Наукова бібліотека презентує студентський науковий гурток історичної книги «Артефакт»

Сьогодні Наукова бібліотека Подільського державного університету - інтелектуальний, науковий центр закладу, популяризації книги та поширення читання, формування стійкої мотивації до вивчення та розуміння національної  культури та історії, як частини нашої  ментальності, світогляду, переконань, частини нашої колективної особистості; територія вільного спілкування, об’єднання студентів університету за спільними інтересами, тематикою наукових досліджень.

    Як творчий осередок формування наукової еліти Університету, середовище наукового і культурного спілкування  при бібліотеці функціонує студентський науковий гурток історичної книги «Артефакт». Ще з вересня активно проведені засідання гуртка дали можливість бібліотеці виявити найбільш обдарованих і талановитих студентів, виховуючи інтерес до самого читання через наукові дослідження, шляхом внутрішньої організованості та наполегливої самостійної роботи над КНИГОЮ - джерелом інформації та   засобом задоволення різних культурних запитів студентської молоді. Адже книга в свою чергу формує головне – саме вміння працювати з джерелами ( рідкісними виданнями, газетними, журнальними матеріалами, архівними, з науковою та методичною літературою). У роботі об’єднання приймають участь студенти різних факультетів та курсів, які цікавляться розвитком нашої держави в історико-культурному плані як у минулому так і на сучасному етапі, проявляючи в той же час інтерес до друкованого видання. Діяльність наукового гуртка «Артефакт» дозволяє студентам презентувати власні доповіді та випробовувати результати своїх наукових досліджень, ділитися досвідом та спілкуватися у колі однодумців; залучати гуртківців до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах.

   В процесі організаційної роботи було презентовано Стратегію розвитку студентського наукового  гуртка у 2023-2024 навчальних роках, затвердження плану роботи та тематики наукових  досліджень, що охоплюють доволі широке коло питань:  

-вивчення, відновлення, збереження  історичної пам'яті місцевості;

-історико-культурної спадщини України;

-нестандартні підходи до висвітлення маловідомих аспектів історії країни, рідного краю (міста, села),  ролі видатних постатей в житті українського народу. Особлива увага приділяється історичній регіоналістиці, історії виникнення міст і сіл України.

-популяризація книг з історії, культури Хмельниччини та України загалом.

   Подальша робота зі студентами в підгрупах проходила за напрямами науково-дослідної роботи, що показало велику зацікавленість студентів саме в дослідженні історії свого регіону, збиранні легенд та свідчень очевидців : «Печаль Подільського села: оповіді свідків Голодомору 1932-1933років, особливо Поділля, «Дерево мого роду»: зображення генеалогічного дерева; « Звичаї і традиції рідного краю: реферативне подання матеріалу; «Легенди» збір оповідань про події, життя людей чи пам’ятки історичного значення).

   Сьогодні студентський гурток «Артефакт» продовжує свою роботу, також широко застосовуючи сучасні інформаційні технології, залучаючи нових членів, з вірою, що  інтерес до його діяльності не згасне і в майбутньому. Адже кредо клубу – мудрі слова Овідія «Ми захоплюємося старовиною, але живемо сучасністю». 

Інформацію підготувала бібліотекар сектору
комп’ютерного забезпечення та обробки наукових видань
Майя ДУРИЦЬКА