Робочі програми окфп 073 Менеджмент

2024-2025 навчальний рік

Навчальна дисципліна

Силабус

Робоча програма

ОКФП 1 Методика наукового дослідження (за спеціальністю 073 «Менеджмент») та організація підготовки дисертаційної роботи

 workprog

 workprog

ОКФП 2 Теорія і концепції менеджменту

 workprog

 workprog

ОКФП 3 Математичні моделі і методи в менеджменті

 workprog

 workprog

ОКФП 4 Сучасна парадигма менеджменту та її вплив на розвиток вітчизняного бізнесу

 workprog

 workprog

ОКФП 5 Концепція стратегічного менеджменту та її використання у діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств

 workprog

 workprog

ОКФП 6 Менеджмент сталого розвитку підприємств агропродовольчої сфери

 workprog

 workprog