Засідання робочої групи із вдосконалення освітньо-професійних програм «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти.

В засіданні робочої групи прийняли участь Віктор ШУПЛИК гарант освітньої програми, Анатолій ДИМЧУК член робочої групи, Станіслав ВІТКОВСЬКИЙ директор ТОВ «Поділляплемсервіс», Констянтин ВІТКОВСЬКИЙ працівник ТОВ «Поділляплемсервіс» випускник, Олег ОМЕЛЬЯНЮК начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації.

Було представлено особливості всіх ОП було акцентовано увагу на забезпеченні результатів навчання і важливості кожної із них.

В процесі засідання було піднято питання по вдосконаленню освітніх і освітньо-наукової програм «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» обговорено їх актуальність і відповідність вимогам ринку праці і товаровиробників.

Звернено увагу на забезпечення унікальності ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти. Також обговорили питання логічної побудови переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонент, що дасть можливість підготувати здобувачів освіти до роботи в умовах ринкової економіки.

 

Гарант ОП  «Технологія виробництва

і переробки продукції тваринництва» 

Віктор ШУПЛИК