193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Комп'ютерна графіка в землеустрої
ВКФППК 1. Дистанційний моніторинг земельних ресурсів
ВКФППК 1. Дистанційний моніторинг
 
ВКФППК 2. Геодезичні роботи при землеустрої
ВКФППК 2. Топографічне та землевпорядне креслення
ВКФППК 2. Топографічне креслення та інженерна графіка
 
ВКФППК 3. Меліорація земель
ВКФППК 3. Агролісомеліорація
ВКФППК 3. Агролісомеліорація в землевпорядкуванні
 
ВКФППК 4. Ґрунтозахисне землеробство
ВКФППК 4. Рослинництво
ВКФППК 4. Технологія вирощування сільськогосподарських культур
 
ВКФППК 5. Фінансово-економічна діяльність
ВКФППК 5. Фінансово-економічна діяльність в сфері землеустрою
ВКФППК 5. Адміністрування фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 
ВКФППК 6. Геологія і геоморфологія
ВКФППК 6. Основи геології
ВКФППК 6. Прикладна геоморфологія
 
ВКФППК 7. Метрологія і стандартизація
ВКФППК 7. Землевпорядні цифрові плани та карти
ВКФППК 7. Технологія сільськогосподарського виробництва
 
ВКФППК 8. Економіко-математичні методи і моделі
ВКФППК 8. Основи теорії прийняття рішень
ВКФППК 8. Методи математичної статистики у фахових дисциплінах
 
ВКФППК 9. Ґрунтознавство
ВКФППК 9. Моніторинг ґрунтів
ВКФППК 9. Охорона ґрунтів
 
ВКФППК 10. Основи сталого розвитку
ВКФППК 10. Керування якістю навколишнього середовища
ВКФППК 10. Сталий розвиток суспільства
 
ВКФППК 11. Ландшафтознавство
ВКФППК 11. Ландшафтна архітектура
ВКФППК 11. Лісівництво та лісові ландшафти
 
ВКФППК 12. Проектування доріг
ВКФППК 12. Технологія інженерно-технічного проектування в землевпорядкуванні
ВКФППК 12. Територіальне проектування та районне планування
 
ВКФППК 13. Інженерна інфраструктура територій
ВКФППК 13. Інженерна інфраструктура міст
ВКФППК 13. Об’єкти інфраструктури
 
ВКФППК 14. Методи оцінювання земельних ресурсів
ВКФППК 14. Статистичні методи в землеустрої
ВКФППК 14. Оптимізаційні методи та моделі в землеустрої
 
ВКФППК 15. Рекультивація з основами маркшейдерії
ВКФППК 15. Картографія ґрунтів
ВКФППК 15. Сільськогосподарські меліорації