436

Цвігун Олег Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: (067) 451 87 41
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2098-732X
Scholar

Місце і дата народження:
15 серпня 1975 року в с. Кульчиєвці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Ветеринарна медицина" та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан природної резистентності бугайців м`ясних порід залежно від генотипу, факторів навколишнього середовища та рівня живлення» захистив у 2003 році.

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теоретичні аспекти та експериментальне обґрунтування регулювання споживання кормів жуйними тваринами».


Викладає навчальні дисципліни:
«Фізіологія сільськогосподарських тварин», «Патологічна фізіологія», «Клінічна патофізіологія», «Клінічна ветеринарна патологія»


Діяльність:


Наукові статті:

 1. Цвігун О.А. Рівень природної резистентності напівкровних помісей м'ясних порід з чорно-рябою породою / Цвігун О.А. // Зб. наук. праць «Аграрна наука-селу» Подільської державної аграрно-технічної академії. - Кам'янець-подільський. - 1999.- №7.-С. 199-201.
 2. Цвігун О.А. Імунологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи під впливом факторів навколишнього середовища / Цвігун О.А. // Сільський господар.-2000.-№11-12.-С. 26-27.
 3. Цвігун О.А. Вплив умов утримання та рівня енергетичного живлення на природну резистентність молодняка абердин-ангуської породи / Цвігун О.А. // Науковий вісник Львівської. державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. - Львів.-2000.-т 2, (№2) ч 3.-С. 128-132.
 4. Цвігун О.А. Вплив генотипу м'ясних порід худоби на морфологічні показники крові у помісних тварин / Цвігун О.А., Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - Біла церква. - 2001.-№17.-С. 184-187. (Дисертант вивчив вплив генотипу на морфологічні показники крові помісних тварин, узагальнив одержаний результат та сформулював висновки.)
 5. Цвігун О.А. Вплив зовнішніх умов на біохімічні та морфологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи / Цвігун О.А. //Зб. наук. праць Подільської державної аграрно-технічної академії. - Кам'янець-подільський. - 2002.- №10.-С. 103-104.
 6. Цвигун А.Т. Биологические и методические аспекты распределения и использования энергии в организме животных / Цвигун А.Т., Блюсюк С.Н., Цвигун О.А. // Зоотехническая наука Беларусь, Сборник научных трудов, Том 46 Часть 2, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» Жодино 2011. С. 188-194.
 7. Цвігун А.Т. Вплив факторів годівлі на споживання кормів молодняком чорно-рябої породи / Цвігун А.Т., Цвігун О.А. // Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Збірник наукових праць ПДАТУ Кам'янець-Подільський 2012. Вип. 20. С. 299 – 303.
 8. Цвігун А.Т. Споживання сухої речовини раціонів бугайцями м'ясних порід великої рогатої худоби / Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Цвігун О.А. // Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Збірник наукових праць ПДАТУ Кам'янець-Подільський 2013. Вип. 21. - С. 287 – 290.
 9. Цвігун А.Т. Залежність споживання сухої речовини кормів молодняком великої рогатої худоби молочних і м'ясних порід / Цвігун А.Т., Цвігун О.А. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія» Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . К.: ВЦ НУБІП України, 2013. – вип. 190. – С.198-203.
 10. Цвігун А.Т. Методологические основы проектирования норм кормления крупного рогатого скота / Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Цвігун О.А. // Зоотехническая наука Беларусь, Сборник научных трудов, Том 48 Часть 2, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» Жодино 2013. С. 74-84.
 11. Цвігун А.Т. Біохімічні показники крові корів в різні фази лактації залежно від норм годівлі / Цвігун А.Т., Ляшук І.О., Цвігун О.А. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // nd.nubip.edu.ua/2015_2/21.
 12. Цвігун А.Т. Доступність макроелементів та продуктивність корів за різних рівнів протеїнового живлення / Цвігун А.Т., Цвігун О.А. // Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Збірник наукових праць ПДАТУ Кам'янець-Подільський 2016. Вип. 21.

Методична робота:

 1. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Фізіологія сільськогосподарських тварин» / Розділ І. «Загальна фізіологія»/ для студентів факультету ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції тваринництва за ОС «Бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 28 с.
 2. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Фізіологія сільськогосподарських тварин» / Розділ ІІ. «Вісцеральна фізіологія» / для студентів факультету ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції тваринництва за ОС «Бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 28 с.
 3. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Фізіологія сільськогосподарських тварин» / Розділ ІІІ. «Фізіологія ЦНС та продуктивності»/ для студентів факультету ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції тваринництва за ОС «Бакалавр»/ Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 28 с.
 4. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» / Розділ 1. «Загальна нозологія»/ для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 24 с.
 5. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» / Розділ ІІ. «Типові патологічні процеси»/ для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 20 с.
 6. Цвігун О.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» / Розділ ІІІ. «Спеціальна патофізіологія» / для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / Подільський державний аграрно-технічний університет; - Кам'янець-Подільський, 2016.- 20 с.