Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології

Department of Normal and Pathological Morphology and Physiology

Викладацький склад

image002

Контакти:
Лаборантська (098)9442596
Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Загальна характеристика кафедри

Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології є основним базовим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві  Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», що проводить навчально-виховну, методичну, організаційну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та 163 «Біомедична інженерія».

Кафедру нормальної та патологічної морфології і фізіології було створено на базі кафедри морфології, фізіології і патології в 2016 році. 

В різні роки кафедру очолювали та займались підготовкою наукових кадрів: доктор ветеринарних наук, професор Г.М. Цехмістренко (1983-1985), доктор ветеринарних наук, професор В.М. Суботін (1985-1992),  доцент, професор кафедри  М.М. Тихонов (1992-2005), кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка Г.М. Кузняк (2005-2011), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік вищої освіти України В.В. Данчук (2011-2016), в 2016 році завідувачем кафедри було призначено кандидата ветеринарних наук, доцента О.А. Цвігуна. Згодом, кафедру очолила кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка Л.Б. Савчук.

В різні роки на кафедрі працювали доценти: Ю.Г. Очеретенко, В.І. Заблоцький, Е.Г. Кузовенкова, О.М. Кондрат, А.П. Ткачук, Ю.Т. Андріїшин,  М.М. Тихонов, О.В. Данчук, асистенти: Я.П. Добровольська,  І.А. Іванова, Ю. Я.  Стрільчук,  І.А. Квасневська, В.М. Роговик.

Підготовка фахівців на кафедрі проводиться за освітнім ступенем  «Бакалавр» та «Магістр».

image003

В складі кафедри нараховується сім аудиторій для проведення лекцій, практичних та лабораторних занять. Кожне навчальне приміщення обладнане за профілем дисциплін і необхідними засобами для проведення занять. В аудиторіях застосовуються мобільні мультимедійні комплекси, які поєднують традиційні форми аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються комп’ютерна графіка, аудіо та відео матеріали, інтерактивні елементи, онлайн моделювання анатомічних частин тіла тварин.

За кафедрою закріплено музеї:  «Остеологічний», «Патологоанатомічний», «Зоологічний» та секційна зала, які є гордістю не лише факультету але і університету. Музейні препарати здебільшого виготовляються співробітниками кафедри та студентами наукових студентських ормувань «Атлант», «Патологоанатом», «Зоолог», тому що робота над ними вимагає глибоких знань та вмінь. Музеї кафедри постійно використовуються в навчальному процесі, а також під час самостійної роботи здобувачів для підготовки до практичних занять та іспитів.

В «Патологоанатомічному» музеї нараховуються до 600 препаратів. Зокрема, музей макропрепаратів нараховує понад 900 експонатів. У музеї є препарати з усіх розділів загальної патології, органопатології, різноманітних бактеріальних, вірусних і грибкових хвороб, отруєнь, тощо. У музеї можна побачити рідкісні пухлини тварин, птахів і навіть риб, патоморфологічні ознаки інфекційних хвороб, вже давно ліквідованих не тільки на території України, а й у Європі (наприклад, чума великої рогатої худоби, сап коней, інфекційна анемія коней).

Колекція гістологічних препаратів в кількості близько 1000 одиниць деталізує мікроскопічний вигляд більшості відомих патологічних процесів характерних для різних захворювань.

Величезний внесок у розвиток музеїв внесли професори та викладачі кафедри. Поступово зусиллями колективу кафедри та членів студентських наукових гуртків кількість натуральних вологих препаратів у колекції музеїв збільшується. На даний час, крім вологих препаратів, у музеї знаходиться велика кількість сухих препаратів, штучних моделей, таблиць, муляжів. В останні роки викладачі кафедри розробляють оригінальні методики збереження макропрепаратів з удосконаленням герметизації скляних контейнерів.

У музеях проводяться лекції-екскурсії для студентів інших навчальних закладів та школярів старших класів міста й області з метою профорієнтації та вступу до нашого університету.

image004

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Анатомія свійських тварин
 2. Анатомічні особливості свійських тварин
 3. Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина
 4. Морфологія сільськогосподарських тварин
 5. Фізіологія тварин
 6. Патологічна фізіологія
 7. Клінічна патофізіологія
 8. Фізіологія сільськогосподарських тварин
 9. Патологічна морфологія
 10. Патологоанатомічна діагностика
 11. Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
 12. Ветеринарна радіобіологія
 13. Зоологія
 14. Сільськогосподарська радіобіологія
 15. Цитологія, гістологія, ембріологія
 16. Клінічна ветеринарна патологія
 17. Основи анатомії, фізіології та патології тварин
 18. Основи анатомії, фізіології та патології людини

Навчальна практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців, проводиться провідними викладачами кафедри згідно навчального навантаження. Перед початком практики всі здобувачі проходять інструктаж з техніки безпеки та залишають відмітку  у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Методичне забезпечення навчального процесу кафедри складається з: розроблених силабусів, робочих програм, навчальних та навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок для практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи з відповідних навчальних дисциплін, тестових завдань, тощо.

