АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СТАНДАРТ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Забезпечення академічної доброчесності є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет». Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Академічна доброчесність є моральним ядром академічної культури. Розгляд основних засад академічної доброчесності стало одним із найбільш важливих завдань сьогодення. На здобувачів вищої освіти держава покладає великі надії щодо поширення етичних і моральних ідеалів та належних стандартів доброчесності у процесі освіти та наукової діяльності. 

Саме тому, 15 лютого 2024 року, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти було проведено виховний захід на платформі ZOOM на тему «Академічна доброчесність як стандарт поведінки в умовах сучасного освітнього процесу». Відповідно до положення «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» забезпечення академічної доброчесності базується на принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості, толерантності, наукової сумлінності, професіоналізму, партнерства і взаємодопомоги, взаємоповаги і довіри, відкритості і прозорості, відповідальності, кульової толерантності до будь-яких проявів шахрайства та копупції.

Куратор курсу, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Юлія ЄВСТАФІЄВА ознайомила магістрантів з основними поняттями, принципами, нормами та правилами дотримання академічної доброчесності, з її основними порушеннями та видами порушень, порядком виявлення даних порушень та можливими наслідками. Здобувачі вищої освіти жваво дискутували та взяли активну участь в обговоренні основних питань пов’язаних з вирішенням конфліктних ситуацій (дискримінація, булінг, гендерна нерівність).

Отже, академічна доброчесність, чесне здобуття якісної освіти є ключовим рішенням до успіху нашої країни, а наша молодь – це наше майбутнє і після довгоочікуваної перемоги повинна зробити крок на зустріч змінам і почуватися більш комфортно, висловлюючи власну думку, здобуваючи якісну освіту та будуючи кар’єрний ріст, покладаючись на свої зусилля. 

Куратор курсу Юлія ЄВСТАФІЄВА