НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПРЕЗЕНТУЄ АНОТОВАНО-ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНОМОВНИХ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ КНИГ 1918-1947 РОКІВ

Науковою бібліотекою ЗВО «ПДУ» видано анотовано-ілюстрований покажчик україномовних рідкісних і цінних видань 1918-1947 років «Галерея рідкісних видань Наукової бібліотеки Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»».

Рідкісна книга – унікальне явище в історії людської культури, одне з найцінніших винаходів генія людської думки, яка, матеріалізувавшись у вигляді друкованого слова, знайшла крила, стала невловимою і безсмертною.

Пріоритетним для нашої держави вважаються національний та українознавчий підхід. Це означає найбільш повне зібрання україніки: видань українською мовою; виданих в Україні; видань, які за змістом стосуються України; авторів – українців тощо.

У фондах рідкісних видань рекомендується в першу чергу зосереджувати україніку ХІХ- початку ХХ ст, це обумовлено становленням системи книговидання в Україні, її одержавленням, ідеологізацією. Такий підхід є історично справедливим щодо вітчизняної книги, об’єктивним, і дозволяє фондоутримувачам спростити експертизу та відбір книжок до відповідних підрозділів і, одночасно, до Державного реєстру книжкових пам’яток за цим критерієм.

Книжкові пам’ятки – рідкісні і цінні видання зберігаються не лише у великих державних бібліотеках України, але і у багатьох спеціальних, вузівських бібліотеках, музеях, архівах тощо. Всі ці видання є надбанням нації і складають основу духовної спадщини нашої держави. Так і у фонді нашої наукової бібліотеки Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» зберігаються унікальні видання, що є рідкісними і цінними.

Рідкісні видання складають найціннішу частину бібліотечного фонду наукової бібліотеки і якісне забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань. З цією метою науковою бібліотекою створено анотовано-ілюстрований покажчик україномовних рідкісних і цінних видань 1918-1947 років видання, які зберігаються в фонді наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ».

Покажчик буде цікавим для професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів, магістрантів студентів, дослідників, архівних працівників та бібліофілів.

Запрошуємо ознайомитись з виданням можна на сторінці наукової бібліотеки: https://pdatu.edu.ua/pro-universytet/bibliografichni-pokazhchiki.html

 

Провідний бібліотекар (бібліограф) НБ ЗВО «ПДУ»
Людмила Посітко