1029

Приліпко Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: (096) 270 56 02
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8178-207X
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
7 травня 1968 року у СМТ Муровані Курилівці Вінницької області.


Освіта:
Вища. Закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1992 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мінеральної добавки із гіпергалинної аквакультури на продуктивність і обмін речовин ярок асканійської тонкорунної породи» захистила у 1997 році.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента

Докторську дисертацію за темою: «Експериментальне обгрунтування доз селену в раціонах молочної худоби» (за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів) захистила у 2006 році

У 2008 році присвоєно вчене звання професора


Напрям наукового дослідження:

 • Удосконалення технологічних процесів виробництва м'ясних продуктів"
 • Удосконалення  технології переробки молока та оцінка якості і стандартизації молочної сировини і молочних продуктів.
 • Удосконалення технології виробництва, переробки і стандартизації продукції рибництва.
 • Розробка методів визначення біобезпеки продуктів харчування та продовольчої сировини

Викладає навчальні дисципліни:
Технологія виробництва харчових продуктів; Технологія молока і молочних продуктів; Технологія мяса і мясних продуктів; Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів; Харчова хімія; Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв; Мікробіологія харчових продуктів; Харчові технології.


Наукові публікації:

 1. Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate. Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html (Scopus)
 2. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
 3. Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko1, Leonid M. Bogatko, Tetiana . Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices' determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1 MAIN WEB SITEISSUE // www.fbp.uniag.sk(Web of Science)
 4. V.P. Lyasota, T.I. Bakhur, M.V. Utechenko, M.M. Fedorchenko, I.O.Rublenko, N.V.Bukalova, N.M. Bogatko, A.A. Antipov, S.А. Tkachuk, T.M. Prilipko, N.I. Sakhniuk, A.F. Bogatko Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits' intestine. Ukrainian Journal of Ecology, 6-11, doi: 10.15421/2020_250 https://www.ujecology.com(Web of Science)
 5. Рrylipko T/N. The influence of optimal diet recipes including complex drug devivit-selenium on production traits in young simmental cattle under the conditions of the carpathian region of bukovina. Prylipko T.N., Shulko O.P Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,‒ 2020. ‒ Вип. 113. ‒ С.220-225.  DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.29      ( кат. Б)
 6. Приліпко Т.М., Коваль Т.В Моделювання процесу теплопередачі та масообміну обробки м'ясних паштетів за нагріву в тарі Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,‒ 2020. ‒ Вип. 113. ‒ С.214-219 ( кат. Б)
 7. Lyasota V., Bukalova N., Bogatko N., Prilipko T. Criteria for assessing the quality and safety of beef in the agro-industrial market / Біологія тварин (науковий журнал). Т. 21. № 2. Львів, 2019. С.118.DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.29( Фахове видання)
 8. Prуlipko T.M., KostashV.В., Fedoriv V.M. Technological and physicochemical parameters of semi-finished poultry meat depending on the method of manufacture MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien, Germany, Karlsruhe 2021, Part 2, no. 15, Р. 119-123 (Міжнародний науковий журнал)
 9. Prylipko T.M. Rheological indicators of the quality of fish minced meat made by different technologies/ Т.М.Prylipko, KostashV. В., Kuzminska І.М. // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online).    April 2021. Issue Nr. 16. Part 2. ‒ Karlsruhe, Germany 2021.  Р. 11-15. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-16-06-030. Міжнародний науковий журнал
 10. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. «Експериментальне обґрунтування оптимального режиму стерилізації м'ясних паштетів вертикального автоклава періодичної дії із зміненими конструктивними параметрами. Монографія. Камянець-Подільський. Подільський державний аграрно-технічний університет. 2019. 178с.
 11. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Listeria monocytogenes у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова,  Т.М. Приліпко, В.І. Томишинець // Патент України на корисну модель 115578, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 11541; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.03.2017, Бюл. № 8. – 5 с.
 12. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Salmonella у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, М.В. Неборачок // Патент України на корисну модель 115759, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 11542; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.03.2017, Бюл. № 8. – 5 с.
 13. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення коагулазо-позитивних стафілококів у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, Б.С. Кисельов // Патент України на корисну модель 116523, МПК G01N 33/04 (2006.01)..– № u 2016 11543; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 6. – 5 с.
 14. Спосіб визначення фальсифікації молока лужними мийними засобами / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, Л.М. Богатко, М.В. Неборачок // Патент України на корисну модель 115759, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 12240; заявл. 02.12.2016; опубл. 25.06.2017, Бюл. № 10. – 5 с.
 15. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. Продуктивність і фізіолого-біохімічний стан великої рогатої худоби за різних рівнів селену в раціоні. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.-420 с.
 16. Prylipko T., Bukalova N., Bogatko N. Development of practical measures and ways of their realization for control, management of dairy raw materials and dairy products in accordance with eu norms. Scientific development  and achievements  ISBN 978-1-9993071-0-3   London 2018 - volume 4,-р. 28-41
 17. Патент України на корисну модель 144926, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Лясота В.П., Богатко Л.М., Бахур Т.І. Спосіб визначення фальсифікації сиру кисломолочного крохмалем мікроскопічним методом 2019 11852; заявл. 06.12.2019; опубл. 10.11.2020, Бюл. №21. 4 с
 18.  Приліпко Т. Оцінка методу обробки колагенвмістної сировини за використання біотехнологічних прийомів/ Т.Приліпко, В.Косташ, В. Федорів, І. Кузьмінська// Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. В.В.Іванишина.   Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С. 407-417.
 19. Приліпко Т.М., Коваль Т.В, Косташ В.Б. Продуктивність ставків та якість рибної продукції залежно від зміни кобальтових харчових ланцюгів Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,‒ 2021. ‒ Вип. 120. ‒ С.238-245 ( кат. Б)
 20. Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko1, Leonid M. Bogatko, Tetiana . Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices' determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1 MAIN WEB SITEISSUE // www.fbp.uniag.sk(Web of Science)
 21. V.P. Lyasota, T.I. Bakhur, M.V. Utechenko, M.M. Fedorchenko, I.O.Rublenko, N.V.Bukalova, N.M. Bogatko, A.A. Antipov, S.А. Tkachuk, T.M. Prilipko, N.I. Sakhniuk, A.F. Bogatko Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits' intestine. Ukrainian Journal of Ecology, 6-11, doi: 10.15421/2020_250 https://www.ujecology.com(Web of Science)
 22. Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate.Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html (Scopus)
 23. Prylipko T., Kostash V., Koval T., and ather. Modeling of microbiologicaln and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate. Independent journal of management & production. Vol. 12, Nr.(3),2021 р. 318-334. ISSN: 2236 -269X. // http://www.ijmp.jor.br. DOI:10/14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
 24. Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash,  Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk.Control and Identification of Food Products Under EC Regulations and Standards. International Journal of Agricultural Extension.- Special Issue (02) 2021. p.83-91. DOI:https://journals.esciencepress.net/index.php/IJAE/article/download/3964/1960 (Scopus)
 25. Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751 (Web of Science)
 26. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)

