Захист звітів з виробничої практики

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є надзвичайно важливою і невід'ємною ланкою всього навчального процесу і зокрема, отримання повноцінної вищої освіти. Основне завдання її полягає в закріпленні теоретичних знань, набутих під час навчання в аграрному університеті, а також оволодіння практичними навиками роботи з обраної спеціальності.

Основною метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи на підприємстві. Проходження виробничої практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, орієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

З 25 грудня 2023 року по 18 лютого 2024 року у здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» зі спеціальності 204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва проходила виробнича практика за результатами якої 11 та 12 березня 2024 року на кафедрі технології виробництва і переробки продукції тваринництва відбувся захист звітів з виробничої практики.

За період практичної підготовки здобувачі вищої освіти набули навичок з виконання робіт виробництва та переробки продукції тваринництва у господарствах різних форм власності Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областях.

 

доцент кафедри технології виробництва і

переробки продукції тваринництва

 Наталія ЩЕРБАТЮК