32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Department of Technical Service and General Technical Subjects

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 89
Тел. моб. (067) 456 56 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін було створено 1 жовтня 2020 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Технічного сервісу та інженерного менеджменту» і «Загальнотехнічних дисциплін». Виконуючий обов'язки завідувача кафедри – кандидат технічних наук, доцент Дуганець Василь Іванович.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; «Інженерний менеджмент», «Основи технічної діагностики енергетичних засобів», «Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування», «Газоелектрозварювання», «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Технологічні основи машинобудування; «Фірмове обслуговування автомобілів» «Технічний сервіс в АПК»; «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Патентознавство», «Основи сертифікації автомобілів», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Системи автоматизованого проектування», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Теоретична механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», «Сучасні методи розрахунку деталей машин», «Автоматизоване робоче місце інженера»,

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює тринадцять співробітників. Це в.о. завідувача кафедрою к.т.н., доцент Дуганець В.І., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.т.н., доцент Девін В.В., к.т.н., доцент Ткачук В.С., к.с.г.н., доцент Дудчак Т.В., к.т.н., доцент Федірко П.П., к.п.н., доцент Семенишена Р.В., к.т.н., доцент Бурдега В.Ю., к.т.н., асистент Оленюк О.А., старший лаборант Паціоркевич А.П., лаборант Синчак М.О., техніки Підперигора А.В., Куровський М.Т.

Історична довідка

Якщо згадати історію двох об'єднаних кафедр, то кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту, яка була реорганізована у вересні 2019 р. (до жовтня 2003 р. - ремонту машин і технології металів, а до серпня 2019р. – ремонту машин та енергообладнання) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом інституту було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Голотін М.М. Фаюстов В.К. Дудчак В.П. Федірко П.П.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим був канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов'язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування в закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. по 2019 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи, що дозволяло удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

У різні роки на кафедрі працювали науково-педагогічні працівники: Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Оленюк А.М., Бойко М.В., Корчак М.М., Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М., Кроль В.О., Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П., Морозов В.В., Кузьмінська І.М., лаборанти та техніки: Березовський А.С., Бучковський В.В., Ляльчук П.П., Дуганець С.М., Гончарук А.О. та інші.

Що стосується кафедри "Загальнотехнічних дисциплін", то вона була створена також у 1972 році. Першим завідуючим кафедри був доцент Персіянов Олексій Георгійович, він очолював кафедру до 1974 року. З 1974 року по 1988 рік завідуючим кафедри було обрано Трубнікова Леоніда Ароновича, з його приходом робота на кафедрі значно пожвавилася. З 1989 по 2000 рік керівництво кафедрою здійснював  доцент Конюк Євген Андрійович. До об'єднання кафедри в жовтні 2020 року обов'язки завідувача кафедрою виконував к.т.н., доцент Девін Владлен В'ячеславович.

ПЕРСІЯНОВ
Олексій Георгійович
ТРУБНІКОВ
Леонід Аронович
КОНЮК
Євген Андрійович

В різні роки на кафедрі загальнотехнічних дисциплін працювали науково-педагогічні працівники: доценти Токар А.М., Девін В.В.,                                                           Ткачук В.С., старші викладачі Ткачук Вал.С., Шкварський В.А., викладачі  Водяник А.О., Ульянова Н.О., Муляр В.В.,  Лісовий В.О., Братаніч Н.О., Цикра Н.П., Шкварська Н.М., Маковська О.О., Скоробагатов Д.В.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін накладені відповідні завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні рекомендації для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп'ютерної техніки, і широко використовують її в навчальному процесі. Значний вклад в організацію дистанційної освіти в університеті вніс старший викладач Кроль В.О. Велику роль у створенні матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" внесли Лебедь В.С. та Морозов В.В., а напряму «Агроінженерія» при створенні лабораторії металорізального інструменту – Мигаль В.Г.

На даний час над проблемою вдосконалення навчального процесу працюють: доценти Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. та Семенишена Р.В.. Мета роботи – інтенсифікація навчального процесу та активізація самостійної роботи студентів. По даних темах викладачі готують доповіді  на наукові  конференції.

Кафедра співпрацює із спорідненими підрозділами Білоруського аграрного технічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Кишинівського технічного університету та інших закладів вищої освіти.

Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях. На кафедрі функціонують 2 комп'ютерних класи по 10 місць.

На кафедрі створені групи, які проводять науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: "Надійність і ремонт машин та їх складових частин" з тематик:

"Підвищення зносостійкості спряження: гільза-кільце-поршень шляхом використання мідно-фторопластової композиції в поршнях".

"Розробка та дослідження інноваційних технологій, розробка сільськогосподарських машин, організація підвищення кваліфікації в інших вузах та навчально-методичних центрах".

