ЗАСІДАННЯ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ І ПІДПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Харчова промисловість завжди вважалася для України пріоритетною і стратегічно важливою галуззю, яка здатна забезпечити не тільки потреби внутрішнього ринку, а й забезпечити вагоме місце нашої держави серед країн лідерів з виробництва харчових продуктів. Продукція, що виробляється харчовими підприємствами, відноситься до товарів першої необхідності. А Україна останніми роками заявила про себе всьому світові як потужний гравець на глобальному ринку продовольства. Тому така спеціальність потрібна нашій державі.

Підготовка висококваліфікованих кадрів першого (бакалаврського), рівня вищої освіти з харчових технологій значною мірою залежить від якості освітніх програм. У ФОП «КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ Максим Андрійович» відбувся черговий перегляд, оновлення та модернізація освітньо-професійної програми зі спеціальності 181«Харчові технології».

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу стейкхолдер звертався з пропозиціями та зауваженнями стосовно удосконалення освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія».

Учасники проектної групи внесли рекомендації та обговорили пропозиції щодо необхідних змін в освітньо-професійній програмі. Відбулася дискусія НПП та стейкхолдером щодо проблем сьогодення в харчовій промисловості в цілому та обговорювались можливі шляхи вирішення окремих аспектів через навчальний процес і реалізацію освітньої програми.

Стейкхолдер відмітив, що реалізація поданої освітньо-професійної програми сприятиме у формуванні здобувачів освіти здатності розв’язувати комплексні завдання харчової галузі. Компетентності і програмні результати навчання у повному обсязі – здатність майбутнього фахівця до працевлаштування за здобутим фахом.

Учасники зустрічі висловили подяку стейкхолдеру за слушні побажання і рекомендації, які безумовно будуть враховані та сприятимуть покращенню рівня вищої освіти здобувачів за освітньою програмою. 

Гарант освітньої програми «Харчові технології та інженерія»
Володимир КОСТАШ
Член проектної групи Тетяна ПРИЛІПКО