32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції

Department of Food Production Technologies and Food Standardization

Викладацький склад

 

Адреса кафедри:

32305 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
Подільський державний аграрно-технічний університет
Проспект Грушевського, 2/8, корпус 4.
Тел.: (03849) 6-83-97 Тел. моб. (096) 270 56 02
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції було створено 1 вересня 2020 року. Виконувачем обов'язків завідувача кафедри призначено – доктора сільськогосподарських наук, професора Приліпко Тетяну Миколаївну.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Машини, обладнання та їх використання в АПК;
 • Використання техніки в АПК;
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції;
 • Аналіз технологічних систем;
 • Моделювання технологічних процесів і систем;
 • Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції ;
 • Технологія виробництва і переробки с.г. продукції;
 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва;
 • Технологія зберігання та первинна обробка плодовоягідної продукції;
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції;
 • Технологія виробництва харчових продуктів;
 • Технологія первинної переробки молока;
 • Технологія переробки туш  тварин;
 • Організація виробничих процесів;
 • Технологія виробництва харчових продуктів;
 • Технологічне забезпечення і оцінка придатності приміщень з виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • Товарознавство,стандартизація;
 • Технологічне забезпечення і оцінка придатності приміщень з виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів;
 • Управління технологічними процесами;
 • Моделювання технологічних процесів тваринництва;
 • Технологія м'яса і м'ясних продуктів;
 • Технологія молока і молочних продуктів.

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює вісім співробітників: це завідувач кафедрою д.с-г.н., професор Приліпко Т.М., к.т.н., доцент Семенов О.М., к.т.н., доцент Підлісний В.В., к.т.н., доцент Федорів В.М., к.т.н., асистент Кузьмінська І.М., к.с-г.н., асистент Косташ В.Б., лаборант Качан Д.С., лаборант Веретко Т.Г. – проходить службу в лавах ЗСУ.

Навчально-методична робота

На кафедрі харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції проводяться навчання здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 203 – Садівництво та виноградарство, 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 015 – Професійна освіта, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять викладачі кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп'ютером, екран), аудиторна дошка. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

На відведених кафедрі площах розташовані класи і лабораторії, в яких змонтовано необхідне інженерно-технічне обладнання, що дає можливість на високому рівні виконувати всі види навчального процесу.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти. Серед них підприємства: приватне підприємство «Деметра-2010» вул. Радгоспна, буд. 1, с. Боришківці, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницької обл., 32353; ФОП «Черкашина Л.С.» вул. Перемоги, 7, с. Вербка, Кам'янець–Подільський р-н., Хмельницької обл., 32326.

 

Аспірантура, докторантура

Завідувач аспірантури, докторантури
Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент 

Напрямок діяльності: прийом відвідувачів та надання консультацій; організація та прийом документів вступників в аспірантуру, докторантуру; контроль за навчанням аспірантів, докторантів та роботою відділу.

Фахівець відділу
Дранус Людмила Василівна

Напрямок діяльності: прийом відвідувачів та надання консультацій з приводу роботи аспірантури; організація та прийом документів здобувачів; контроль за навчальним процесом здобувачів та організацією екзаменаційних сесій.

 

 

Діяльність відділу

Відділ аспірантури та докторантури університету відповідає за прийом в аспірантуру, докторантуру; організацію, облік та контроль за роботою здобувачів.

У своїй роботі відділ керується «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р., Законом України про вищу освіту, Положенням про відділ аспірантури та докторантури, Статуту ЗВО «Подільський державний університет» та інших нормативних документів університету.

Відповідно до своїх функціональних обов'язків співробітники відділу:

 • надають консультації з питань вступу до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачами університету;
 • організовують процес замовлення університетом державних місць в аспірантурі та докторантурі;
 • проводять прийом документів вступників до аспірантури, докторантури та здобувачів;
 • координують роботу екзаменаційної сесії;
 • видають накази про зміни в контингенті аспірантів, докторантів;
 • надають необхідні документи після закінчення аспірантури, докторантури.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі ЗВО «Подільський державний університет»

Аспірантура:
«201» Агрономія;
«015» Професійна освіта;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка;
«204» Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
«211» Ветеринарна медицина.