"Удосконалення процесу ремонту чавунних гільз циліндрів шляхом застосування сучасних технологій хонінгування і триботехнологій нанесення на них припрацьовуючих покрить".

"Проектування та дослідження механізмів зернозбирального комбайна";

"Проектування та дослідження механізмів сінного преса";

"Проектування та дослідження механізмів гусеничного трактора";

"Проектування та дослідження механізмів прошивного преса";

"Привід скребкового транспортера";

"Варіатор безступінчастого регулювання швидкості  ріжучого апарата";

"Привід до змішувача кормів ";

"Механізм приводу дозуючого пристрою запарювального агрегату".

Доценти Девін В.В, Ткачук В.С. працюють над темами: "Дослідження напружено-деформованого стану анізотропних циліндрів та дисків з використанням чисельних методів", "Розрахунок шарнірно-стержньових систем методом скінчених елементів".  Мета роботи – вдосконалення методів розрахунку.

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, авторських свідоцтв, інформаційних бюлетенів.

На кафедрі створені і функціонують два гуртки науково-технічного напрямку: (гурток «Основи робототехніки і комп'ютерного моделювання», керівник Оленюк О.А.) та (гурток «Комп'ютерна графіка і моделювання (керівник Девін В.В.).

Підготовка висококваліфікованих фахівців полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, але й в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення здобувачів вищої освіти з реальним виробництвом, частина занять проводиться на філіалах кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної та організаційно-виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та молодих науковців ПДАТУ. Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни доповнень та нових тем.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Мета практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня.

Завдання практичного навчання:

 • Підготовка фахівців, які спрямовані вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
 • Набуття навичок у прийнятті самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
 • Впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
 • Співпраця з трудовим колективом.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «TRIBOLOGY INTERNATIONAL», «Трение и износ», «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 280 наукових статей, понад 160 одиниць методичних матеріалів, підручників, посібників, монографій.

Кафедра агроінженерії і системотехніки

Department of Agricultural Engineering and Systems Engineering

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру «Агроінженерія і системотехніка» було створено 1 вересня 2019 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології». Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України РУДЬ Анатолій Володимирович.

Навчально-методична робота

На кафедрі агроінженерії і системотехніки проводяться навчання здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 206 – Садово-паркове господарство, 015 – Професійна освіта, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 275 – Транспортні технології, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду університету та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філіали кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має достатнє методичне забезпечення і добре оснащену діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку КІ-4935 і мотор-тестер КІ-5524. На території кафедри знаходяться: павільйон сільськогосподарських машини і механізованих технологій, ангар тракторів і автомобілів, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, кабінет дипломного і курсового проектування.

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п'ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання урожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять викладачі кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп'ютером, екран), аудиторна дошка. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

На відведених кафедрі площах розташовані класи і лабораторії, в яких змонтовано необхідне інженерно-технічне обладнання, що дає можливість на високому рівні виконувати всі види навчального процесу.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включено визначення потужності та паливно-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв, встановлено мотор-тестер КІ-5524. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Проектування технологічних процесів у тваринництві» в аудиторії № 17, корпус 3; лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Сучасної та перспективної техніки підприємства «Ельворті», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки здобувачі вищої освіти мають можливість здобути професію інженера-механіка, агронома та різні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти, а також підвищення кваліфікації у формі стажування викладачів кафедри. Серед них підприємства: приватне підприємство фірма «Деметра», с. Кам'янка Камʼянець-Подільського району; ВАТ «Камʼянець-Подільський комбінат хлібопродуктів»; корпорація «Колос ВС» Борщівського району тернопільської області; ТзОВ «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області; група компаній «ВІТАГРО» Волочиського, Городоцького і Чемеровецького районів Хмельницької області; ТОВ «Оболонь-Агро», смт. Чемерівці Хмельницької області; відкрите акціонерне товариство Городоцьке підприємство «Агрохім» Хмельницької області.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки проводиться за темами:

Рудь Анатолій Володимирович
- Дослідження твердості ґрунтів та розробка ґрунтообробних машин для їх розущільнення.
- Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та  автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Котов Борис Іванович
- Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних процесів при сушінні рослин, сировини та зерна.

Грушецький Сергій Миколайович
- Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.

Корчак Микола Миколайович
- Розробка енергоощадних технологій обробітку ґрунту.

Павельчук Юрій Федорович
- Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних машин.

За результатами досліджень публікуються наукові статті в наукометричних базах Skopus i Veb of sеins, а також у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки ведуть госпдоговірну роботу  і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки велась госпдоговірна робот з дослідження переущільнення ґрунтів на землях корпорації «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням економічної та екологічної ефективності реалізації цих заходів.

