Виїзне заняття на базі філії кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби

Виїзне заняття на базі філії кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України - Кам’янець-Подільському районному відділі Державної установи "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

16 жовтня 2023 року асистентом кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України Ігорем ЧОРНИМ відповідно до робочої програми дисципліни «Ветеринарна мікробіологія» було проведено виїзне лабораторне заняття для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на базі філії кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України - Кам’янець-Подільському районному відділі Державної установи "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Тема заняття: «Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря, води і ґрунту».

Перед початком лабораторного заняття студенти ознайомилися із правилами техніки безпеки у бактеріологічній лабораторії й пройшли інструктаж.

Здобувачі вищої освіти, під керівництвом викладача Ігоря ЧОРНОГО та завідувача бактеріологічною лабораторією, лікаря-бактеріолога Юлії МАГДЮК, ознайомились з правилами відбору і пересилки до бактеріологічної лабораторії проб води, ґрунту та практично опрацювали методи санітарно- бактеріологічного дослідження води, повітря, грунту. Користуючись відповідними методиками, проводили посіви для визначення загальної кількості бактерій, показників колі-титру, колі-індексу у воді, ґрунті. Окрім цього, визначали забрудненість повітря за допомогою седиментаційного та аспіраційного методів. Здобувачі вищої освіти брали безпосередню практичну участь у лабораторному занятті, мали можливість ставити актуальні запитання до викладача та лікаря-бактеріолога, на які отримали вичерпні та змістовні відповіді. Такий формат проведення занять є значно ефективнішим для здобувачів вищої освіти за формою та змістом на противагу традиційним заняттям. Викладений інформаційний матеріал за темою заняття передбачав використання новітніх інноваційних підходів до проведення лабораторних досліджень й викликав жвавий інтерес у здобувачів.

На завершення заняття, отримані результати досліджень здобувачі відобразили у своїх робочих зошитах та отримали завдання для самостійного опрацювання.

Мету й завдання лабораторного заняття розкрито повністю. Одержані компетентності щодо проведення санітарно-мікробіологічного дослідження повітря, води і ґрунту в умовах філії кафедри є важливими в контексті практичної спрямованості підготовки лікарів ветеринарної медицини.

Колектив кафедри та здобувачі висловлюють щиру подяку завідувачу Кам’янець-Подільського районного відділу Державної установи "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Олегу ЧАЙКОВСЬКОМУ та лікарю-бактеріологу Юлії МАГДЮК за організацію проведення виїзного лабораторного заняття, можливість обміну досвідом та діючу співпрацю з університетом.

 

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення

кінологічної служби Національної поліції України