Докторантура:
«201» Агрономія;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка.

 

Нормативно-правові документи

Нормативно-правова база
Лист-роз`яснення МОН України «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
Положення про аспірантуру та докторантуру
Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Положення про порядок формування iндивідуальних освітніх траєкторiй здобувачами вищої освiти ступеня доктор фiлософiї в ЗВО «Подільський державний університет»
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури в 2021 році
Ліцензійний обсяг
Зразок заяви для вступу в аспірантуру
Індивідуальний план роботи аспіранта
Порядок звітування аспірантів
Картка звітування аспіранта
 
Постанова Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»
Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Освітньо-наукові програми на  2022-2023 навчальний рік (проєкт)

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2021 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2020 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» 

 

Контактна інформація
Тел.: +38 (03849) 68-3-33
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса: м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 12, гол. корпус ЗВО «ПДУ», 1 пов., каб. №6

Графік роботи служби охорони

 
Т.в.о. керівника служби охорони
Кузема Вадим Станіславович

 

Список працівників служби охорони ЗВО «Подільський державний університет»

Головний корпус ЗВО «ПДУ» - графік роботи: з 08.00 до 08.00
Ростецький Олександр Броніславович 0982798752
Цішковський Микола Борисович 0972508628
Зварич Віктор Петрович 0985248403
Кінц Тетяна Миколаївна 0982243819
Транспортні ворота ЗВО «ПДУ» - графік роботи: з 08.00 до 08.00
Полянський Володимир Фомич 0972361150
Ткачук Сергій Вікторович 0988885094
Іванов Юрій Дмитрович 0674540692
Андрущак Василь Васильович 0972467721
Тракторний стан ЗВО «ПДУ» - графік роботи: з 08.00 до 08.00
Станкевич Микола Георгійович 0673822589
Дячук Сергій Володимирович 0680361466
Горбатюк Володимир Володимирович 0967696909
Козак Антон Володимирович 0988170254
Гараж ЗВО «ПДУ» - графік роботи: будні дні з 16.00 до 08.00, вихідні дні з 08.00 до 08.00 
Іванишина Тамара Василівна 0960493460
Валько Григорій Володимирович 0985557405
Врублевський Ігор Станіславович 0985791770
Інженерно-технічний факультет ЗВО «ПДУ» – графік роботи: з 08.00 до 08.00
Афанасенко Олександр Володимирович 0987276275
Бурдинюк Олександр Іванович 0983701163
Продан Віктор Миколайович 0689372425
Кузик Василь Олександрович 0680385417
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ЗВО «ПДУ» – графік роботи: будні дні з 16.00 до 08.00, вихідні дні з 08.00 до 08.00
Павленко Олександр Васильович 0972662337
Ромасюк Микола Анатолійович 0678036698
Довгань Віктор Миколайович 0680447264
Підмінні охоронці
Німець Віктор Іванович 0982649551
Данильчук Євгеній Олексійович 0974622096

 