У 2020 році кафедрою агроінженерії і системотехніки виконувався госпдоговір на тему «Дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України Рудь Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 50 000 гривень. Також велась госпдоговірна робота на тему «Удосконалення технологічного процесу викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин» на землях товариства з обмеженою відповідальністю «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області. Науковий керівник теми доцент Грушецький Сергій Миколайович. Обсяг фінансування 40 000 гривень.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги виробничникам на суму в межах 30 000 гривень.

У 2021 році за замовленням групи компаній «ВІТАГРО» Волочиського району Хмельницької області продовжено госпдоговір з дослідження переущільнення ґрунтів та розробка заходів з їх розущільнення. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України РУДЬ Анатолій Володимирович.

 

Кафедра геодезії та землеустрою

Викладацький склад

 

Сумісники кафедри:

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Пуздимір Людмила Іванівна
лаборант

: +38(068) 059 59 34

 

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри геодезії та землеустрою, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з ряду етапів, пов'язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Витоком і праджерелом кафедри геодезії та землеустрою є кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яку у 2004 році було реорганізовано, і на базі якої створено кафедру агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, очолювану кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Вахняком Василем Степановичем.

Подальшим етапом в історії кафедри було створення у 2007 році кафедри землевпорядкування, кадастру і землеробства, завідувачем якої було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Рихлівського Ігоря Петровича.

Історія кафедри, як окремого самостійного структурного підрозділу починається 30 серпня 2008 року, коли відповідно до наказу №0202-1/087 в Подільському державному аграрно-технічному університеті, як структурний підрозділ  інституту агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Землеустрою і кадастру».

Її першим завідувачем з моменту створення був кандидат економічних наук, доцент Двойнос Леонід Микитович (2008-2013 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Доманчук Дмитро Потапович (2013-2014 рр.), професор Місюк Микола Васильович (2014-2015 рр.), доцент Лаврук Віталій Валерійович (2015-2016 рр.), професор Ясінецька Ірина Анатоліівна (2016-2018 рр.).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників, які з самого початку роботи кафедри внесли посильний вклад в її розвиток: доктор технічних наук, професор, член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний землевпорядник України Черняга Петро Гервазійович; доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України Ступень Михайло Григорович; Лященко Анатолій Антонович, заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України; кандидат технічних наук, доцент Лісевич Михайло Пилипович; кандидат економічних наук, доцент Тібілова Людмила Михайлівна; кандидат технічних наук, доцент Кахнич Петро Федорович та інші.

На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.

Подальшим етапом в історії кафедри було перейменування на кафедру геодезії та землеустрою з 11 липня 2016 року відповідно до наказу №106. Завідувачем кафедри з 01.09.2018 року було призначено доктора економічних наук Лаврука Віталія Валерійовича.

Нині склад кафедри – це потужний колектив фахівців, які працюють за різними напрямками землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів. У складі кафедри активно працюють: професор Ясінецька І.А.; кандидати сільськогосподарських наук, доценти Лапчинський В.В. та Потапський Ю.В.; кандидати сільськогосподарських наук Кушнірук Т.М., Трач І.В., Петрище О.І., кандидати економічних наук Лобунько Ю.В., Лобанова О. П.; старший викладач Додурич В.В.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітніми ступенями бакалавр та магістр: «Державний земельний кадастр», «Топографія», «Геоінформаційні системи», «Землеустрій», «Земельне право», «Автоматизація ДЗК», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Організація і управління землевпорядним виробництвом», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Землевпорядне проектування», «Управління персоналом в землеустрої», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Оцінка нерухомості».

Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.

За роки існування кафедри випущено не одне покоління фахівців-землевпорядників.

Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

Щорічно організовується та проводиться на базі університету та кафедри Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток», яка присвячена Дню землевпорядника. За результатами якої видається збірник тез доповідей та відзначаються дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня кращі учасники конференції.

На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки різного спрямування. Один з них це «Картографічне моделювання проблем природокористування», керівниками якого є доценти Кушнірук Т.М. та Лобанова О.П. У процесі роботи гуртка студентами здійснюється:

 • освоєння технологій науково-дослідної роботи у сфері картографічного забезпечення раціонального природокористування та землекористування;
 • оволодіння методикою виконання науково-дослідної роботи, підготовки та виголошення доповідей за результатами досліджень;
 • оволодіння методикою підготовки публікацій до друку (за результатами проведених досліджень);
 • оволодіння навиками ведення наукової дискусії (у сфері землевпорядкування та його картографічного забезпечення).

Гурток сприяє фаховій зацікавленості студентів. Професіоналізм викладацького складу кафедри та людські якості зумовлюють ефективну систему комунікації між викладачами та студентами.

Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» керівниками даного гуртка є кандидат сільськогосподарських наук Трач І. В. Метою діяльності гуртка є ознайомлення зацікавлених студентів з виробничим процесом виконання кадастрових та землевпорядних робіт в Україні; забезпечення більш повного засвоєння начального матеріалу; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції, а також  набуття практичних навичок.

До гуртка переважно залучені студенти 3 та 4 курсів, які виявили бажання поглибити знання із застосування ГІС-технологій у землеустрої та здійсненні наукової діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

 • оволодіння додатковими знаннями та навичками, які не викладаються в процесі навчання;
 • поглиблене вивчення ГІС-технологій;
 • набуття практичних навичок по створенні баз даних та цифрового картографічного матеріалу.

Студентський науковий гурток «Прогнозування розвитку сільських територій» створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Керівниками даного гуртка є доктор економічних наук Лаврук В. В.. доктор економічних наук Ясінецька І. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лапчинський В. В.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Члени гуртка «Прогнозування розвитку сільських територій» здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі гуртка, представляють результати своєї наукової роботи на засіданнях гуртка (доповіді, статті тощо).

Наукові напрацювання кафедри геодезії та землеустрою визначаються актуальністю, стратегічною спрямованістю та практичним значенням. У процесі проведення наукових досліджень кафедра співпрацює із науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою, а також з підприємствами, організаціями, установам та іншими закладами, про що свідчать укладені угоди про співпрацю.

Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників, що повинні володіти сучасними технологіями й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

№ з/п Назва дисципліни
1 Земельний кадастр
2 Автоматизація ДЗК
3 Вища геодезія
4 Географічні інформаційні системи
5 Геодезичні роботи в землеустрої
6 Геодезія
7 Геоінформаційні системи в агросфері
8 ГІС в кадастрових системах
9 ГІС і бази даних
10 Державна землевпорядна експертиза
11 Державний земельний кадастр
12 Державний контроль за використанням земель
13 Електронні геодезичні прилади
14 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
15 Земельне право
16 Землевпорядна експертиза
17 Землевпорядне проектування
18 Землеустрій
19 Інженерна інфраструктура територій
20 Інтелектуальна власність
21 Інфраструктура територій
22 Кадастр населених пунктів
23 Кадастрова реєстраційна система
24 Картографія
25 Комп'ютерна графіка в землеустрої
26 Ліцензування і патентування наукової продукції
27 Математична обробка геодезичних вимірів
28 Методологія та методика наукових досліджень
29 Метрологія і стандартизація
30 Моніторинг та охорона земель
31 Муніципальні ГІС
32 Організація використання земель
33 Організація і управління виробництвом
34 Основи управління земельними ресурсами
35 Оцінка земель
36 Оцінка нерухомості
37 Планування розвитку сільських територій
38 Прогнозування використання земель
39 Проектування доріг
40 Рекультивація з основами маркшейдерії
41 Соціально-економічний розвиток сільських територій
42 Супутникова геодезія та сферична астрономія
43 Топографія
44 Топографія з основами картографії
45 Управління земельними ресурсами
46 Управління персоналом в землеустрої
47 Формування агроландшафтів
48 Фотограмметрія та дистанційне зондування

 

Методична робота кафедри геодезії та землеустрою спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-землевпорядників.

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафедри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота кафедри направлена на реалізацію основних завдань факультету агротехнологій і природокористування, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землевпорядкування, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;
 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;
 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради ПДАТУ;
 • розробка нових методик читання лекцій, читання проблемних лекцій;
 • підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;
 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;
 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах.

Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: земельне право, землевпорядне проектування, державний земельний кадастр, фотограмметрія та дистанційне зондування землі, метрологія і стандартизації, автоматизація ДЗК, ГІС і бази даних, управління земельними ресурсами, геодезія, картографія, супутникова геодезія, вища геодезія, землеустрій, геодезичні роботи в землеустрої.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів вивчення дисциплін.

НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, удосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель та земель населених пунктів, питань землеустрою сільських та міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Дослідження генезису й розвитку земельних відносин, управління земельними ресурсами та моделювання сталого природокористування з застосуванням ГІС-технологій».

Основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень науковців кафедри є:

 • інституційні та організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційних систем;
 • розвиток інструментів ринкової та податкової оцінки землі і її поліпшень;
 • методологічні та прикладні аспекти ринків землі та майнових прав щодо неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теорія та практика земельних відносин у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання;
 • вдосконалення нормативно-методичної бази щодо землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності;
 • уніфікація землевпорядної та кадастрової документації, з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами;
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах;
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості й вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості;
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних особливостей.

Викладацький колектив кафедри геодезії та землеустрою успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу в різних сферах геодезії та землеустрою, проводять практичні дослідження, беруть участь у семінарах, конференціях, публікують наукові статті, навчальні посібники, монографії, видають навчально-методичну літературу. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт, які є основою здійснення робіт із геодезії та землеустрою.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками зі спеціальності.

Мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій є важливою складовою частиною навчального процесу. Під час проходження виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності. У період проходження виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності спеціалістів-практиків, вчиться виконувати специфічні види робіт притаманні конкретному підприємству.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданням практики є оволодіння студентами практичними навичками зі спеціальності, зокрема опанування сучасними методами та методикою комплексних робіт з геодезії, картографії, землеустрою через використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення.

Кафедра агрохімії, хімічних та загально-біологічних дисциплін

Department of Agrochemistry, Chemical and General Biological Subjects

Викладацький склад

Контактні телефони : 6-83-29, 6-83-59
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

Факультет агротехнологій та природокористування

 • «Хімія»
 • «Біологія»
 • «Агрохімія»
 • «Ботаніка»
 • «Гербологія»
 • «Вірусологія»
 • «Хімічна екологія»
 • «Фізіологія рослин»
 • «Загальна фізіологія»
 • «Хімія з основами біогеохімії»
 • «Система застосування добрив»
 • «Біохімія плодів, овочів і винограду»
 • «Мікробіологія з основами вірусології»
 • «Оцінка екологічної безпеки застосування добрив»
 • «Система удобрення овочевих і баштанних культур»

Факультет ветеринарної медицини

 • «Органічна хімія»
 • «Біонеорганічна хімія»
 • «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

 • «Органічна хімія» • «Неорганічна і аналітична хімія»
 • «Біологічна, фізична та колоїдна хімія»
 • «Хімічний аналіз та безпечність тваринницької продукції»

Інженерно-технічний факультет

 • «Хімія»

Науково-дослідні теми кафедри:

 • Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і загальнобіологічних дисциплін в умовах сільськогосподарського вищого навчального закладу.
 • До механізму реакції Дебнера-Міллера.
 • Підвищення врожайності сільськогосподарських культур та родючості грунту.
 • Гідрохімічний моніторинг якості прісноводних русел Подільського Придністер'я.
 • Особливості використання міжвидових гібридів та нових сортів в селекції картоплі.
 • Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук в системах Y-{Ag,Cu}-Al, {Y,La}-Ag-Ga.
 • Трансформація агроекосистем нпп «Подільські товтри» під впливом антропогенних чинників.
 • Використання кальційвмісних природних руд для підвищення урожайності сільськогосподарських культур та родючості грунтів.
 • Вплив різного способу обробітку грунту на урожайність сільськогосподарських культур, фізичні властивості та поживний режим грунтів.
 • Вивчення ресурсозберігаючої технології вирощування проса в умовах південно-західного Лісостепу України.
 • Селекція гречки на скоростиглість та посухостійкість на основі використаних зразків колекції світового генофонду FAGOPYRUM MILL.
 • Удосконалення елементів технології вирощування сортів та гібридів буряка кормового в умовах Правобережного Лісостепу
 • Селекційно-генетична оцінка природної резистентності тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи.

Кафедра екології, карантину і захисту рослин

Department of Ecology, Quarantine and Plant Protection

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-54
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра «Екології, карантину і захисту рослин» є випусковою кафедрою за двома напрямками, а саме 101 «Екологія», та 202 «Захист і карантин рослин».

Свою історію кафедра розпочала в 1991 році із заснування кафедри «Екології та безпеки життєдіяльності» для забезпечення викладання таких дисциплін: медико-екологічний захист людини, її поведінка в екстремальних умовах; екологія та безпека життєдіяльності; соціальна екологія; охорона природи; охорона праці; інженерне діловодство; цивільна оборона та ін. Її очолював кандидат біологічних наук, доцент Гищук В.П. На той час на кафедрі працювало 10 викладачів серед яких професор Буракова С.О.

В 2002 році кафедра була реорганізована в кафедру загальної біології, екології та моніторингу навколишнього середовища, а в 2005 році в кафедру екології та моніторингу навколишнього середовища.  Після смерті Василя Петровича Гищука у 2006 році, кафедру очолив професор Шелудченко Б.А.

У 2008 році була проведена реорганізація з метою підвищення якості підготовки спеціалістів екологічного спрямування, і створена кафедра «Моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

2010 року на факультеті агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Екології та захисту рослин», яку очолила доктор с.-г. наук професор Шевчук В.К., а на посаду професора цієї кафедри був призначений доктор с.-г. наук професор Ковтуник І.М.

3 листопада 2014 р. була створена кафедра «Екології та збалансованого природокористування» шляхом об’єднання кафедри «Екології та захисту рослин» і кафедри «Моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

В 2018 р. кафедра «Екології та збалансованого природокористування» з метою підвищення якості освітньої діяльності була реорганізована в кафедру «Екології, карантину і захисту рослин», що створило можливість для відкриття нової спеціальності - 202 «Захист і карантин рослин» та підготовки фахівців за даним профілем.

Кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор О.М. Бахмат. Навчально-методичну роботу кафедри здійснює висококваліфікований колектив фахівців, з яких 3 доктори сільськогосподарських наук, професора, 6 кандидатів сільськогосподарських наук з яких 2 доценти, 4 асистенти, 1 лаборант.

Працюючи над удосконаленням навчального процесу і підготовкою фахівців, викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, видано методичні вказівки та навчальні посібники.

На кафедрі «Екології, карантину і захисту рослин» налагоджена комплексна і системна робота. Так, науково-педагогічними працівниками опубліковано понад 600 наукових праць та 8 монографій, отримано 16 патентів на винаходи.

Поряд із навчально-методичною роботою, колектив кафедри дбає про всебічний розвиток студентів університету, заохочуючи їх науковий пошук, звертаючи увагу на патріотичне виховання молодого покоління.

Кафедра тісно співпрацює з виробничими та науковими установами  різних регіонів України. Щороку кафедра  рекомендує кращих студентів для проходження навчально-виробничої практики за кордоном. Кращі з випускників-бакалаврів отримують направлення щодо продовження навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» та в подальшому в аспірантурі ПДАТУ.

Наукові дослідження на кафедрі виконуються в профільних навчально-наукових та науково-дослідних лабораторіях. Студенти  мають змогу брати активну участь у науково-дослідній роботі під керівництвом науковців кафедри за різними напрямками екологічних досліджень та досліджень з питань захисту і карантину рослин.

У науково-технічній та дорадницькій діяльності кафедра охоплює широке коло питань нашого регіону. Апробація досліджень молодих учених та викладачів відбувається на щорічних студентських науково-практичних конференціях, які проходять поряд із конференцією науково-педагогічного складу університету у березні. Матеріали конференції друкуються у збірнику «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток».

Діє аспірантура для підготовки наукових кадрів. Керівництво аспірантами здійснюють професори кафедри О.М. Бахмат та О.С. Чинчик.

Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами докторських і кандидатських дисертацій, беруть безпосередню участь та організовують міжнародні і регіональні конференції, обмінюючись досвідом і результатами наукового пошуку.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. В аудиторіях встановлені 2 мультимедійних проектори.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області» нагороджені дипломами Хмельницької обласної ради професори – Бахмат О.М. та Чинчик О.С.

Доцент Плахтій Д.П. нагороджений подякою МОН України та грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

