181

Савчук Любов Броніславівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 94025
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6042-8362
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
26 вересня 1979 року в с. Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2002 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Ветеринарна медицина" та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний і жирно – кислотний склад та перекисні процеси у тканинах ембріонів у гусенят за різного вмісту ліпідів і вітаміну Е в раціоні гусок» захистила у 2006 році.

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Біохімія».


Викладає навчальні дисципліни:
«Анатомія свійських тварин», «Анатомічні особливості свійських тварин», «Морфологія сільськогосподарських тварин», «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфології і судово-ветеринарна медицина».


Діяльність:

 • З 22.01.07 по 31.08.2007 рік асистент кафедри біохімії, фармакології і радіобіології Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 1.09.2007 по 8.02.2008 рік асистент кафедри морфології, фізіології та патології Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 9.02.2008 по 22.01.2009 рік в. о. доцента кафедри морфології, фізіології та патології Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 23.01.2009 по 31.01.2011 рік доцент  кафедри морфології, фізіології та патології;
 • З 1.02.2011 по 30.08.2016 доцент кафедри фізіології, біохімії і морфології;
 • З 1.09.2016 по 6.10.2016 доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології;
 • З 7.10.2016 по теперішній час завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті:

 1. Данчук В.В., Савчук Л.Б., Каплуненко В.Г., Юрковський В.П., Кузняк Г.М. Використання препарату «наноцит» для стимуляції росту і розвитку кролів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН, Львів, 2015. Т.17, №3.  С.159.
 2. Сирко Я.Н., Савчук Л.Б. Влияние кормовой добавки «Бело-актив» на минеральный обмен у перепилов / Я.Н. Сирко, Л.Б. Савчук, А.В. Гунчак, О.М. Стефанышин, О.В. Кисцин, Б.Б. Лисна, С.И. Коретчук // Culegere de lucrari a SIMPOZIONULUI STINTIFIC CU PARTICIPARE INTERNATIONALA dedicat aniversarii a 60-a de la fonderea Institutului «Stiinta zootehnica – factor important pentru a agricultura de tip european», Moldovei.  2016.  с. 638-634.
 3. Данчук В.В., Савчук Л.Б. Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної води / В.В. Данчук, Л.Б. Савчук, М.Р. Клюцук, Т.І. Приступа, О.В. Данчук // Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» Харківська державна зооветеринарна академія, 2017. Вип. 34, Ч. 2. С. 34-38.
 4. S.A. Tkachuk, I.V. Zabarna, L.B. Savchuс, N.P. Holovko The evaluation of safety of broiler chickens' meat with organoliptic indicators and it's toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics. Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(3), Р.202-204.
 5. Nadia M. Bogatko, Tetiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices' determination of rew and pasteurized cow milk by Ukrainian manufacturers using unique express methods. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 9, no. 1.
 6. Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y., Savchuk L.B. Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (1) р.р. 235-239.
 7. Hachak Y.,  Slyvka N., Gutyj B., Savchuk L. Effect of the cryopowder Beet on quality indicators of new curd desserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  ISSN 1729-3774. VOL 1, NO 11 (97) (2019) р.52-59.

Методична робота:

 1. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Анатомія свійських тварин» для студентів 1 СТН курсу  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за ОС «бакалавр», м. Кам'янець – Подільський, 2016 р. 24 с.
 2. Робочий зошит для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Анатомія свійських тварин» із розділу Остеологія та Синдесмологія для студентів 1СТН курсу за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» ОС Бакалавр. м. Кам'янець – Подільський, 2017 р. 80 с.
 3. Робочий зошит до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Морфологія сільськогосподарських тварин» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. м. Кам'янець – Подільський, 2017 р. 60 с.
 4. Навчальний посібник: Видова топографічна анатомія і спланхнологія сільськогосподарських тварин для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, 2019. 100 с.
 5. Методичні вказівки для  самостійної роботи з дисципліни: «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина» для здобувачів вищої освіти  (другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» м.  Кам'янець – Подільський, 2019 р. 58 с.