Наші партнери

Країна Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво Лінк
1 Польща Варшавський аграрний університет www.sggw.pl
2 Польща Люблінська академія механізації сільського господарства www.ar.lublin.pl
3 Польща Краківський сільськогосподарський університет en.ur.krakow.pl
4 Латвія Вільнюський технічний університет www.vgtu.lt
5 Молдова Коледж інформатики www.cich.md
6 Молдова Державний аграрний університетом Молдови www.uasm.md
7 Молдова Академія Наук Республіки Молдова www.asm.md
8 Казахстан Казахстанський аграрно – технічний університет ім. С. Сейфуліна kazatu.kz
9 Польща Свєнтокшиська політехніка в м. Кельцах www.tu.kielce.pl
10 Словакія Словацька університет сільського господарства в місті Нітра www.uniag.sk
11 Польща Вермінско- мазурський університет www.uwm.edu.pl
12 Польща Університет науки про життя www.sggw.pl
13 Польща Державне вище професійне училище www.pwsz.pl
14 Італія Університет Флоренції www.unifi.it
15 Нідерланди Програма практики та стажування www.infoworld.com.ua
16 Швеція Програма практики та стажування www.infoworld.com.ua
17 Данія Програма практики та стажування www.infoworld.com.ua
18 Швейцарія Програма практики та стажування www.infoworld.com.ua
19 США «Ohio» Програма навчання та стажування www.infoworld.com.ua
20 США «Mast» Програма навчання та стажування www.infoworld.com.ua
21 США «САЕР» Програма практики та стажування www.infoworld.com.ua
22 Канада Програма навчання та стажування www.infoworld.com.ua
23 Австралія Програма навчання та стажування www.infoworld.com.ua
24 Польща Програма навчання, практики та стажування www.infoworld.com.ua
25 Нова Зеландія Програма навчання та стажування www.infoworld.com.ua
26 Австрія Програма практики у селянській фермерській спілці www.infoworld.com.ua
27 Німеччина Програма навчання, практики та стажування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
28 Данія Програма практики та стажування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
29 Норвегія Програма практики та стажування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
30 США Програма навчання та стажування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
31 Швейцарія Програма практики Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
32 Німеччина Студентська програма підвищення кваліфікації www.dbv-agarpracticum.de
33 Німеччина Програма практики www.apollo-online.de
34 Пакістан Аграрний університет Файсалабад (АУФ) www.uaf.edu.pk
35 Польща Державна Вища Професійна Школа в м. Хелм  
36 Німеччина Федеральне Міністерство продовольства і сільського господарства www.bmel.de
37 Німеччина Deutscher Bauernverband
International Training Programs
www.bauernverband.de
38 Польща Центр Професійної та Безперервної Освіти в Познані ckziupoznan.pl
39 Польща Інститут нафти і газу www.inig.pl

Рідкісна книга

 

Абрамов А. Почва и минеральные удобрения / А. Абрамов, И. Осипов – Москва : Ленинград : Госсельхозиздат, 1931. – 46 с.

Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В. Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 252 с.

Аверинцев С. В. Основы зоологии . Общая зоология / С. В. Аверинцев. – 3-е изд.– Москва : Госиздат, 1925. – Вып. 1. – 252 с.

Аверінцев С. В. Практичні роботи з зоології (Хордові) : [посіб. для студ. сільськогосподарських інститутів і технікумів] / С. В. Аверінцев. – Харків ; Одеса : Держсільгоспвидав, 1932. – 78 с.

Аверинцев С. В. Руководство к практическим занятиям по зоологии / С. В. Аверинцев. – Харьков , 1937. – 417 с.

Алексеев В. П. Батат / В. П. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госколхозиздат, 1933.– 120 с.

Алпатов В. В. Породы медоносной пчелы и их использование в сельском хозяйстве / В. В. Алпатов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1948. – 185 с. – (Серия «Среди природы» ; Вып. 4).

Алтухов П. Г. Корова: как ходить за нею, выбирать при покупке и лечить чаще встречающиеся её болезни : руководство для мелких сельских хозяев и крестьян / П. Г. Алтухов. – 5-е изд. вновь исправл. и доп. – Москва : Типографія Т-ва Рябушинских, 1915. – 92 с.

Аристотель. О возникновении животных / Аристотель ; [пер. с греч. В. П. Карпова ] . – Москва ; Ленинград : Академиздат, 1940. – 250 с.

Аристотель. О частях животных / Аристотель ; [пер. с греч. В. П. Карпова]. – Москва : Биомедгиз, 1937. – 220 с.

Аристотель. Физика / Аристотель ; [пер. с греч. В.П. Карпова]. – 2-е изд. – Москва : Госсоциоэкономиздат, 1937. – 230 с.

Армфельд А. А. Крупный рогатый скот в условиях русских хозяйств : сборник статей / А. А. Армфельд. – Санкт-Петербург, 1904. – 254 с. – ( Серия «Библиотека хозяина» ; № 31).

Архангельский М. П. Ход накопления масла и других главнейших питательных веществ в семенах льна-долгунца и рогача / М. П. Архангельский, В. Н. Сучкина.– Ленинград, 1931. ¬¬¬¬¬¬– 222 с. – (Отдельный оттиск из «Трудов по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции» . – Т.25 (1931) ; № 1)

Архив истории науки и техники /Академия наук СССР; под. ред. Н. И. Бухарина, А. А. Борисяка, С. И. Вавилова [и др]. – Москва ; Ленинград : Академиздат, 1936. – Вып 2. – 350 с. (Серия 1 « Труды института истории науки и техники»)

Армстронг. Промышленное птицеводство в Северной Америке. Ч. 1: Куры / Армстронг ; [пер. с англ. В П. Покровского]. – Прага : Американское изд-во, 1923 . – 180 с.