Кафедра системно підходить до видавничої діяльності й має вагомі здобутки у цій сфері. При цьому викладачі кафедри значну увагу приділяють роботі над сучасними засобами вивчення дисциплін, враховуючи специфіку підготовки фахівців різних спеціальностей.

За останні роки, науково-педагогічними працівниками кафедри, підготовлено і видано більше сотні методичних видань.

          Електронні навчальні курси ряду дисциплін розміщені на  платформі  Moodle, активно використовуються здобувачами вищої освіти під час навчального процесу.

 Для покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти  функіонують філії кафедри:

 1. Хмельницька філія Державного підприємства «Укрветсанзавод» Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Нижчі Вовківці.
 2. ФОП Кравченко Андрій Ігорович, Закарпатська область, м. Ужгород.
 3. Кам'янець-Подільська районна державна лабораторія "Держпродспоживслужби"

Наукова робота

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності: формування та підготовка науково-педагогічних кадрів; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері ветеринарії; здійснення прикладних досліджень у галузі 21 - Ветеринарна медицина; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т. ч. таких, які мають міжнародне визнання.

НПП кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології проводять науково-дослідну роботу в рамках загально кафедральної теми наукової роботи: «Морфо-функціональні особливості росту та розвитку та резистентності тварин і птиці за різних екологічних факторів». (Номер державної реєстрації НДР 0122U201590 від 01-12-2022).

Результати досліджень доповідаються на міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях, а також впроваджуються у навчальному процесі під час викладання дисциплін навчального плану.

Однією з найважливіших ланок наукової роботи кафедри є робота зі студентами як на протязі аудиторного навчання, так і під час проходження навчальних і виробничих практик.

На кафедрі функціонують 10 студентських наукових формувань, у яких задіяно близько ста студентів: науковий гурток «Атлант», «Судовий експерт», «Патологоанатом»,  «Юний фізіолог», «Ембріолог», «Цитолог», «CellClub», «Радіобіологія», «Зоолог», «Експериментальний фізіолог» в них студенти  обмінюються інформацією, готують до публікації наукові статті та наукові роботи. За результатами досліджень на конференціях представляється 15-20 доповідей, у тому числі на всеукраїському рівні 10-15 доповідей.

image005

Публікації студентів під керівництвом НПП:

Horodenskyi V. Pathological changes resulting from micoplasmal pneumonia in swine. The world of science and innovation. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 43–46.

Кулик Л.Ф. Лікування і профілактика нейрогенної вторинної дисфункції сечового міхура котів за уролітіазу на базі ветеринарної клініки «rRed Fox»: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 131-133.

Монастирська О.Б. Лікування, діагностика та профілактика риніту та синуситу у курчат в умовах СТзОВ «Тарасовецька птахофабрика: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 153-155.

Сторожук В.А. Особливості діагностики, лікування та профілактики мелофагозу овець: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 171-173.

Зазимко Ю.А. особливості діагностики, лікування та профілактики гіподермозу великої рогатої худоби в умовах Бучанського району Київської області: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 120-122.

Баран Н.О. Зміни морфологічних показників крові у поросят при порушенні обміну речовин: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 91-93.

Подгорна О.В. Дія сучасних нестероїдних протизапальних препаратів при терапії телят за гострого перебігу катаральної бронхопневмонії: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2022 р. ЗВО «ПДУ», 2022.  С. 162-164.

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • Забезпечення у здобувача вищої освіти розвитку високої культури міжособистісних взаємин, формування гуманістичного світогляду, загальнолюдської культури.
 • Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості.
 • Створення сприятливих умов для формування особистості здобувача освіти як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа.
 • Забезпечення розвитку у молодого покоління історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, які проявляються у визнанні престижу Alma-mater, поваги до рідного університету як провідної освітньо-наукової установи країни.
 • Сприяння участі здобувачів освіти у науково-дослідній роботі ЗВО «ПДУ» з метою формування творчої, активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відповідальністю, готовністю до життєдіяльності в умовах ринкових відносин.
 • Створення умов для активного відпочинку здобувачів ї освіти, розвитку у студентської молоді потреби здорового способу життя як невід’ємного елементазагальної культури особистості.

image006

Кураторами здобувачів вищої освіти є: доценти кафедри Савчук Л.Б., Цвігун О.А., Смоляк В.В. асистенти кафедри Ліщук С.Г., Добровольський В.А.

Кафедра постійно піклується за підтримання високого професійного рівня викладачів. Всі викладачі систематично проходять стажування в провідних вузах та науково-дослідних інститутах України та країнах Євросоюзу.

Основні завдання кафедри – це виконання освітньо-методичної та наукової роботи у відповідності до її профілю та спеціалізації. Основною метою кафедри є підготовка фахівців відповідного напряму, які мають необхідні знання, навички і кваліфікацію для виконання професійної роботи відповідно до вимог ринку праці.