Димчук Анатолій Васильович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097) 609 65 83
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження:
21 квітня 1978 року в с. Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області


Освіта:

Вища. У 2002 році закінчив Подільську державну аграрну-технічну академію (тепер Заклад вищої освіти «Подільський державний університет) за спеціальністю «Зооінженерія».

Кандидатську дисертацію на тему: «Вплив різних типів на господарсько-біологічні ознаки тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи» захистив у 2011 році.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Сучасні селекційні та генетичні методи створення високопродуктивних стад молочної худоби»


Викладає навчальні дисципліни:
Технологія виробництва молока і яловичини; Наукове обґрунтування технологій виробництва продукції тваринництва; Конярство і кіннозаводство; Методологія та філософія викладання профільних дисциплін


Діяльність:

 • З 2003 по 2006 роки – навчання в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН;
 • У січні 2006 року прийнятий на посаду асистента кафедри розведення і генетики тварин;
 • З червня 2014 року – в.о. доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва;
 • З лютого 2017 року по серпень 2019 року – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • З жовтня 2019 року – доцент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва;
 • З вересня 2020 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології;
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • З  1 листопада 2022 року і по теперішній час – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту харчових технологій Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • З  1 листопада 2022 року – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту харчових технологій;
 • З 6 червня 2023 року – в.о. директора навчально-наукового інституту харчових технологій;
 • З 1 вересня 2023 року і по теперішній час – директор навчально-наукового інституту харчових технологій.

 

Наукові статті:

 1. Серховець С.В., Мазур Н.П., Димчук А.В. Робочі якості розшукових собак порід німецька та бельгійська вівчарка. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2020. Том 22, № 93. с. 113-118. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9319
 2. Шутяк О.В., Димчук А.В. Вплив кормової добавки «Жиромол» на молочну продуктивність корів. Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. с. 71-76. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-1-9
 3. Федорович, Є.І., Федорович, В.В., Боднар, П.В., Филь, С.І., Димчук, А.В., Оріхівський, Т.В. Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Сільськогосподарські науки. Том 23, № 95. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9515
 4. Димчук А.В., Понько Л.П., Шутяк О.В. Динаміка росту живої маси телиць української червоно-рябої молочної породи різних ліній. Наукові доповіді НУБіП України, 2022, 97(3). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.03.007
 5. Димчук А.В., Понько Л.П. Відтворна здатність та її зв'язок з молочною продуктивністю корів. Наукові доповіді НУБіП України, 2022, 97(3). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.03.008
 6. Димчук А.В., Понько Л.П. Вплив генотипових і фенопових чинників на молочну продуктивність корів. Наукові доповіді НУБіП України, 2022, 98(4). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.04.008
 7. Димчук А.В., Понько Л.П. Вплив живої маси, віку першого осіменіння та отелення на молочну продуктивність корів. Наукові доповіді НУБіП України, 2022, 98(4). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.04.009 

Методична робота: 

 1. Димчук А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2020 р. – 120 с.
 2. Димчук А.В. Методичні рекомендації для лабораторних і практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2020. – 81 с.
 3. Димчук А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Конярство і кіннозаводство» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2020 р. – 156 с.
 4. Димчук А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Службове собаківництво» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія», 2021 р. – 66 с.
 5. Димчук А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Практика дресирування та використання собак» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія», 2021 р. – 77 с.
 6. Димчук А.В. Тестові питання з дисципліни «Службове собаківництво» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія», 2021 р. – 24 с.
 7. Димчук А.В. Тестові питання з дисципліни «Практика дресирування та використання собак» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія», 2021 р. – 24 с.
 8. Димчук А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та філософія викладання профільних дисциплін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 64 с.
 9. Димчук А.В. Тестові питання з дисципліни «Конярство і кіннозаводство» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 24 с.
 10. Димчук А.В. Тестові питання з дисципліни «Методологія та філософія викладання профільних дисциплін» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 24 с.
 11. Димчук А.В. Тестові питання з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 38 с.
 12. Шуплик В.В., Євстафієва Ю.М. Димчук А.В. Методичні рекомендації для підготовки дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 56 с.
 13. Шуплик В.В., Євстафієва Ю.М. Димчук А.В. Методичні рекомендації для підготовки дипломного проекту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2022. – 60 с. 

Матеріали конференцій:

 1. Димчук А.В. Другосортне молоко: заборонити не можна продавати. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» Ч. 1. м. Кам’янець-Подільський. 2018. – с. 217-218.
 1. Димчук А.В., Євстафієва Ю.М. Сучасні вимоги до викладача вищої школи. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III міжнародної науково-методичної конференції. Ч.1. Тернопіль. 2019. – с. 106-108.
 2. Димчук А.В. Молочне скотарство України 2018: порівняльний аналіз. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» м. Кам’янець-Подільський. 2019. – с. 214-215.