Авдонин Н. С. Подкормка растений / Н. С. Авдонин . – Москва : Сельхозгиз, 1939.– 156 с.

Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. Ч. І, ІІ, ІІІ : СССР – Германия –Австрия – Венгрия –Чехословакия – Голландия – Швеция – Норвегия – Франция – Италия –Испания – Португалия / под ред. М. П. Горова. – 2-е изд перераб. и доп. – Москва : Международный аграрный институт, 1935. – 270 с.

Баєр М. М. Науково-дослідна катедра «Природи, сільського господарства й культури Поділля при Кам'янецькому СГІ » / М. М. Баєр. – Кам'янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 19 с. (Відб. з кн. 4-ї «Записок сільськогосподарського інституту в Кам'янці на Поділлю», 1927)

Баєр М. М. Підсумки будівництва Кам'янецького сільсько-господарського інституту та перспективи його розвитку / М. М. Баєр. – Кам'янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 21 с. (Відб. з кн. 4-ї «Записок сільськогосподарського інституту в Кам'янці на Поділлю», 1927)

Баєр М. М. Спроба обгрунтувати необхідну й достатню точність означення поля (площи) при землеурядженню / М. М. Баєр. – Кам'янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 11 с. – (Відб. з кн. 4-ї «Записок с.г. інституту в Кам'янці на Поділлю», 1927 р.).

Бараков П. Курс общего земледелия / П. Бараков ; [под. ред. А. П. Рассадникова]. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Госсельхозиздат, 1931. – Ч. 1. – 274 с. (3 прим.).

Барданів М. Ю. Сорго, його значення та спосіб культивування / М. Ю. Барданів. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 53 с.

Батыренко В. Г. Сорта озимой пшеницы в мукомольном и хлебопекарном отношениях (по данным за 1925 год) : труды «Украинской сети по изучению, сортов культурных растений» / В. Г. Батыренко ; Всеукраинское общество семеноводства, Народный комиссариат земледелия Украины. – Харьков, 1927. – Бюл. №13. – 32 с.

Безсонов Н. А. Витамины (природа, значение в питании и особенности физиологического действия) / Н. А. Безсонов. – 2-е изд. доп.– Ленинград. : Ленхимсектор, 1931. – 176 с.

Белецький П. М. Спеціяльне городництво : [підруч. для с. г. технікумів ] / П. М. Белецький. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 320 с.

Бербанк Л. Жатва жизни / Л. Бербанк, В. Холл ; [пер. с амер. И. Бормана]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1930. – 239 с.

Берг Л. С. Основы климатологии : [учеб. для государственных университетов] / Л. С. Берг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Учпедгиз, 1938. – 455 с.

Берг Л. С. Природа СССР : [учеб. для географ. факультетов университетов и педагогических ВУЗов] / Л. С. Берг. – 2-е изд., доп. – Москва. : Госучпедизд, 1938. – 320 с.

Берлянд С. Семеноводство новых лубяных культур / С. Берлянд, С. Булгаков, А. Петропавловский. – Москва ; Ленинград. : Сельколхозгиз, 1932. – 92 с.

Бернацький М. Основи сільсько-господарської мікробіології : [підруч. для с.-г. ВУЗів] / М. Бернацький. – Харків. : Держвидав України, 1928. – 151 с.

Биологическое действие освещенных кварцевой лампой металлов. Выпуск 1 / [под. ред. И. Гольденберга]. – Воронеж : «Коммуна», 1932 . – 69 с.

Биохимия культурных растений. Т. 2. Зернобобовые и кормовые культуры / [ под. ред. Н. Н. Иванова]. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1938. – 421 с.

Биохимия культурных растений. Т. 4. Овощные и бахчевые культуры / [ под. ред. Н. Н. Иванова]. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1938. – 450 с.

Бобринский Н. А. Определитель охотничьих и промысловых зверей нашей фауны / Н. А. Бобринский. – Москва : Книгосоюз, 1928. – 102 с.