1  Метеорологія і кліматологія Екол 1
2 Вступ до фаху Екол 1
3 Загальна екологія Екол 2
4 Заповідна справа Екол 2
5 Агроекологія Екол 2
6 Фізична екологія Екол 3
7 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Екол 3
8 Промислово-транспортна екологія Екол 3
9 моніторинг довкілля Екол 3
10 Екологічна безпека Екол 3
11 Охорона і раціональне використання природних ресурсів Екол 4
12 Екологічна географія Екол 4
13 Оцінка впливу на навколишнє середовище Екол 4
14 Моделювання і прогнозування Екол 4
15 Урбоекологія Екол 4
16 Екологіна безпека енергосистем Екол 4
17 Вступ до фаху Екол 1стн
18 Екологічна безпека Екол 1стн
19 Стратегія сталого розвитку Екол 1стн
20 Організація управління в екологічній діяльності Екол 1стн
21 Екологічна раціоналізація сучасних технологій Екол 1маг
22 Екологічна паспортизація земель Екол 1маг
23 Методологія і раціоналізація наукових досліджень Екол 1маг
24 Конструктивна екологія Екол 1маг
25 Рекультивація екологічно-безпечних територій Екол 1маг
26 Еколого-ландшафтне проектування Екол 2маг
27 Еколого-технологічна раціоналізація енергосистем Екол 2маг
28 Екологічна стандартизація і сертифікація Екол 2маг
29 Інтелектуальна власність Екол 2маг
30 Продовольча безпека та виробництво екологічно-чистої продукції Екол 2маг
31 Основи екології ГЗ 1стн
32 Агрометеорологія АГР 2
33 Фітопатологія АГР 3
34 Прогноз розвитку шкідливих організмів АГР 4
35 Агрофармакологія АГР 2стн
36 Гербологія АГР 2стн
37 Інтегрований захист рослин АГР 1маг
38 Агроекологія АГР 2маг
39 Ентомологія САД 2
40 Фітопатологія САД 2стн
41 Загальна екологія ЛСПГ 2
42 Лісова фітопатологія і ентомологія ЛСПГ 3
42 Основи екології ПО 1стн
44 Основи екології ТВППТ 2стн
45 Екологія праці АІ(мех) 1маг
46 Основи екології ВЕТ 1стн
47 Основи екології ПО 2 стн
48 Основи екології ГЗ 1
49 Агрофармакологія АГР 3
50 Основи екології ПО 2
51 Основи екології ІЕ 2стн
52 Основи екології АІ 2стн
53 Промислово-транспортна екологія Екол 2
54 Моніторинг довкілля Екол 3
55 Екологія людини Екол 3
56 Екологічна безпека промислово-транспортних систем Екол 3
57 Екологічна безпека енергосистем Екол 4
58 Загальна екологія Екол 1стн
59 Утилізація і рекуперація відходів Екол 1маг
60 Загальна екологія ЛСПГ 2
61 Урбоекологія Екол 4
62 Основи сталого розвитку Екол 1
63 Гідрологія Екол 2
64 Ландшафтна екологія Екол 2
65 Моделювання та прогнозування стану довкілля Екол 4
66 Управління якістью сільськогосподарської продукції Екол 4
67 Стратегічна екологічна оцінка Екол 4
68 міжнародна екологічна діяльність Екол 4
69 Екологія агроландшафтів Екол 4
70 Інженерна екологія Екол 1маг
71 Експертна діяльність в екології Екол 1маг
72 Системний аналіз якості навколишнього середовища Екол 1маг
73 ландшафтознавство ГЗ 1
74 Лісова фітопатологія та ентомологія ЛСПГ 1стн
75 Урбоекологія і фітомеліорація ЛСПГ 2стн
76 Карантин рослин АГР 4
77 Системи захисту сільськогосподарських культур АГР 2стн
78 Карантин рослин АГР 2стн
79 Природоохоронне законодавство та екологічне право Екол 3
80 Біологічний захист АГР 4
81 Аналіз іоцінка екологічних ризиків Екол 1маг
82 Гербологія АГР 2
83 Основи наукової діяльності Екол 3
84 Техноекологія Екол 3
85 Організація та управління в екологічній діяльності Екол 4
86 Екологічний контроль територій і обєктів господарюванн Екол 1маг
87 Радіоекологія Екол 3
88 Фітосанітарний моніторинг і прогноз розвитку шкідливих організмів АГР 2
89 Основи екології Е 1
90 Вступ до фаху ЗК 1
91 Ентомологія загальна ЗК 1стн
92 Фітопатологія загальна ЗК 1стн
93 Гербологія ЗК 1стн
94 Агрометеорологія ЗК 1стн
95 Вступ до фаху ЗК 1стн
96 Фітопатологія сільськогосподарська ЗК 1стн
97 Зоофаги і бактеріофаги ЗК 1
98 Ентомологія сільськогосподарська ЗК 1стн
99 Хвороби і шкідники лікарських рослин ЗК 1стн
100 Агрофармакологія ЗК 1стн

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія органічного рослинництва. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри.

№ з/п Назва лабораторії Місце розташування Контакти
1 Науково-дослідна лабораторія органічного рослинництва Факультет агротехнологій і природокористування, польова лабораторія якості (будівля біля стадіону), кафедри рослинництва і кормовиробництва та екології, карантину і захисту рослин. Степанченко Віталій
Миколайович моб.0978089495, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Григор'єв Василь Миколайович
моб.0977092700
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано 11 навчальних і навчально-методичних посібників:

1 Екологія праці (фізіологічний і психологічний аспекти). Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам’янець-Подільський, 2018 р., 351 ст.
2 Складові технології вирощування сої / За заг. ред. Г. М. Господаренка : навч. посіб. для підготовки фахівців за спеціальностями 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин». - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018.
3 Павлів О.В., Захарів О.Я., Чинчик О.С., Практикум екології мікроорганізмів. Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. Відокремлений підрозділ НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» – Бережани,  2018 р. -147 с.
4 Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини/ В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – 176 с.
5 Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості продуктів бджільництва / В.С.Строяновський, Т.В.Коваль, Д.П.Плахтій; за редакцією П.Д.Плахтія. – Кам'янець-Подільський: друкарня ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018. – 216 с.
6 Хвороби квіткових і декоративних рослин./ За ред. М.М.Кирик, В.К.Шевчук, М.Й.Піковський, С.М.Яколюда, С.С.Азаіні. Навчальний посібник.- К.: Фенікс, 2019.- 327с.
7 Хвороби лікарських рослин. За ред. Шевчук В.К., Вільчинська Л.А. Посібник- Камянець-Подільський, видавництво ТОВ «Друкарня «Рута», 2019 р.-138 с.
8 Гончаренко М.С., Коваль О.Г., Плахтій Д.П. Фізіологія  і біохімія обміну речовин та енергії. / Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2017. – 336 с.
9 Галаченко О.О., Строяновський В.С., Плахтій Д.П., Падалко Т.О. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006» 2017. – 160с.
10 С.В.Страшко, Д.П. Плахтій, Л.С. Соколенко. Вікова фізіологія і шкільна гігієна Навчально методичний посібник – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006» 2017. – 144с.
11 О.М. Бахмат, Л.С. Шелудченко, Б.А. Шелудченко, О.С. Чинчик, О.В. Овчарук. Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем. Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам’янець-Подільський, 2017 р.

