Засідання гуртка «МЕРИНОС»

Засідання гуртка «МЕРИНОС»

 

02 травня 2024 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва «Меринос» на тему «Визначення виходу митої вовни».

До складу вовни, крім вовнових волокон, входить: жиропіт, рослинні, земляні та інші домішки. Тому для встановлення справжньої вовнової продуктивності овець визначають вихід митої вовни.

Вихід митої вовни – це відношення маси митої вовни до маси немитої, що виражається у відсотках.

Є декілька способів визначення виходу митої вовни:

  1. Експертний – за допомогою органів чуття – зору, дотику.
  2. Лабораторний – промивка вовни у мильно-содовому розчині та висушування в кондиційних апаратах.
  3. За контрольною промивкою даної партії вовни.
  4. За фактичним виходом вовни після промивки всієї партії на фабриках первинної обробки вовни.

Для визначення виходу митої вовни беруть зразок масою 200 г і промивають у мильно-содовому розчині.

Зразки вовни промивають послідовно у 5 бачках по 5 хвилин у кожному.

Після промивання зразки вовни відтискають руками і ставлять висушувати до постійної вологості у кондиційних апаратах або в термостатах.

У результаті проведеної роботи, гуртківці визначили вихід митої вовни у відібраних зразках, він був у межах 48,5-56,3 %.

 

Керівник наукового гуртка «Меринос»

асистент кафедри технології виробництва і

переробки продукції тваринництва

Людмила ПОНЬКО