Робочі програми обов'язкових компонентів загальної підготовки

2022-2023 навчальний рік

Навчальна дисципліна Силабус Робоча програма
Іноземна мова за професійним спрямуванням  icon-doc2 icon-doc2 
Філософія науки  icon-doc2 icon-doc2 
Академічне письмо та академічна доброчесність  icon-doc2 icon-doc2 
Педагогіка вищої школи  icon-doc2 icon-doc2 
Управління науковими проєктами  icon-doc2 icon-doc2