СТУДЕНТСЬКА ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕНЕТИКА ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН»

СТУДЕНТСЬКА ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ГЕНЕТИКА ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН»

1 травня 2024 року на кафедрі технології виробництва і переробки продукції тваринництва була проведена студентська теоретична конференція «Генетика та розведення тварин».

Студентські наукові конференції вважаються невід'ємною формою висвітлення підсумків наукової роботи і водночас – ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої молоді, реалізації набутих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Саме на таких заходах під час дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтувати, спростувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки. Разом з тим набувається професійний досвід, відбувається суспільне визнання в середовищі фахівців.

Завданням конференції було встановлення творчих контактів, стимулювання зацікавленості студентів до громадської діяльності, створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді. На конференції студенти набули навичок публічних виступів, спілкувань з аудиторією, уміння аргументувати свою точку зору. Все це сприяє розвитку ерудиції, формуванню творчого мислення, уміння вести дискусію і вміння працювати з науковою літературою.

Доповіді студентів за регламентом конференції становили - до 5 хвилин, виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Досвід учасників студентської теоретичної конференції узагальнено у збірнику тез.

Інформацію підготувала:

доцент кафедри технології виробництва і

переробки продукції тваринництва

 Наталія ЩЕРБАТЮК