Бобринский Н. А. Определитель охотничьих и промысловых зверей СССР / Н. А. Бобринский. – Москва : КОИЗ, 1932. – Изд. 2. – 128 с.

Богданов Е. А. Кормление молочных коров, их содержание, доение в связи с организацией стада и всего молочного дела : Опыт критического сопоставления основ теорий и практики кормления сельско-хозяйственных животных / Е. А. Богданов. – Москва : Агроном, 1916. – 767 с.

Богданов Е. А. Общее животноводство: учение о разведении сельско-хозяйственных животных / Е. А. Богданов. – Москва : Гостехиздат, 1926. – Ч. 2. – 410 с.

Богданов Е. А. Спутник животновода по кормлению сельскохозяйственных животных / Е. А. Богданов. – Москва : Книгосоюз, 1928. – Изд. 4. – 264 с.

Богданов Е. А. Техника и организация выращивания и подбора крупного рогатого скота : полное руководство [для агрономов, студентов и специалистов-техников] / Е. А. Богдановъ. – Москва : Гостехиздат, 1925. – 143 с.

Богданов Е. Как следует кормить молочных коров по датскому способу / Е. Богданов. – Москва : Из-во Наркомзема, 1919. – 145 с.

Богданов Е. А. Что такое породистый скот и как он получается / Е. А. Богданов. – Москва ; Петроградъ. : Природа, 1918. – 106 с.– (Сельскохозяйственная серия «Народная библиотека «Природа»)

Богданов Н. Н. Курс кожных болезней домашних животных : для ветеринарных врачей, студентов и фельдшеров / Н. Н. Богданов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 327 с.

Богородский Б. В. Пособие для практических занятий по анатомии сельскохозяйственных животных / Б. В. Богородский. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – Изд. 2. – 88 с.

Богородский Б. В. Пособие для практических занятий по анатомии сельскохозяйственных животных / Б. В. Богородский. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – Изд. 2. – 88 с.

Бойков В. И. Козоводство : Статистика козоводства, экономическое и хозяйственное значение козы, происхождение и экстерьер, породы коз, содержание, кормление, разведение / В. И. Бойков. – Изд. второе. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 175 с. ; рис., табл.

Болотин Е. А. Кормовые отходы промышленности СССР и их использование / Е. А. Болотин ; под. ред. М. М. Гришаева ; НКЗ СССР, ВНИИ кормов. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 302 с.

Болотин Е. А. Кормовые отходы промышленности СССР и их использование / Е. А. Болотин ; под. ред. М. М. Гришаева ; НКЗ СССР, ВНИИ кормов. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 302 с.

Боль К. Г. Основы патологической анатоміи домашнихъ животныхъ и птицъ. / К. Г. Боль. – Казань : Тип-я Д. М. Грань, 1915. – Вып. 4 : Патологіческая анатомія и гистологія органовъ мочеполовой системы. – 145 с.

Большая энциклопедія : словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣм отраслямъ знанія / подъ ред. С. Н. Южакова ; Библіографическій Институтъ (Мейеръ) въ Лейпцигѣ и Вѣнѣ, Книгоизд. Тов. «Просвѣщеніе» въ С.-Петербургъ. – С.-Петербургъ : Просвѣщеніе, 1900. –
Т. 1 : А – Арбросъ. – 1900. – 800 с.
Т. 4 : Бугурусланскій уѣздъ – Византійское право. – Третье изд. со стереотипа . – [190 ?]. – 794 с.
Т. 5 : Византія –Гадамесъ. – 1901. – 794 с.
Т. 6 : Гаданіе – Глазчатка. – Четвертое изд. со стереотипа. – [190 ?]. – 794 с.
Т. 7 : Глазъ – Гюго. – 1902. – 794 с.
Т. 8 : Гюгсъ – Духовенство. – Четвертое изд. со стереотипа. – [190 ?]. – 794 с.
Т. 9 : Духовенство – Идское поле. – Четвертое изд. со стереотипа. – [190 ?]. – 794 с.
Т. 14 : Нерчинскій округ – Пёнчъ. – 1904. – 794 с.
Т. 18 : Статистика – Ундозеро. – 1904. – 794 с.
Т. 20 : Чахотка легкихъ – V. – [1904 ?]. – 814 с.

