівське ВПУ № 38;
 • Новоселицький професійний аграрний ліцей;
 • Деражнянський професійний аграрний ліцей;

Освітній ступінь „магістр”
Вид практики - переддипломна
Місце проведення:

 • аграрні коледжі;
 • заклади передвищої фахової освіти.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • педагог професійного навчання;
 • класний керівник;
 • лаборант.
 • викладач спеціальних дисциплін навчального закладу

Базові навчальні заклади:

 • Коледж ПДАТУ;
 • Снятинський коледж ПДАТУ;
 • Бучацький коледж ПДАТУ;
 • Хотинський коледж ПДАТУ;
 • Кіцманський коледж ПДАТУ;
 • Новоушицький коледж ПДАТУ;
 • Шепетівсикий коледж ПДАТУ;
 • Сокирянське ВПУ;
 • Балинське ВПУ.

Освітньо-науковий ступінь  "доктор філософії"
Вид практики – асистентська педагогічна практика
Місце проведення:

 • заклади вищої освіти.

Виконувані функції:

 • викладач закладу вищої освіти;
 • асистент;
 • методист.

Базові навчальні заклади:

 • Кафедра агроінженерії і системотехніки ПДАТУ;
 • Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ПДАТУ;
 • Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу ПДАТУ;
 • Кафедра загальнотехнічних дисциплін ПДАТУ;
 • Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів ПДАТУ.