ПРЕЗЕНТУЄМО ФОНД РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ  НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗВО «ПДУ»

Найціннішу частину бібліотечного фонду Наукової бібліотеки Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» складає фонд рідкісних і цінних видань. Зібрання книжкових пам’яток можна розглядати не тільки як зібрання рідкісних і цінних видань минулого часу, але й як колекційну книжкову пам’ятку ХХ ст.

З метою якісного забезпечення доступу до таких книг науковою бібліотекою створено анотовано-ілюстрований покажчик рідкісних і цінних видань, які зберігаються в фонді Наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ». Друком вийшли три частини видання «Від книги до світла, до знань, до життя. Галерея рідкісних видань».

На час складання покажчиків загальна кількість книг в фонді рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» налічувала 850 примірників книг (640 назв). Часова амплітуда видань з 1875 р. до 1954 р.

Книги, що увійшли до покажчиків, розміщені за абеткою прізвища автора (чи назвою книги) відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, позиції пронумеровані, проілюстровані, анотовані.

Анотації до книг в покажчиках подаються мовою оригіналу зі збереженням орфографії першоджерел. Бібліографічний опис і скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.

Видання містять хронологічний покажчик за роком видання, предметно тематичний покажчик та іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів публікацій з відсиланням до відповідного порядкового номеру.

Запрошуємо дослідників – науково-педагогічних працівників і студентів університету, ознайомитись із фондом рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» на сторінці бібліотеки https://www.pdatu.edu.ua/pro-universytet/bibliografichni-pokazhchiki.html, зокрема частинами 1,2  анотовано-ілюстрованого покажчика рідкісних і цінних видань «Від книги до світла, до знань, до життя. Галерея рідкісних видань» (частина 1 розміщена раніше на сторінці: https://www.pdatu.edu.ua/images/struktura/biblioteka/pokazh_rcv_1.pdf. )

 

Інформацію підготувала –
провідний бібліотекар-бібліограф – Людмила ПОСІТКО