Бондарцев А. С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : (Поле – Огород – Сад) / А. С. Бондарцев ; Бот. сад А. Н. СССР. – изд. 3-е, перераб. и знач. доп. с 490 рис. в тексте. – Москва ; Ленинград. : Сельхозгиз, 1931. – 589 с.

Борисенко Ф. Ф. Селекция и семеноводство : стандарты, классификация и описание селекционных и наиболее урожайных для СССР сортов полевых растений в связи с их районированием / Ф. Ф. Борисенко ; с пред. и под общ. ред. С. И. Жегалова . – Москва : Новая деревня, 1929. – 344 с. ; рис.

Борковский В. Е. Частная селекция масличных культур / В. Е. Борковский ; ВАСХНИЛ, ВНИИ масличных культур. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 201 с. ; рис.

Борщевский Д. С. Садово-лесные полосы и рощи / Д. С. Борщевский ; под. ред. В. Р. Вильямcа ; Селекционно-генетическая станция им. И. В. Мичурина. – Москва ; Ленинград. : Сельхозгиз, 1932. – 96 с.

Брандт А. Ф. Основы сравнительной анатомии / А. Ф. Брандт. – Санкт-Петербург : Изд-во К. Л. Риккера, 1913. – 188 с. ; рис.

Браунер А. А. Сельско-хозяйственная зоология / А. А. Браунер. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 435 с. ; рис., карты

Бремъ А. Гуси, утки и лебеди / А. Бремъ. – Санктъ-Петербургъ : Дѣятель, 1913. – 120 с. – (Общедоступная Библіотека).

Брэм, Жизнь животныхъ : въ 13-ти т. / пер. под ред. П. М. Книповича. – Четвертое, совершенно перераб. и знач. расширенное изд. проф. Отто Цуръ-Штрассена. – Санктъ-Петербургъ : Дѣятель, [1911-1912 ?]. –
Т. 8 : Птицы. – [1911-1912 ?]. – 592 с.
Т. 10 : Млекопитающія. – [1911-1912 ?]. – 750 с.

Брэм А. Э. Жизнь животных : иллюстрированное изданіе со множествомъ политипажей и хромолитографіями : пер. съ 3-го нѣмец. исправ. и доп. изд. : въ 10-ти т. / А. Э .Брэм ; под. ред. К. К. Сент-Илера. – Санкт-Петербург : Общественная Польза, 1904. –
Т. 1 : Млекопитающія : Обезьяны. – Полуобезьяны. – Рукокрылыя. – Часть хищныхъ. – 1904. – 736 с.
Т. 2 : Млекопитающія : Окончаніе хищныхъ. – Ластоногія. – Насѣкомоядныя. – Грызуны. – Неполнозубыя. – Третье изд. – 1911. – 73 с.

Броунов П. И. Курс метеорологи : пособие для ун-тов высш. и сред. технич. и с.-х. учеб. завед. и для практ. : в 2-х ч. / П. И. Броунов. – Москва : Гос. техн. изд-во, 1927. – Ч. 1 : Статика и термодинамика атмосферы. Ч. 2 : Динамика атмосферы и климатология. – 259 с. ; с 195 рис. – (Б. Серия 4. Инженерно-Промышленная Библиотека ; № XIII-55).

Бузин Н. Исследования над развитием корневой системы винограда / Н. Бузин ; НКЗ-СССР, АСХНИЛ, ВНИИ виноградарства и виноделия. – Тифлис : Изд-во Всесоюзного института виноградарства и виноделия, 1932. – 106 с.

Булдовський О. Т. Практикум із зоології : (Хребетні та безхребетні тварини) : підручник для с.-г. інститутів. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 278 с.

Буш Н. А. Общий курс ботаники : Морфология и систематика растений / Н. А. Буш. – Второе перераб. изд. – Москва ; Петроград. : Госиздат, 1924. – 264 с. ; 514 рис.

Бюллетень сортоводно-семенного управления сахаротреста = Бюлєтень сортівничо-насінньового управління цукротресту. – Київ : Вид-ня цукротресту, 1923 – Ч. 6, Травень – Серпень. – 268 с.