410

Приліпко Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: (096) 270 56 02
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8178-207X
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
7 травня 1968 року у СМТ Муровані Курилівці Вінницької області.


Освіта:
Вища. Закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1992 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мінеральної добавки із гіпергалинної аквакультури на продуктивність і обмін речовин ярок асканійської тонкорунної породи» захистила у 1997 році.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента

Докторську дисертацію за темою: «Експериментальне обгрунтування доз селену в раціонах молочної худоби» (за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів) захистила у 2006 році

У 2008 році присвоєно вчене звання професора


Напрям наукового дослідження:

 • Удосконалення технологічних процесів виробництва м'ясних продуктів"
 • Удосконалення  технології переробки молока та оцінка якості і стандартизації молочної сировини і молочних продуктів.
 • Удосконалення технології виробництва, переробки і стандартизації продукції рибництва.
 • Розробка методів визначення біобезпеки продуктів харчування та продовольчої сировини

Викладає навчальні дисципліни:
Моделювання технологічних процесів тваринництва; Технологія молока і молочних продуктів


Наукові публікації:

 1. Критерії оцінювання показників якості та безпеки питних йогуртів / [Н.В. Букалова, Н.М. Богатко, Т.М. Приліпко] // Зб. наук. праць Вінницького  нац. аграрного ун-ту «Аграрна наука та харчові технології». – Вінниця, 2016. – Вип. 1 (91). – С. 223–230
 2. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Listeria monocytogenes у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова,  Т.М. Приліпко, В.І. Томишинець // Патент України на корисну модель 115578, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 11541; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.03.2017, Бюл. № 8. – 5 с.
 3. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Salmonella у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, М.В. Неборачок // Патент України на корисну модель 115759, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 11542; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.03.2017, Бюл. № 8. – 5 с.
 4. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення коагулазо-позитивних стафілококів у молоці та молокопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, Б.С. Кисельов // Патент України на корисну модель 116523, МПК G01N 33/04 (2006.01)..– № u 2016 11543; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 6. – 5 с.
 5. Спосіб визначення фальсифікації молока лужними мийними засобами / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.М. Приліпко, Л.М. Богатко, М.В. Неборачок // Патент України на корисну модель 115759, МПК G01N 33/04 (2006.01). – № u 2016 12240; заявл. 02.12.2016; опубл. 25.06.2017, Бюл. № 10. – 5 с.
 6. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. Продуктивність і фізіолого-біохімічний стан великої рогатої худоби за різних рівнів селену в раціоні. Монографія. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.-420 с.
 7.  Prylipko T., Bukalova N., Bogatko N. Development of practical measures and ways of their realization for control, management of dairy raw materials and dairy products in accordance with eu norms. Scientific development  and achievements  ISBN 978-1-9993071-0-3   London 2018 - volume 4,-р. 28-41

Методична робота:

 1. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б. Технохімічний аналіз з основами технології переробки та стандартизації продукції тваринництва- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2016 -316с.
 2. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б. Технологія забою, переробки і стандартизації птиці- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-200с.
 3. Приліпко Т.М.,  Косташ В.Б Технологія м'яса і м'ясних продуктів- Навч. Посіб. Кам'янець-Подільський, 2019-182с.