НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЗВО «ПДУ» ПРЕЗЕНТУЄ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

01

02

У рамках серії «Подільський державний університет: люди і долі» бібліографом наукової бібліотеки в 2023 році підготовлено і опубліковано  біобібліографічний покажчик «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ЛЮДИ І ДОЛІ. ЯСІНЕЦЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА».

Запропоноване бібліографічне видання містить в собі науковий доробок доктора економічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, проректора з навчальної роботи Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» Ірини Анатоліївни Ясінецької.

До покажчика увійшли наступні публікації вченої: монографії, підручники, навчальні посібники, окремі видання; дисертації, автореферати дисертацій; публікації в наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях; доповіді на конференціях; інформаційно-методичні публікації; наукові розробки.

Відомості про публікації отримані зі списку, який було надано Іриною Анатоліївною, із традиційних каталогів та картотек наукової бібліотеки та мережі Internet.

Видання містить іменний покажчик співавторів, бібліографічний опис і скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.  Покажчик призначено науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, працівникам у сфері освіти.

Основним продуктом видавничої діяльності наукової бібліотеки є бібліографічні видання, зокрема значну увагу бібліотека приділяє видавництву біобібліографічних покажчиків.

Бібліографічний покажчик – не лише штрих до творчого портрету науковця, але й цінний матеріал до вивчення історії становлення і розвитку університету та його наукових шкіл.

Бібліографічні видання бібліотеки привертають увагу жанровим і видовим розмаїттям. Це рекомендаційні бібліографічні покажчики та списки літератури, інформаційні бюлетені, дайджести, посібники «малих форм» та багато інших. Мета видавничої діяльності наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» – розкриття фондів, інформування про здобутки вчених, які працюють і викладають в університеті.

Бібліографічні покажчики, які видає наукова бібліотека відображають науковий доробок професорсько-викладацького складу нашого університету. Крім того ці бібліографічні покажчики виконують ще ряд важливих функцій : інформаційне забезпечення потреб користувачів, відображення стану розвитку науки, освіти, виховання студентів навчального закладу, сприяння проведенню наукових досліджень.

 

Провідний бібліотекар (бібліограф) НБ ЗВО «ПДУ»
Людмила ПОСІТКО