1253

Падалко Тетяна Олександрівна

Науковий ступінь: доктор філософії з спеціальності 201 «Агрономія»
Вчене звання:

: : (+38096) 34 70 514
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-9299-3721
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
12 лютого 1981 року в селі Красноставці, Чемеровецького району, Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя біології.

У 2005 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (Кам'янець-Подільський державний університет).

У 2017 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю "Агрономія" та здобула кваліфікацію агронома.

Кандидатська дисертація на тему «Продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) залежно від технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу».


Напрям наукового дослідження:
«Науково-практична проблема вивчення елементів інтенсивної технології вирощування ромашки лікарської, підвищення продуктивності та якості врожаю за сортовою оцінкою, строками сівби та нормами висіву насіння в умовах Правобережного Лісостепу України».


Викладає навчальні дисципліни:
«Виноградарство», «Радіобіологія», «Товарознавство овочів, плодів, ягід та винограду», «Цитрусові та субтропічні плодові культури», «Селекція та насінництво овочевих, плодових, ягідних культур».


Діяльність:

 • З вересня 2003 по серпень 2016 року – робота по сумісництву викладач/вихователь в гуртожитку, колледж Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2016 по вересень 2018 року – асистент кафедри рослинництва і кормовиробництва з дисциплін «Генетика», «Програмування врожаїв сільськогосподарських культур»;
 • З жовтня 2016 по жовтень 2020 рр. – навчання в аспірантурі Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З жовтня 2020 року по серпень 2021 року – асистент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін;
 • З вересня 2021 року по теперішній час – асистент кафедри садівництва і виноградарства.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Падалко Т.О. Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від строку сівби і норм висіву в умовах Правобережного Лісостепу/ Т.О. Падалко, М.І. Бахмат // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. –2018. – №101. – С. 3–9. – ISSN 2226-0099
 2. Падалко Т. О. Індивідуальна продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я / Т. Падалко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія. – 2018. – № 22(1). – С. 325–332.
 3. Падалко Т. О. Формування кореневої і надземної маси рослин ромашки лікарської (MatricariarecutitaL.) залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання". – 2018. – № 2(вип.). – С. 66 – 74. – ISSN 2413-7642
 4. Падалко Т. О. Економічна ефективність вирощування ромашки лікарської залежно від досліджуваних чинників в умовах Правобережного Лісостепу / Падалко Т.О., Бахмат М.І., ВишневськаЛ.В. // Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал. ‒ 2019. – №1. ‒ С. 44‒47. – ISSN 2310-046X (Print) DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-44-47
 5. Падалко Т.О. Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської від чинників вегетації та агротехнічних прийомів. Збірник наукових праць «Агробіологія» («Agrobiology»). – 2020. – №1(157). – С. 128 – 136. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-128-136
 6. Padalko* T. O. Bakhmat M. I., Ovcharuk O. V., Horodyska O. P. Qualityofrawmaterialfromcamomileinflorescencesdependingontechnologicalfactors / T. O. Padalko*, M. I. Bakhmat, O. V. Ovcharuk, O. P.Horodyska // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11, No. 1. – P. 234 – 240.ISSN: 2520-2138.

doi:  10.15421/2021_35 URL: https://www.ujecology.com/inpress.html

Методична робота:

 1. Падалко Т.О. Збірка афоризмів, притч, фраз екологічного змісту. нмц "Наука і методика", 2013. – 80 с.
 2. Падалко Т.О. Інноватика в організації позааудиторної роботи з навчальної дисципліни «Основи екології». 30 - річниця ЧАЕС. нмц "Наука і методика", 2016. – 120 с.
 3. Методичні вказівки з дисципліни «Програмування врожаїв сільськогосподарських культур»/ Бахмат М.І., Гойсюк С.В., Падалко Т.О. – Подільський державний аграрно-технічний університет, Видавничий Центр ПДАТУ, 2017. – 72 с.
 4. Агрохімія для виконання лабораторних робіт за спеціальністю  201 «Агрономія»/Роговик Л.Й., Недільська У.І., Овчарук О.В., Падалко Т.О.– Подільський державний аграрно-технічний університет, Видавничий Центр ПДАТУ, 2020. – 80 с.

Навчальніпосібники:

 1. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини/ О.О. Галаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 160 с.
 2. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини/ В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – 176 с.