Чергове засідання студентського наукового гуртка історичної книги «Артефакт»: «Роль історичної літератури очима користувачів»

   29 листопада  відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історичної книги «Артефакт», що проходило при Науковій бібліотеці Університету під назвою «Роль історичної літератури очима користувачів». У даному заході приймали участь директор бібліотеки, кандидат педагогічних наук, доцент Катерина Гораш, працівник книгозбірні Майя Дурицька, студенти факультету агротехнологій і природокористування та навчально-наукового інституту харчових технологій.   Метою даного виду діяльності є презентація КНИГИ для молодих науковців, дослідників, як постійних користувачів Наукової бібліотеки, користь друкованого видання  в осмисленні минулого,  в розвитку загальної ерудованості, естетичних читацьких смаків, формуванні світогляду, розумінні і осмисленні історичних періодів та діячів, що їх представляють, аналізі історичних фактів минулого та  історичних перспектив.

   В процесі роботи гуртка студенти активно долучалися до обговорення дискусійних питань, зокрема:                                                                     

- відомостей про історичну літературу як вид мистецтва та  носій загальнолюдських цінностей;

- знані історико-літературні пам’ятки ХI – ХVII століття, сучасні видання;  паралелі: історична книга та класика;

- зв’язок історичних творів з національним вихованням українців;

 - вплив книги на формування морально-естетичних, ідейно-світоглядних  та громадських позицій;

- українські історичні діячі, що визначали хід історії України, починаючи з Київської Русі  до наших днів.

   Під час засідання студенти знайомилися з важливими у науковому житті подіями, обговорювали теми своїх наукових досліджень,  вільно спілкувалися в дружній атмосфері, висловлювали власні погляди та позиції, проявили високу активність  у питанні дослідження персоналій.

     Для кращого розуміння та визначення переваг історичних книг, їх цінності  в  дослідженні подій минулого діяла книжкова виставка з нижчезазначених розділів:

 «Книги історичного спрямування із відображенням основних періодів історії»;

«Історичне краєзнавство на Поділлі»;

«Рідкісні видання – як історична цінність для науки»;

«Видатні особистості в Історії України».

   В процесі розгляду теми було відмічено роль і місце історичних книг в житті; досліджено розвиток даного жанру письменства; вироблено поважне ставлення до національної літератури та   книги, підкреслено значення друкованого видання, в тому числі рідкісного джерела в наполегливій роботі над науковими дослідженнями (дипломними, магістерськими, кандидатськими працями). Доведено, що  ІСТОРИЧНА КНИГА  цікава не тільки для майбутніх фахівців, але й для широкого загалу студентства через екстраполяцію подій давнини на сьогодення, а ЧИТАННЯ історичної літератури в свою чергу  розвиває відчуття свого місця у світі, розуміння та відчуття своєї національної ідентичності -  відчуття належності  до певної нації. 

Інформацію підготувала бібліотекар сектору
комп’ютерного забезпечення та обробки наукових видань
Майя ДУРИЦЬКА