Студентський науковий гурток – структурно – функціональна одиниця організації наукової роботи студентів

На базі кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, інституту бізнесу і фінансів ЗВО «Подільський державний університет», в понеділок  20.11.2023 року було проведено засідання наукового гуртка «Фінансист» під керівництвом к.е.н., доцента ГАВРИЛЮК  Віти Миколаївни на тему:  «Методи наукових досліджень – як методологічна основа дипломного дослідження». 

Метою обговорення стали наукові методи пізнання щодо освоєння студентами майбутньої професії за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» шляхом інтеграції змісту науково-дослідної роботи студентів на всіх етапах із фаховою підготовкою.

На зустріч із студентами був запрошений завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, професор РУДИК Володимир Касянович, який розповів про необхідність  оволодіння студентами досвідом науково-дослідної  діяльності, який сприяє розкриттю їх творчого потенціалу і є передумовою підготовки якісно нового типу фахівця-фінансиста, що володіє інноваційним стилем мислення, і здатний самостійно вирішувати дослідницькі та професійні питання.

Підсумовуючи зустріч-дискусію, керівник наукового гуртка к.е.н., доцент ГАВРИЛЮК Віта Миколаївна, зазначила, що за допомогою наукових методів пізнання наразі формується новий творчій та цілеспрямований фахівець, що вирізняється оригінальним мисленням і високоефективним підходом до вирішення професійних завдань.

Керівник наукового гуртка «Фінансист»
 Віта ГАВРИЛЮК