ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 163 «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

На засіданні робочої групи освітньої програми "Біомедична інженерія" ФАКУЛЬТЕТУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ прийняли участь: гарант освітньо-професійної програми доцент Віктор ДУБІК, члени робочої групи: кандидати технічних наук, доценти: Павло ПОТАПСЬКИЙ, Олександр КОЗАК; декан ФЕІТ, професор Людмила МИХАЙЛОВА, генеральний директор ТДВ „СКБ МЕТ” Олег ТРАЧУК, технічний директор ТОВ Інтермагнетік директор Віктор ДРОЗДОВСЬКИЙ; директор НКП «Дитячий медичний центр»  Кам'янець-Подільської міської ради Тетяна ОЧЕРЕТЕНКО, директор клініки ветеринарної медицини «Фауна Сервіс», кандидат біологічних наук, доцент Андрій МУШИНСЬКИЙ, головний лікар  ТОВ Горбатюк Р.В. стоматологія КА-ДЕНТ Ігор АЛЕКСЄЄВ; здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 163 «Біомедична інженерія» Вадим ТРИКУЛІЧ та Діана КАРПЕНКО.

Обговорено різні аспекти на першому рівні вищої освіти. Тетяна ОЧЕРЕТЕНКО зазначила актуальність питання дефіциту кваліфікованих фахівців у сфері біомедичної інженерії, особливо з урахуванням зростаючого рівня сучасного медичного обладнання. Вона підкреслила потребу у високотехнічних та методично підготовлених спеціалістах.

Олег ТРАЧУК підтримав цю думку, стверджуючи, що програма відповідає вимогам ринку, але також зауважив, що для відповіді на сучасні виклики потрібно збільшити практичні заняття, зокрема з таких дисциплін, як проектування біомедичної апаратури, нанотехнології в біології та медицині, мікропроцесорна техніка, біомедичні прилади тощо. Це сприятиме отриманню студентами необхідних практичних навичок та готовності вирішувати завдання у реальних умовах.

Віктор ДРОЗДОВСЬКИЙ запропонував включити вивчення правових аспектів українського законодавства як обов'язкову частину програми. Це має на меті забезпечити студентам розуміння сучасної правової системи України та підготувати до роботи згідно вимог до державних стандартів.

Всі учасники також звернули увагу на наявність нового медичного обладнання, яке важливе у використанні для освітнього процесу. Це свідчить про постійну роботу групи забезпечення у вивчені  сучасних медичних технологій фахового навчання з біомедичної інженерії. 

Гарант освітньої програми "Біомедична інженерія"
доцент Віктор ДУБІК
Член робочої групи ОП:
доцент Олександр КОЗАК