Співпраця з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

В умовах складного сьогодення запорукою високого рівня підготовки фахівців для сучасних потреб ринку праці є тісна співпраця зі стейкхолдерами.

24 листопада на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулось чергове засідання круглого столу. У роботі круглого столу прийняли участь: декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр та гарант освітньо-наукової програми  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Запрошеними стейкхолдерами були: Сергій Олегович САВІЦЬКИЙ, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та Анатолій Йосипович ЛАВСЬКИЙ, начальник Кам'янець-Подільського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Мета круглого столу: професійне та наукове спілкування, обмін досвідом між роботодавцями, фахівцями галузі, науково-педагогічними працівниками та науковими керівниками аспірантів.

Гості-спікери чітко окреслили перспективи в роботі лікаря ветеринарної медицини, зазначили необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, що повністю відповідають світовим та національним тенденціям розвитку економіки та науки. Стейкхолдери зазначили, що освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які реалізуються на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ЗВО «ПДУ», повністю відповідають поставленим завданням, а саме: надання якісної теоретичної освіти, практичної підготовки, формування світогляду та інтелектуального розвитку випускників.

Зі своєї сторони члени круглого столу, науково-педагогічні працівники ЗВО «ПДУ», приділили особливу увагу розробці освітньо-наукових програм, робочих планів згідно вимог сьогодення та практичної точки зору підготовки високваліфікованих фахівців, яку б відповідали сьогоднішньому ринку праці, загальним засадам стратегії комунікації та головні напрямки розвитку навчальних програм.

На завершення круглого столу гарант освітньо-професійних програм, доктор ветеринарних наук, доцент Юлія ГОРЮК подякувала усім присутнім за участь та за пропоновані рекомендації щодо оптимізації освітньо-наукових програм зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Зустріч була вдалою, плідною та приємною. Маємо в планах і надалі запрошувати до співпраці стейкхолдерів.

 

Гарант освітньо-наукової програми

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Юлія ГОРЮК