Засідання студентського гуртка на базі ветеринарної клініки “Vita Vet”

Студентський науковий гурток є важливим етапом у формуванні майбутнього спеціаліста, оскільки дозволяє студентам поглиблено опрацьовувати теоретичні та практичні аспекти дисциплін, що вивчаються.

Робота в науковому гуртку "Клінічна діагностика" для студентів спеціальності 211 "Ветеринарна медицина" має велике значення, оскільки дозволяє їм покращити свій рівень практичних навичок та теоретичних знань з предмету. Також робота у гуртку допомагає майбутнім ветеринарним лікарям знайти свій шлях у професії та отримати досвід для подальшої наукової роботи.

На останньому засіданні наукового гуртка "Клінічна діагностика", яке провела викладач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Тамара Бетлінська, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 211 "Ветеринарна медицина", досліджували серцево-судинну систему та систему дихання у тварин на базі ветеринарної клініки, що обладнана сучасними приладами для проведення точної діагностики хвороб тварин. Здобувачі відпрацювали клінічні методи обстеження пацієнтів, лабораторні методики дослідження крові та сечі тварин, за допомогою яких встановлюють остаточний діагноз.

Така практична робота дозволила студентам покращити свої навички у виконанні ветеринарної допомоги та накопичити цікавий матеріал для виступу на науково-практичній конференції.

 

Інформацію підготувала

асистент кафедри ветеринарного акушерства,

внутрішньої патології та хірургії Тамара БЕТЛІНСЬКА