Славетний 70-річний ювілей – Анатолія Тимофійовича ЦВІГУНА!

Славетний 70-річний ювілей –

Анатолія Тимофійовича ЦВІГУНА!

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник освіти України Анатолій Тимофійович ЦВІГУН – вніс вагомий вклад у розвиток науки годівлі сільськогосподарських тварин.

Анатолій Тимофійович народився 10 червня 1954 року у с. Кульчиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, де закінчив середню школу. У 1971 році вступив до зоотехнічного факультету КПСГІ. Із квітня 1976 року по березень 1980 року працював на посаді головного зоотехніка колгоспу «Перше травня» Коломийського району Івано-Франківської та радгоспу «Кам’янець-Подільський» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 1980 році професор Іван Ілліч Задерій запропонував йому повернутися до наукової роботи, яку він проводив під час написання дипломної роботи.

З 1982 року Анатолій ЦВІГУН працював на кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин. Значний вплив на формування Анатолія Тимофійовича, як науковця, мав завідувач кафедри, доцент  Василь Іванович КІМАКОВСЬКИЙ. Анатолій ЦВІГУН вважає його основоположником школи енергетичного живлення сільськогосподарських тварин. Василь Іванович мав багатий науковий досвід, своє бачення проблеми вивчення газоенергетичного обміну у великої рогатої худоби, енергетичної оцінки кормів та зумів спрямувати наукові дослідження молодого науковця саме в цьому руслі. Тому, більшість наукових робіт Анатолія Тимофійовича та його учнів присвячені впливу різноманітних факторів на особливості перебігу газового і енергетичного обміну, як наслідок ефективності використання енергії організмом переважно жуйних тварин.

У 1988 році Анатолій Тимофійович ЦВІГУН захистив дисертацію на тему «Рівень енергетичного живлення відгодівельного молодняку великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів.

За наукового консультування професора Леоніда Івановича ЗІНЧЕНКО у 1994 році Анатолій Тимофійович ЦВІГУН захистив дисертацію на тему «Обґрунтування енергетичного живлення молодняку великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.

У подальшому Анатолій Тимофійович займався дослідженнями особливостей енергетичного живлення сільськогосподарських тварин, переважно молодняку великої рогатої худоби. Науковці цієї школи вдосконалили і розробили нові методичні підходи до складання балансу енергії в організмі молодняку великої рогатої худоби, розробили методики складання норм годівлі.

Багаторічна праця в цьому напрямку дозволила у 1994 році завершити розробку норм годівлі молодняку молочних та комбінованих порід, а у 2000 році – м’ясних порід та їх помісей, які були затверджені секцією виробництва і переробки продукції тваринництва і птахівництва науково-технічної ради Міністерства аграрної політики в липні 2000 року і рекомендовані до запровадження в Україні як офіційні.

У 1995 році Анатолій Тимофійович заснував лабораторію енергетичного живлення сільськогосподарських тварин, напрямом діяльності якої було дослідження особливостей використання енергії поживних речовин раціонів організмом великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці.

Свій досвід та науковий запал Анатолій ЦВІГУН передавав учням-аспірантам, що дало досить плідний результат: дванадцять кандидатів та один доктор сільськогосподарських наук.

Майже в усіх наукових працях аспірантів, які проводили дослідження за керівництва Анатолія Тимофійовича, обов’язковим елементом було вивчення обміну енергії під впливом різних умов годівлі та утримання тварин, що принесло значний внесок у розвиток методології наукових досліджень, поглибило розуміння процесів використання енергії на синтез продукції тваринництва.

 Бажаємо міцного здоров’я та натхнення на науковій ниві.

Миру й перемоги нашій країні!

З повагою - ректор, адміністрація, профком, рада ветеранів та колектив співробітників і студентів Подільського державного університету.