26.03.2024 р. з дисципліни «Товарознавство, стандартизація» проведено лабораторне-практичне заняття за темою: ОЦІНКА ЯКОСТІ  МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Товарознавство – наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їх споживчої вартості (цінності), закономірності формування асортименту, обігу та споживання. В сучасних умовах дослідження в галузі товарознавства і високої професійної підготовки товарознавців зі знанням маркетингу дозволяють вирішувати проблеми, пов’язані з постачанням населення високоякісними товарами.

Здобувачами вищої освіти 3-го курсу спеціальності 204 ТВППТ навчально-наукового інституту харчових технологій було проведено оцінку якості представлених зразків молока, кефіру та сиру за сукупністю показників, встановлених державними стандартами на дані види продукції.

Стандарти з описом органолептичних показників. 
При органолептичної оцінки якості молока, кефіру, сиру визначали зовнішній вигляд, консистенцію, смак, запах і колір. 

На підставі зіставлення отриманих (фактичних) даних з вимогами стандартів (нормативних значень) на конкретний вид продукту сформулювали і зафіксували в робочому зошиті висновки про якість представлених зразків молока, кефіру та сиру які відповідали встановленим державним стандартам.

         Також визначали на аналізаторі MILKOTESTER фізико-хімічні показники молока. Жирність молока перевищувала з вказаним відсотком на упаковці. 

Доцент кафедри харчових технологій виробництва
й стандартизації харчової продукції
Володимир КОСТАШ