Крім цього, викладачами кафедри видані методичні розробки по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  кафедра на підставі договорів про спільну діяльність тісно співпрацює з виробництвом та науковими установами, зокрема:

1 Подільський національний природний парк «Подільські Товтри»  пл. Польський ринок, 6
2 ТЗОВ  «Козацька долина -2006» - Дунаєвецький р-н , с. Вихрівка, вул. Леніна, 12, корп.
3 «Леон-агро 2011» с. Острівчани Кам»янець-Подільського району Хмельницької області 
4 Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України (м.Чернівці)
5 Ботанічний сад ПДАТУ.
6 ТОВ Науково-виробнича агрофірма «Перлина Поділля»
7 Національний природний парк «Хотинський»

Почесним професором кафедри є власник групи компаній UKRAVIT -  Ільченко Віталій Володимирович.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура. Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Бахмат О.М., Чинчик О.С.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності:

 • Вплив норм висіву насіння  і способів сівби на  продуктивність сої різних груп стиглості  в умовах Лісостепу західного.
 • Удосконалення  технологій вирощування соргових культур (сориз, сорго зернове, сорго цукрове) та впровадження їх в умовах Лісостепу західного.
 • Агроекологічна оцінка  ефективності застосування сидератів і соломи в  сучасному землеробстві.
 • Агроекологічне і теоретичне обгрунтування біологічної фіксації азоту, та продуктивності зернобобових культур в умовах Західного Лісостепу.
 • Удосконалення елементів технології вирощування розторопші плямистої.
 • Спостереження та обліки за ростом та розвитком пшениці озимої;
 • Фітосанітарний моніторинг та оцінка різних сортів пшениці озимої;
 • Вплив різної густоти стояння рослин пшениці озимої на її продуктивність
 • Оцінка поширення та розвитку основних хвороб с.г. культур в умовах
  НДЦ «Поділля» ПДАТУ
 • Фітосанітарний моніторинг посівів та насаджень в умовах НДЦ «Поділля»

Щорічно спіробітники кафедри беруть участь в організації та проведені різноманітних наукових і науково-технічних заходів.

1 Студентська науково-практична  конференція «Наука. Молодь.Земля. Сталий розвиток»
2 Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука ат освіта в умовах євроінтеграції».
3 Всеукраїнська наукова студентська конференція: Перші кроки в аграрну науку.
4 Фестиваль науки і творчості «Науковий пікнік у вишиванці».

Функціонує два наукових студентських гуртка:

Назва наукового студентського формування Науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Захисник Григор’єв В. М., канд. с.-г. наук, ст. наук. співр., доцент
Еколог Плахтій Д.П. канд. с.-г. наук,  доцент

Публікації студентів під керівництвом НПП

 1. Кайдановський П.М. Вплив удобрення на продуктивність сорго зернового. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2019 р. С. 75-77.
 2. Коваль Р. В.Динаміка наростання маси рослин цукрових буряків залежно від норм удобрення та густоти стояння рослин / Р. В. Коваль, В. А. Тарасюк // Першi кроки в аграрну науку: тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рiк. – Кам’янець-Подiльський, 2019. – С. 75-77
 3. Лісовський В. В. Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Західного / В. В. Лісовський, В. А. Тарасюк // Першi кроки в аграрну науку: тези студентської науково-теоретичної конференцiї за пiдсумками наукової роботи за 2018 рiк. – Кам’янець-Подiльський, 2019. – С. 60-63.
 4. Рубанович А.А. Вплив елементів технології на продуктивність сочевиці. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2017 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2018 р. С. 66-68.
 5. Кодісова А.В. Історія виникнення Янцевського гранітного кар’єру. Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2017 рік «Перші кроки в аграрну науку», м. Кам’янець -Подільський, 2018 р. С. 41-43.
 6. В’юн С.О.Шкідлива ентомофауна в посівах пшениці озимої  в умовах НВЦ «Поділля» / С.О.В’юн // Тези Всеукраїнської наукової студентської конференції “перші кроки в аграрну науку”. – Кам’янець-Подільський, 2018
 7. Пяскорський Р.М. Формування продуктивності пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України / Р.М.  Пяскорський // Тези Всеукраїнської наукової студентської конференції “перші кроки в аграрну науку”. – Кам’янець-Подільський, 2017