Засідання студентського гуртка «Зоолог»: у центрі уваги – особливості аквакультури України

Важливим аспектом становлення майбутнього лікаря ветеринарної медицини є науково-дослідна робота, а студенський науковий гурток допомагає розвинути у здобувачів вищої освіти творче та аналітичне мислення, розширити світогляд, виробити вміння застосовувати набуті теоретичні знання і сучасні методи в практичній діяльності.

З метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів,  відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Зоолог» під керівництвом асистентки кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського державного університету -  Світлани ЛІЩУК. У засіданні взяли участь здобувачі вищої освіти першого року навчання за бакалаврською програмою спеціальності 211 "Ветеринарна медицина", а також студенти, які у минулих роках брали участь у роботі студентського наукового гуртка.

На засідання було винесено  питання про рибні господарства України, водні багатства, аквакультуру, штучне розведення та відтворення риб, а також про професії у сфері рибного господарства і правові наслідки за шкідливу господарську діяльність, зокрема в аквакультурі.

Студенти ознайомились із характерними особливостями організації і процесами життєдіяльності основних представників підтипу Безчерепних (Асrаnіа), класу Головохордові (Cephaloсhordata), класу Круглороті (Cyclostomata) та надкласу Риби (Pisces); із особливостями зовнішньої будови кісткової риби на прикладі Ко́ропа звича́йного (Cyprinus carpio) та внутрішньої будови хрящової риби на прикладі надряду Акули (Selachomorpha); порівняли особливості організації представників Кісткових риб на прикладі акули і щуки. Згодом для гуртківців було проведено вікторину-квіз «Аквакультура України»

Теоретична частина була доповнена активною практикою. Так, для здобувачів вищої освіти було проведено майстер-клас «Як визначають вік риби», а також ознайомлення із внутрішньою будовою та анатомічними особливостями кісткових риб. Студенти дізналися, що за лускою можна визначити довжину, якої риба досягала за кожний прожитий рік, її нерест, час перебування у річці чи морі та багато інших цікавинок.

Керівник гуртка наголосила на важливості формування студентської наукової спільноти, яка об’єднує здобувачів для наукової роботи. Впродовж року на базі гуртка було проведено ряд круглих столів з фахівцями практиками, що дало змогу розширити  набуті теоретичні знання  практичним досвідом запрошених гостей. Гуртківці дізналися про особливості наукових публікацій, вибір теми наукового дослідження, умови участі у конференціях, круглих столах та інших заходах. Студенти висловили креативні ідеї щодо перспектив розвитку наукового гуртка та бажання набуття навиків дослідницької роботи, розширення кругозору та ерудиції. За результатами засідання наукового гуртка було прийнято рішення   врахувати вказані зауваження під час подальшої наукової роботи та підготувати тези доповідей для участі в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених. 

 

Інформацію підготувала

асистентка кафедри нормальної та

патологічної морфології і фізіології

Світлани ЛІЩУК