Зустріч зі стейкхолдерами

Досягнення результатів навчання здобувачами вищої освіти стає можливим завдяки тісній взаємодії науково-педагогічних працівників та здобувачів з роботодавцями. З метою залучення до конструктивної дискусії стейкхолдерів, обговорення освітніх програм та підсилення практичної спрямованості підготовки фахівців спеціальності 211 Ветеринарна медицина факультетом ветеринарної медицини та технологій у тваринництві було організовано зустріч з представниками Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.
На засіданні обговорили питання вдосконалення освітніх програм, зокрема зміст деяких освітніх компонентів, необхідних для якісної підготовки майбутніх фахівців, а також питання працевлаштування студентів. Відзначено, що запропоновані програми укладені відповідно до вимог стандартів вищої освіти та відповідають побажанням здобувачів освіти. Стейкхолдери висловили пропозиції щодо розширення перспектив співпраці. Зокрема, Анатолій ЛАВСЬКИЙ, начальник Кам'янець-Подільського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, охарактеризував нинішню ситуацію щодо нововведень в законодавчу складову ветеринарної медицини та необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів, спроможних протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам в усіх сферах професійної діяльності. Його думку підтримали і головні спеціалісти відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Камʼянець-Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ганна ЛЯМІНА, Олена РЯБА, Василь ПАВЛІКОВСЬКИЙ, Олександр ШАТКОВСЬКИЙ. Зі своєї сторони, представники закладу освіти, Віктор ГОРЮК, декан факультету ВМТТ, Юлія ГОРЮК, гарант ОП, Тетяна КАРЧЕВСЬКА, членкиня проєктної групи, завідувачі кафедр Тетяна СУПРОВИЧ, Андрій МУШИНСЬКИЙ, Сергій КЕРНИЧНИЙ, Любов САВЧУК та здобувачка Оксана КОВАЛЬОВА, підтримали ідею щодо впровадження в освітній процес нових освітніх компонентів, оскільки здобувачі повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками у відповідній галузі, але й уміти навчати інших розробляти методологічні основи навчально-освітнього процесу у системі підготовки кадрів.

Отримана інформація під час зустрічі слугуватиме основою для вдосконалення змісту та якості освітніх програм спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Гарант освітньої програми спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Юлія ГОРЮК