Методична робота:

 1. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б. Технохімічний аналіз з основами технології переробки та стандартизації продукції тваринництва- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2016 -316с.
 2. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б. Технологія забою, переробки і стандартизації птиці- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-200с.
 3. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б Технологія м'яса і м'ясних продуктів- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-182с.
 4. Приліпко Т.М. Біохімічний і мікробіологічний контроль якості харчових продуктів. Навчальний посібник. / Т.М. Приліпко, Т.В. Коваль, Н.В. Букалова. - Кам'янець-Подільський, 2020. – 653 с.
 5. Словник-довідник з технології харчових продуктів із сировини тваринного походження //ПриліпкоТ.М., Коваль Т.В., Косташ В.Б.//  – Кам'янець-Подільський, 2021. –  379 с.
 6. Особливості виробництва аквакультури у різних кліматичних зонах України. / Косташ В.Б., Приліпко Т.М., Рекомендації виробництву.– Кам'янець-Подільський – 2021 – 132с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Методика науково дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи» для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, за  спеціальністю 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / Приліпко Т.М.,. – Кам'янець-Подільський – 2021 – 207с.
 8. Методичні рекомендації  для практичних робіт з дисципліни «Методика науково дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи» для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, за  спеціальністю 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / Приліпко Т.М., Косташ В.Б. – Кам'янець-Подільський – 2021 – 46с.
 9. Методичні рекомендації  для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методика науково дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи» для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, за  спеціальністю 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» /  Приліпко Т.М., Косташ В.Б. – Кам'янець-Подільський – 2021 – 43 с.